Gündem Haberleri

  Nesli tehlikede olan canlılar için yönetmelik

  Hürriyet Haber
  27.12.2001 - 13:24 | Son Güncelleme:

  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin (CITES) Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelik, CITES kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak için, uluslararası ticaretinin kontrol altına alınmasına yönelik usul ve esasları düzenliyor.

  Yönetmeliğe göre, CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında, karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, deniz memelileri, su ürünleri, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtaları, tüm bitkiler ve ağaçlar için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kuşlar, deniz memelileri hariç sürüngenler için Orman Bakanlığı, iki yaşamlılar, eklembacaklılar ve diğer türler için Çevre Bakanlığı yetkili olacak.

  Yönetmelik kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin korunması konusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bilgi akışının sağlanması da Çevre Bakanlığı`nın yetkisinde bulunacak.  Yönetmeliğe göre, ithalata ilişkin CITES Belgesi`nin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve ithal edilmiş örneklerin ihracatına ilişkin CITES belgesinin geçerlilik süresi ise 6 ay olacak.
     
  KURTARMA MERKEZLERİ
     
  Yönetmelik, 'kurtarma merkezleri'ne ilişkin düzenlemeler de içeriyor.  Kurtarma merkezleri, "Yönetmelik kapsamında el konulan canlı örneklerin, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla kamu, özel kurum ve kuruluşlar tarafından kurulmuş ya da kurulacak uygun yerler" olarak tanımlanırken, bu merkezlerin, ilgili yönetim merciilerince, sorumlu oldukları türler için kurulabilmesi hükme bağlanıyor.
         
  EL KOYMA
     
  Yönetmeliğe göre, kapsamda yer alan bir türe ait örneğe, yönetmelik hükümlerine aykırı elde edilmesi ve ticarete konu olması durumunda el konulacak. Gümrük idarelerince el konulan örnekler, sağlık açısından kontrolleri yapıldıktan sonra, ilgili yönetim merciinin en yakın brimine teslim edilecek.

  El koyma ve sonrasındaki işlemler için oluşan her türlü masraf, yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerden tahsl edilecek. El konulan örnekler, ilgili ülke veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenin masrafları ödemesi koşuluyla iade edilebilecek, geri gönderilmeyen örnekler kurtarma merkezlerine konulacak.

  Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında yürürlükteki mevzuata göre cezai işlem yapılacak, suç konusu işlemde kullanılan kafes, konteyner gibi taşıma araçları ile diğer malzeme ve ekipman Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun`un ilgili maddeleri uyarınca müsadere edilecek.
   

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı