Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Oktay Ekşi: Kötü bürokratın zaferi...


Oktay EKŞİ

EĞER içiniz elveriyorsa, tembel, korkak, cibilliyetsiz (soysuz) veya kanun tanımaz bürokratlarımızı kutlayabilirsiniz. Çünkü bir süreden beri ‘‘evrak imzalamamak’’ suretiyle sürdürdükleri boykotun sonucunu aldılar:

Kanunları uygulamak yönünde hiç adım atmadılar ama, kanunsuz bir iş yaptıkları zaman bunun hesabının sorulmasını yine engellediler.

Ne mi yaptılar?

Son birbuçuk yıldan beri yürürlükte bulunan, ‘‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’’ isimli yasayı değiştirttiler.

Ve sayelerinde, yolsuzlukla mücadele kampanyası rafa kalkmış oldu.

Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nu da isyan ettiren yeni hükümleri önce özetleyerek tekrarlayalım:

Yasanın birbuçuk yıldır uygulanan hükmüne göre, herhangi bir suç işleyen memur hakkında bir ihbar gelince, Cumhuriyet Başsavcısı ‘‘ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespit ettikten sonra, konuyla ilgili evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni istemekle’’ yükümlüydü.

Oysa yeni yasa, savcıların topladığı kanıtları ilgili makama sadece göndermesini istiyor. Savcının soruşturma için izin isteme hakkını alıyor.

Bu durumda ilgili (yahut yetkili) makam eğer istemezse dosyayı kolayca savsaklayabilecek. Örneğin ihbar ‘‘sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgáh adresi doğru mu değil mi?’’ sorusuna yanıt bulmak bahanesiyle bir süre vakit geçirecek. Eğer en ufak bir yanlışlık görürse örneğin evin kapı numarası 34/A yerine sadece 34 yazılı ise, dosyayı işleme koymadan (Ön İnceleme Raporu düzenlemeksizin) sonuçlandıracak. Yani yapılan ihbarla örneğin devletin soyulduğu ortaya konsa da kimse dönüp bakmayacak.

Diyebilirsiniz ki ‘‘Savcının buna itiraz hakkı yok mu?’’

Var ama yasal hakkı ve yetkisi elinden alınan savcı neden zahmet edip de kanıt toplasın, niçin itiraz hakkını kullansın?

O nedenle yeni çıkartılan yasa, memurun en tembelinden en korkağına, en cibbiliyetsizinden en kanun tanımayanına kadar hepsine, istedikleri kadar yasa çiğneme ve vatandaşa eziyet etme hakkı tanımış olmaktadır.

Hükümet o, ‘‘evrak imzalamayan’’ memurlara bundan böyle imza attıracağını sanıyorsa, şimdiden söyleyelim... Fena halde aldanıyor.

Çünkü yasalara uygun bir işlemi imzalamayacak kadar sorumsuz olanlar, aynı şekilde keyfi davrandıkları zaman, kimse onlardan hesap soramayacak.

Yasa dışı işlemlere imza atanlar da üstelik bu sayede koruma altına alınacaklar.

O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu yasayı tekrar görüşülmek üzere Meclis'e göndermeye davet ediyoruz. Çünkü bir hukuk devletinde böyle bir yasanın olabileceğine inanmıyoruz.

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI