"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Orman nedir, bilelim

ODTÜ Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü, ‘Eymir’de ağaç katliamı var’(23.12.2009) başlıklı yazıya şu açıklamayı yaptı:

ODTÜ ormanı bakım ve geliştirme çalışmaları, 6831 sayılı TC Orman Kanunu gereğince Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ODTÜ Ormanı Amenajman Planı (2007-2026) çerçevesinde ve Ankara Orman İşletme Müdürlüğü denetiminde devam etmektedir. Yürütülen bu çalışmalardan en önemlileri; aralama (ferahlatma), yangınla mücadele için kuru alt dalların budanması ve orman içinde çeşitli nedenlerle kuruyan fertlerin kesilerek saha dışına çıkarılması işleridir. İhale edilerek yapılan bu çalışmalarımızda; kesilecek ağaçlar Ankara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından damgalanmakta, Üniversitemizce ihale edilmekte ve Müdürlüğümüz kontrolünde kesilmektedir.
6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler; orman sahiplerine orman bakımlarını yapmaları gereğini şart koşmaktadır. Yapılan her çalışma, ormanın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 2008 yılında yaptığımız aralama çalışmasında; kuru, devrik, niteliksiz ağaçlar yine Ankara Orman İşletme Müdürlüğü denetiminde sahadan çıkarılmış ve geri kalan fertlerin sağlıklı gelişimi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın yapılmadığı durumda, sıkışıklık nedeniyle ağaçlar yeterice beslenemeyecek, zayıf kalacak, kuruyacak ve olumsuz mevsim koşulları ile devrilecek, bu kuru ve devrik ağaçlar üzerinde hızla gelişecek hastalık etmenleri, ormanı hastalık açısından tehdit ederek bugün kesilenden kat kat fazla ağacın kaybı söz konusu olacaktır.
Kuru ağaçlar üzerinde oluşabilecek hastalık etmenlerinin orman ekosistemini tehdit etmesinin yanı sıra, yoğun kar yükü ve şiddetli rüzgârlar ile zayıflayan kurumuş ağaç dalları, özellikle Eymir Gölü çevresini kullananların mal, can emniyeti açısından büyük tehlike arz etmektedir.
NEDEN KURUYOR
Kesilmesi veya budanması eleştiriye konu olan Eymir Gölü yakın çevresindeki kavak ve söğüt ağaçları, ODTÜ Amenajman Planında sazlık olarak tanımlanan ve taban suyunun yüksek olduğu göl kenar bandında yer almakta, taban suyunun etkisiyle daha hızlı gelişmekte, ancak fazla su nedeniyle ekonomik ömürlerini daha kısa sürede doldurarak çürümekte, içleri boşalmakta, kurumakta ve devrilmektedir.
Eymir Gölü kıyı bandındaki tüm ağaçlar, Müdürlüğümüz tarafından yıl boyunca kontrol edilmekte, acil olarak kesilmesi gerekenler kesilmekte, yeniden sürgün verme ihtimali olanlar ise budanmaktadır. Ancak 2009 yılı içerisinde yapılan değerlendirmeler ve yoğun şikâyetler neticesinde, tamamı ile kurumasına rağmen yeniden sürgün verebileceği ihtimali ile kesmediğimiz ağaçlardan artık ümit kestiklerimiz kesim programına alınmış ve çalışma ihale edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde; 520 adedi göl yakın çevresinde olmak üzere toplam 946 adet yapraklı ağaç tespit edilmiş, bunlardan yeniden sürgün verme ihtimali olan 190 adedinde tepe ve kuru dallar kesilerek derin budama yapılmış, geri kalanı ise dipten kesilmiştir. Dipten kesilen yapraklı ağaçlar eğer kuvvetli ve sağlıklı kök sistemi oluşturmuşlarsa dipten yeniden sürgün vereceklerdir.
SÜREKLİ DENETİM VAR
Eleştiride yer alan kuru ağaçların budanarak heykel haline getirilmesi çalışması ise ancak gövdesi ve bu gövdeyi taşıyacak kök sisteminin kuvvetli olduğu ağaçlarda yapılabilmektedir. Kestiğimiz ağaçlardaki gövdeler incelendiğinde; kuru, çatlak ve zararlılar tarafından oyulmuş, kemirilmiş olduğu görülecektir.
Ayrıca kuru ağaçların ansızın devrilerek mal veya can kaybına neden olması durumunda tüm sorumluluğun Üniversitemizde olacağı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. ODTÜ Ormanında uygulanan tüm bakım yöntemleri, ülkemiz ormanlarında kullanılan yöntemlerle aynı olmakla beraber, yapılan çalışmalarımız ilgili kanun ve yönetmelikler gereğince Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.
Yoktan var edilen 2.875 hektar büyüklüğündeki ormanının bakımı ve geliştirilmesi için ciddi çaba harcanan ODTÜ Ormanında; korumacı yaklaşımın benimsendiğinden, mecbur kalınmadıkça ağaç kesilmediğinden kamuoyumuz emin olmalıdır.

Vur emekliye...

SAĞLIK harcamaları ilgili son uygulamalar, gerçekten de emekli ve çalışanları zor günlerin beklediğini gösteriyor.Eşim SSK emeklisi ve geçen ay maaşından kesilen miktar 210 Tl. eline 540 Tl. kaldı. Bu uygulama sürerse gerçekten de devlet babalığını kötüye kullanarak çalışan ve emeklileri sefalete sürükleyecek demektir. Hayırsız baba...
? Suzan AKYÜZ

‘Polis göreve!’

ESKİDEN PKK karakol basacak diye yürekleri ağızlarında bekleyen asker eşleri artık, polis lojman, karargah basacak diye yürekleri ellerinde bekler hale geldiler.
Birileri hala kim haklı kim haksızla uğraşa dursun, biz duruma teşhisi koyalım:
Yaşanan durum dünya siyaset tarihinin ilk resmi ‘durumdur!’
Bu sefer yurtdaşlar birbirini ya da devlet yurtdaşları değil; devletin kurumları devletin diğer kurumlarını gırtlaklıyor!
? Engin BALIM
(Not: Eskiden görünmez bir el ’Ordu göreve’ pankartı açardı şimdilerde ise sanki aynı el ’polis göreve’ pankartı açtırmak istiyor! Atatürk Gençliği olarak demokrasi ve hukukun tam anlamıyla hakim olduğu bir Türkiye istiyoruz.)

ŞUBAT atamamızı istiyoruz.. lürfen sesimizi duyun. önceden haber vermeksizin son dakikada verilen kararlarla geleçeğimizi karartmayın.
? Engin ACAR

X