Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Öğretim üyesi fark ücreti kalkıyor!

KAMUOYUNDA “Tam Gün Yasası” olarak bilinen 5947 sayılı Kanun, 30 Ocak 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Kanunun birçok hükmü 6 ay önce yürürlüğe girmiş; artık hekimler ya kamuda ya da tamamen özelde çalışmayı seçmek zorunda kalmıştı.
Danıştay’ın verdiği bir kararla, “Kamuda çalışan hekimlerin 30 Temmuz 2010’dan itibaren muayenehane açamayacakları” yönlü düzenlemenin yürütmesi durdurularak kısa süreli bir tereddüt yaşanmışsa da Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı ile onun da aşıldığı görülüyor...Kervan yürüyor... 5947 sayılı Kanunun bir maddesi de 30 Ocak 2011 günü yürürlüğe giriyor.Böylece; önemli bir adım olan üniversite öğretim üyelerine muayenede fark ücret ödenmesi uygulamasının da sonuna gelindi. 30 Ocak 2011’den itibaren üniversite hastanelerine giden hastalar “hoca farkı” adı altında bir ödeme yapmayacaklar...

Milli  güvenlikten sosyal  güvenliğe
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre; çalışanların duruma göre 3 gün ya da 24 saat içinde en yakın jandarma veya polis karakoluna bildirilmeleri gerekiyor. Bildirme yükümlülüğü o yer işleticilerine (işverenlere) ait..
Kanun 70’li yılların başında güvenlik kaygısı ile çıkıyor ve yıllardır uygulanıyor.
Bildirmemenin para cezaları da var...
Bununla birlikte, gelen belgeleri yıllarca polis ya da jandarma sadece kendisi kullandı. Başka kamu kurumları kullanmadı...
Taa ki, sosyal güvenlik reformuna kadar!
Adı geçen kanunda yapılan düzenleme ile 2008 Haziran ayından itibaren, “kimlik bildirme belgeleri” kolluk örgütü tarafından SGK’ya gönderilmeye başlandı.
Reform kapsamında oluşturulan SGK “KADİM” servislerinde bu belgeler değerlendirilmeye başlandı. Böylece bu kişilerin sigortalı olup olmadıkları kontrolü de yapılmaya başlandı.
Kamu kurumları arasında bilgi paylaşımına dayanan bu modelle ve neredeyse sıfır maliyetle birçok çalışan sigortalı yapıldı...
Bu şekilde yapılan çalışmalar neticesinde, 2009 yılında 581, 2010 yılında da 1568 kaçak işyeri tespit edilip, SGK kapsamına alındı. Daha da önemlisi; 2009 yılında 18.376, 2010 yılında da 18.516 kişinin sigortasız çalıştığı tespit edilip SGK kapsamına alınarak sosyal güvenlikleri sağlandı.
Demek ki, isteyince oluyormuş!

Staj  sigortası  emeklilikte  sayılmaz

En çok merak edilen konu, stajyer veya çırakken SGK tarafından verilen sigorta numarası ve başlangıcı, emeklilik hesabında ilk işe başlama sayılır mı?
Hemen söyleyelim; sayılmaz!
Şu yüzden, kişiler stajyer veya çırakken zaten “öğrencidir”. Bu durumda da işyerlerinde işi öğrenme adına “pratik eğitim” yaparken, bazı risklerle karşı karşıya kalabilirler.
İşte, bu risklere karşı da haklarında sadece “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” ile “hastalık sigortası” hükümleri uygulanmaktadır. “Torba kanun” yasalaşırsa bunlara bir de “genel sağlık sigortası” eklenecek...
Görüldüğü üzere, bu durumda olanlar için emeklilik primleri ödenmiyor. Yani haklarında “malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası” hükümleri uygulanmıyor. Bu sebeple de çırak ya da stajyer olarak işe başlama tarihi emeklilikte “ilk işe giriş” sayılmıyor...
Çırakken veya stajyerken SGK tarafından verilen sigorta numarası ise, sadece işlemleri takibe yarıyor ve sonradan da kullanılabiliyor... Kaldı ki, 1 Ekim 2008’den sonra sosyal güvenlik sicil numarası artık herkesin vatandaşlık numarası olarak kullanılıyor.

X