Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Nerede borç varsa orada alacak da vardır

GELİN bugün sizinle biraz derinlere dalalım.

Termodinamik kanunlarını, mümkün mertebe saçmalamadan iktisada uygulayalım. Rivayete göre Avrupa Birliği borçtan batacakmış. Batmaz. Çünkü kapalı bir sistemde ne kadar borç varsa o kadar alacak vardır. Eğer AB veya Dünya borçtan batacaksa, alacaktan da çıkacaktır.

TERMODİNAMİK

Evren, cansız şeylerle inşa edilmiştir. Dolayısıyla tüm bilimlerin esası, yaşamayan şeyler ilmidir; yani fiziktir. Fiziğin temellerinden biri de “nerede hareket varsa, orada ısı; nerede ısı varsa, orada hareket vardır” diyen termodinamiktir. Ben bugün “AB borçtan batacak” önermesini, termodinamiğin dört kanunuyla irdelemek istiyorum.

SIFIRINCI KANUN

Farklı zenginlik düzeyinde bulunan ülkeler, birbiriyle ekonomik ilişki içine girince; sermaye “bol olandan-kıt olana” akar. Para veren alacaklı; alan, borçlu hale gelir. Bu akım, iki taraf aynı zenginlik seviyesine gelinceye kadar sürer.

BİRİNCİ KANUN


Yolumuza birinci kanunla devam edelim. “Kapalı bir sistemde, hiçbir borç, alacak olmadan var edilmez, varken yok edilemez, ancak sahip değiştirebilir”. Demek ki; biri diğerinden alacaklı değilse, dünyada borçlu kişi, kurum veya ülke olamaz.

İKİNCİ KANUN

Gelelim termodinamiğin ikinci kanununa. Borçlar, alacağa; alacaklar borçlara dönüşürken, mutlaka bir kayıp olur. Çünkü tasarruf yatırıma dönüşürken mutlaka bir miktar kaynak “fayda” yaratmadan buharlaşır. Buna, fizikte “entropi” deniyor. Yani enerjinin bir kısmı işe dönüşemiyor. İktisatta da buna “kredi batırma” denebilir. Bu kanuna göre “alacakların tamamının, hiçbir zaman tam olarak tahsil edilemeyeceğini” kabullenmek gerekir. Hiç batık alacak oluşmasın demek, hiç kimse hiç kimseye borç vermesin demektir. O zaman da ekonomik gelişme durur. Dönüşüm oldukça, entropi hiç bir zaman sıfır olmaz.

ÜÇÜNCÜ KANUN

Doğada düzensizliğin yok olduğu tam istikrara, ancak hiç bir enerji dönüşümün cereyan etmediği mutlak ve sonsuz ölümde kavuşulur. Burada termometreler eksi 273C’yi gösterecektir. İktisadi hayatta da tam istikrar ancak, kişiler kurumlar ve ülkeler arasında tüm ticari ve mali ilişkilerin bittiği ortamda oluşabilir. İşte o zaman dünyada borç da olmaz. Batık alacak da kalmaz. Bu da mutlak yoksullukta eşitliktir.
SON SÖZ: İktisat, fizik değildir; ama fizikle çelişemez.

X