Eğitim Haberleri

EĞİTİM

  Okul zilleri alarm değil umut çalsın

  Osman ÖZTÜRK - CSG-City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı-CEO
  15.09.2014 - 09:00 | Son Güncelleme:

  Okullar açıldı. Okul zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve aileleri sevinç ve heyecan içinde okul yolunu tuttu. Yepyeni hayaller kuracaklar geleceğe dair ve yeni umutların peşine düşecekler. Bu yıl yaklaşık 16 milyon 400 bin öğrenci okula gidiyor. Öğrenci sayısı okul öncesi ve yaygın eğitimle birlikte 26 milyona ulaşıyor. Bu rakamlar birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazlasını oluşturuyor.

  Okul zilleri çalacak çalmasına ama aileler yeni eğitim-öğretim döneminde alarm zillerinin çalmasından korkuyorlar. Çünkü aileler okul yolunun risk ve tehlikelerle dolu olduğunu düşünüyor.
  Nitekim bireylerin, okullardaki güvenlik durumuna dair algıları ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla yapılan BAU-CSG-İKSARA Eylül-2013 Güvenli Okul Araştırması’na göre aileler okul yolundan ve okullardaki güvenlik ortamından endişe duyuyor.

  Okul yolundaki güvenliğe ilişkin endişeler, öğrencilerin evden okula gitmek üzere yola çıkmaları ile başlayan ve eğitimlerini tamamlayarak eve dönüşlerine kadar geçen süreçlerde karşılaşabilecekleri risk ve tehlikelere karşı bilinçli ve hazırlıklı olunmasını zorunlu kılıyor.

  Okul yolundaki güvenlikten duyulan bu endişe, çocuğu okula yürüyerek ya da toplu taşıma ile giden velilerde daha yüksek. Bu araştırmaya göre velilerin yüzde 64’ü çocuğu okula giderken yolda güvenliğinden endişe ediyor. Bu oran çocuğu okula yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla gidenlerde yüzde 80’e ulaşıyor.

  Okul servisi ile ulaşım sağlayan öğrenci velilerinin de yarısı çocuğunun yolda güvenliğinden endişeleniyor. Bu algının düzeltilmesi için okulların ve kamu kurumlarının etkin önlemler alması yanında okul-aile-kolluk-toplum işbirliğinin sağlanması da gerekiyor.

  Okullarda güvenlik algısı

  Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan kendilerini iyi ve güvende hissettikleri bir okul ikliminin yaratılması önem kazanıyor.

  Velilerin yarısı okul binalarını fiziki olarak güvensiz buluyor ve büyük bir çoğunluğu okullardaki güvenlik ortamından endişe duyuyor.

  Her 4 veliden 3’ü çocuğu okulda olduğu saatlerde güvenliğinden endişeleniyor. Gelir düzeyi arttıkça güvenlik endişesi de artıyor.

  Her 10 veliden 6’sı, okullarda öğrencilerin birbirlerine şiddet uyguladıklarını ve birbirlerini sözlü olarak tehdit ettiklerini düşünüyor.

  Yüzde 30,6’sı yürüyerek okula gidiyor

  İstanbul’da yaşayan her 2 kişiden 1’i okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenlik konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığını düşünüyor.
  Araştırma sonuçlarına göre;
  - Yüzde 38’ine göre öğrenciler birbirini sözlü olarak tehdit ediyor.
  - Yüzde 40’ına göre öğrenciler diğer öğrenciler tarafından fiziksel şiddete maruz kalıyor.
  - Velilerin eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin birbirlerini tehdit ettikleri algısı güçleniyor.
  - Öğrencilerin yüzde 38,4’ü okul servisi ile, yüzde 30,6’sı yürüyerek, yüzde 23,6’sı toplu taşıma ile, yüzde 7,3’ü ise özel araç ile ulaşımlarını sağlıyor.

  Okul yöneticileri ve öğretmenler güvenlik konusunda bilinçlendirilmeli

  Yaklaşık olarak her 2’i kişiden 1’i, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenlik konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığını düşünüyor.

  Eğitim düzeyi arttıkça, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin güvenlik konusundaki bilgi ve donanımına inanç azalıyor. Okul yolu risk ve tehlikelerle dolu olsa da alınacak önlem ve denetimlerle bu riskleri azaltmak ya da güvenli hale dönüştürmek mümkün.

  Okul iklimini etkileyen faktörlerin okul güvenliği ve okulun akademik başarısı ile ilişkisi önem kazanıyor.
  Her yıl birçok çocuk okullardaki fiziki ve mimari güvenlik standartlarının iyileştirilmemesinden can güvenliği riski yaşıyor.

  Kullanılan malzemelerin ve mimari düzenlemelerin yeterli olmaması yüzünden lavabonun ya da bir dolabın altında kalan ve hayatını kaybeden çocuklardan tutunda, bayrak direğinin ya da spor alanındaki kale direğinin başına düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden öğrencilere kadar yaşanan birçok olay bu sorunun risk ve tehlikesini ortaya koyuyor.

  Bazı okullarda açık şartelden elektriğe kapılan, merdivenden düşen, kaygan zeminlerde yaralanan, çocukların varlığı da aileleri endişeye sürüklüyor.

  Okul aydınlatmalarının yetersizliği ve kırık camları da suç işleme eğiliminde olanları okula çekiyor.
  Akran zorbalığı okullarda meydana gelen şiddet olaylarından en yaygın olanı olarak dikkat çekiyor. Siber akran zorbalığı da bilişim çağının ve bilgi teknolojilerinin yarattığı bir zorbalık çeşitli olarak okullarda şiddet riskini arttırıyor.

  Özellikle fiziki, mimari, sağlık, güvenlik, acil durum yönetimi ve servis güvenliği gibi güvenli okul konseptinin gerektirdiği tüm enstrümanların ve bileşenlerin gözden geçirilerek sevgi ve saygıyla bezenmiş sımsıcak duyguların okul koridorlarında ve bahçelerinde dolaştığı, sınıfları tebessüm eden umut ve sevginin güneş gibi ısıttığı bir okul konseptinin yaratılmış olması arzu ediliyor.


  Etiketler: egitim
  

  EN ÇOK OKUNANLAR

   Sayfa Başı