Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı

AA
11 Ekim 2015 - 13:19Son Güncelleme : 11 Ekim 2015 - 13:25

Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) 2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'a ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Bütçenin, 2016 yılında 15 milyar 428 milyon lira açık vermesi beklenirken, bütçe giderlerinin 540 milyar 876 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 525 milyar 448 milyon lira olması öngörülüyor.

Planda, gelecek 3 yılı kapsayan dönemde merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tahminlerinin belirlenmesinde Orta Vadeli Programda öngörülen makro ekonomik göstergelerin esas alındığı belirtildi.

Plana göre, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 15 milyar 428 milyon lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2017'de 14 milyar 794 milyon liraya, 2018'de 11 milyar 78 milyon liraya gerilemesi tahmin ediliyor.

Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2016 yılı için yüzde -0,7 olması amaçlanırken, 2017 yılında bu oranın yüzde -0,6, 2018'de de yüzde -0,4'e gerilemesi öngörülüyor.

Gelecek yıl için 39 milyar 572 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin, 2017 yılında 44 milyar 205 milyon liraya, 2018 yılında da 51 milyar 922 milyon liraya yükselmesi bekleniyor.

Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2016 yılı için yüzde 1,8, 2017 için yüzde 1,9 ve 2018 için yüzde 2 olarak hesaplandı.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ
Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2016 yılında 540 milyar 876 milyon lira, 2017'de 586 milyar 216 milyon lira, 2018'de 630 milyar 422 milyon lira olacak.

Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 525 milyar 448 milyon lira, 2017'de 571 milyar 422 milyon lira, 2018'de de 619 milyar 344 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek.

Aynı yıllar itibarıyla sırasıyla 444 milyar 140 milyon lira, 490 milyar 106 milyon lira ve 541 milyar 133 milyon lira vergi gelirleri elde edilecek.

Bu arada, AB tanımlı genel yönetim nominal borç stokunun GSYH'ye oranının da 2016 yılında yüzde 32,8, 2017'de yüzde 31,3, 2018'de de yüzde 30 olması hedefleniyor.


FAİZ DIŞI GİDERLER
Orta Vadeli Mali Plana göre, faiz dışı giderler 2016 yılında 485 milyar 876 milyon lira, 2017 yılında 527 milyar 217 milyon lira ve 2018 yılında da 567 milyar 422 milyon lira olacak. Faiz dışı giderlerin GSYH'ya oranı ise 2016 yılı için 22,7, 2017 için 22,2, 2017 yılı için 21,5 olarak belirlendi.

Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin net 525 milyar 448 milyon lira olması beklenirken, 2017 yılında bu tutarın 571 milyar 422 milyon lira ve 2018 yılında da 619 milyar 344 milyon lira olacağı öngörülüyor.

Söz konusu gelirlerin GSYH'ye oranının da 2016'da yüzde 24,5, 2017'de yüzde 24, 2018'de yüzde 23,5 olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayacak ve 14 Ekim'e kadar kesinleşen bütçe tasarılarını Maliye Bakanlığına gönderecek.

2016-2018 döneminde merkezi yönetim bütçesine ilişkin öngörülen rakamlar (milyon lira) şöyle:

Yıllar 2016 2017 2018
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL) -15,428 -14,794 -11,078
Faiz dışı fazla 39,572 44,205 51,922
Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Giderleri (Milyon TL) 485,876 527,217 567,422
Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Fazlası (Milyon TL) 14,724 23,994 39,272
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 540,876 586,216 630,422
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Net) 525,448 571,422 619,344
Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri (Net) 444,140 490,106 541,133

GELECEK 3 YILDA ÖNEMLİ AMAÇLAR
Gelecek 3 yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, makro ekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda yapısal reformlar aracılığıyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmek olarak belirlendi.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'a ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu dönemde "ekonomi politikasının temel amacı, makro ekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda yapısal reformlar aracılığıyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmek" olacak.

Öte yandan yurtiçi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı bir büyüme yapısını özendirmek, ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek temel öncelikler olarak belirlendi.

2016-2018 döneminde, maliye politikası, anılan amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacak. Söz konusu dönemde kamu kesimi borçlanma gereği ve faiz dışı harcamalar kontrol altında tutularak maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımlarının gelecek dönemde de korunması sağlanacak.

Mali plana dayalı olarak hazırlanacak merkezi yönetim bütçesinin (2016-2018), kaynakların belirlenmiş temel politika öncelikleri doğrultusunda tahsisi ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 2016-2018 döneminde yapısal reformların mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecek. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek kamu tasarruf-yatırım açığı tedrici olarak azaltılacak ve harcamalar özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecek.
      EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı