Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Özel hastaneler denetlenemiyor

  Hürriyet Haber
  30 Aralık 2000 - 00:00Son Güncelleme : 30 Aralık 2000 - 00:01

  Özel hastanelerin sayısı özellikle son 5 yılda hızlı bir artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı, sayılarının fazlalığı nedeniyle özel hastanelerde tam denetim yapamıyor.

  Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1981 yılında 83 olan özel hastane sayısı günümüzde 257'ye ulaştı. Bu hastanelerin 231'i Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterirken, hastanelerin 17'si dernek ve vakıflara, 4'ü yabancılara, 5'i de azınlıklara bağlı.

  Özel hastane sayısının fazlalığı şikayetleri de beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı'na iletilen şikayetler ve İl Sağlık Müdürlükleri'nin yaptıkları denetimler sonucu çoğu özel hastanenin, Özel Hastaneler Mevzuatı'nda öngörülen asgari standart ve şartları yerine getirmeden hizmet vermeye çalıştıkları tespit edildi.

  Buna göre, özel hastanelerin bir kısmı, her yıl yapılması gereken gündelik ücret artırımını, Bakanlık görüşü olmadan kendine göre yapıyor.

  Bazı özel hastaneler, ruhsatlarında bulunan branşlarda kadrolu hekim bulundurmuyor ve hasta talebine göre dışardan geçici olarak hekim getirtiyor. Kimi hastanelerde de gerekli sağlık personeli eksikliği var.

  Bunların yanı sıra bazı özel hastane binaları da hastane nitelik ve şartlarına uygun değil. Özel hastanelerin ruhsatlarında, tescil edilen isimlerden farklı olarak, tabela, evrak ve faturalarında değişik isimler kullanmaları da şikayetler arasında yer alıyor.

  Denetim genelgeleri

  Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Bakanlığa gelen şikayetler ve il sağlık müdürlüklerinin denetimleri sonucu tespit edilen sorunlar üzerine genelge yayınladı.

  Osman Durmuş, genelgede denetimlerin tam yapılabilmesi için, ''Bakanlığa bağlı özel hastanelerin, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nden birer yetkili ile devlet hastanelerinden görevlendirilecek, hastanelerin ruhsatlarında kayıtlı bulunan branşlardaki uzman hekimlerin katılımıyla oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla bizzat yerinde görülmek suretiyle, inceleme ve denetime tabi tutulmaları uygun görülmüştür'' dedi.

  Hususi hastaneler kanunu

  Özel hastaneler, 21 Mayıs 1933 tarihli ''Hususi Hastaneler Kanunu'' ile bu kanuna dayanarak hazırlanan ''Özel Hastaneler Tüzüğü''hükümleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı izniyle açılıyor.

  Sağlık Bakanlığı, özel hastane açılışında, ''hastanenin yeri adresi ve telefonu, hastane sahibinin açık ismi, hastane yapılarının nitelikleri, hastanede hangi hastaların kabul ve tedavi edileceği ve bunlardan ne kadarının paralı ve parasız tedavi edileceği, hastaneye konulacak yatak sayısı, hastane mesul müdürünün ismi, hastanenin kurulması, çalıştırılması için konacak karşılık paranın'' yazılı olduğu bir dilekçe istiyor.

  Hastane yerleşimine ait proje, hastane binasının fiziki yapısı, yapı kullanma izin belgesi, binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir rapor, gündelik ücret talep dilekçesi, kabul veya tedavi edilecek hastalık dallarına ilişkin ilgili dal uzmanları raporuve tıbbi atık raporu, hastane sahibinin sermaye durumunu gösteren sermaye belgesi, harç makbuzu, açılacak hastanenin mesul müdürüne ait bilgiler, İç Hizmet Yönergesi gibi bilgilerin de bu dilekçe ile Bakanlığa iletilmesi gerekiyor.


  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı