Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Oktay Ekşi: Onuncu Cumhurbaşkanı...

Oktay EKŞİ

Türkiye Cumhuriyeti aylardır süren tartışmaları geride bıraktı ve nihayet 10'uncu Cumhurbaşkanı'na kavuştu.

Devletimizin bu en yüce makamına TBMM tarafından bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın seçilmiş olması kuşkusuz, anlamlı bir tercihtir:

Türkiye bu tercihiyle, içeriye ve dışarıya temel bir mesaj vermekte, bu ülke sınırları içinde hukuka saygılı bir devletin görev yapacağını duyurmaktadır.

Bu bir irade beyanı olarak önemlidir. Ama bu devleti ve onun memur sıfatlı görevlilerini ıslah edip hukuk devletine kavuşmak hiç de kolay değildir. En basitini söyleyelim:

Memurlarımız vatandaşa hizmet etmek için maaş alırlar, ama uygulamada ona hizmet vermek için değil, hükmetmek için var olduklarına inanırlar.

Hükmedenin en belirgin niteliği kural tanımamaktır. O yüzden bizde hukuk devletinin önündeki temel engel, devletin kendi kadrolarıdır. Onlara vatandaşın amiri değil hizmetkárı olduklarını öğretmek ise, deveye hendek atlatmaktan zordur.

Bunun bilinen çözümü devletin saydamlaşması ve karar alma sürecine halkın katılmasıdır. Ancak 57'nci hükümetin bu konulara hiç ilgi göstermediği de ortadadır.

O nedenle Ahmet Necdet Sezer'in dün Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine yaptığı açıklamada insanları ve devleti kurallara uymaya çağırması yerindedir, fakat saydamlaşma gerçekleşmedikçe ve halkın karar alma sürecine katılması sağlanmadıkça hukuk devleti gerçekleşemeyeceği için, bu sözler ancak hükümetin desteğini almak kaydıyla anlamlı olur.

Sayın Sezer'in kişiliği kamuoyunca bilinmemektedir. O nedenle ağzından çıkan her sözü, karşılaştığımız her hareketini bu açıdan aydınlatıcı birer ipucu gibi değerlendirmek zorunludur.

Böyle bakınca Sayın Sezer'in Cumhurbaşkanı seçilmesini izleyen ilk açıklaması, kendisinden beklenenlere uygundur:

Hukuka, kurallara, Anayasal sisteme bağlılık, laiklik ve Atatürk devrimlerinin getirdiği öteki değerleri koruma kararlılığı Sezer'in verdiği ilk mesajlardır. Sayın Sezer bunların gereğini yerine getirmeye kararlı bir kişilik sahibi olduğunu da ortaya koyarsa, (diğer bir deyimle Fahri Korutürk'leşmezse) oturduğu makamı doldurur.

Sezer'den hem iç hem de dış kamuoyunun çok açık bir beklentisi olduğu daha baştan bilinmektedir:

Sezer ülkemizde hukuk devleti ile birlikte demokrasinin de kökleşmesi için umut bağlanan bir figürdür. Çünkü Sayın Sezer'in özellikle düşünceleri ifade özgürlüğü konusundaki çağdaş anlayışa uygun görüşleri bilinmektedir. Bu görüşler şimdi daha da önem kazanmış bulunmaktadır. Gerçi Sezer uygulamacı değildir. Ama devletin başında, hukuk ve demokrasiyi özümsemiş bir Cumhurbaşkanı'nın bulunduğunu bilmek, herkes için rahatlatıcıdır.

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI