Naylon faturaya ağır fatura

A.A
16.05.2010 - 11:13 | Son Güncelleme: 16.05.2010 - 11:13

Çeşitli Vergi Kanunlarında değişiklik öngören Torba Kanun Taslağı ile naylon fatura düzenleyenlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor.

Halen Başbakanlıkta bulunan ve çalışmaları devam eden Taslak ile Vergi Usul Kanunu'nun vergi kaçıranlar ve naylon fatura düzenleyenlere verilecek cezalarla ilgili maddeleri yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede, Kanundaki hapis cezaları indirilerek, eski haline çevriliyor. Ancak hapis cezalarının ertelenmesinin yolu da kapatılıyor. Böylece vergi kaçıranlara daha makul düzeyde hapis cezası verilmesi, ancak bu cezaların ertelenerek, uygulama dışı kalmasının yolu kapatılıyor.

359. madde de daha etkin hale getiriliyor. Bu çerçevede sadece naylon fatura işiyle uğraşanlara verilen cezalar ağırlaştırılıyor. Naylon faturacıların hapisten kurtulmasını sağlayabilecek mekanizmalar da ortadan kaldırılıyor.

Vergi Usul Kanunu'nun yürürlükteki 359'uncu maddesine göre, “defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamına kaydedenler ile defter kayıt ve belgeleri tahrif edenler, gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası” uygulanıyor.

Vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi de gizleme olarak kabul edilirken, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu, mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgeler de, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge şeklinde değerlendiriliyor.

İlgili maddeye göre, “Vergi Kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar ya da belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle” cezalandırılıyor.
Burada gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgeler de, sahte belge olarak addediliyor.

359'uncu madde ile “Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananların da, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması” hükme bağlanıyor.

DENETİM, YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Taslakta vergi kayıp ve kaçağına dönük denetimlerin daha etkin hale getirilmesi için yeni düzenlemelere de yer veriliyor. Bu çerçevede vergi denetim sistemi, yeniden yapılandırılıyor.

Gerek Maliye Bakanlığı bünyesindeki merkezi denetim birimleri, gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı içerisinde yer alan denetim birimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları için daha önce oluşturulan Denetim Koordinasyon Kurulu hukuki alt yapıya kavuşturuluyor.

Denetimin yeniden yapılanmasıyla birlikte vergi denetimlerinin daha koordineli şekilde gerçekleştirilebileceği, denetlenecek sektör ve merkezlerin denetim birimleri arasında daha sağlıklı şekilde paylaştırılabileceği belirtiliyor. Yeni düzenleme ile denetimlerde iş bölümüne gidilerek verimlilik ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

GELİR İDARESİ GÜÇLENDİRİLİYOR, ATAMA YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR

Torba Kanun Taslağında yer alan bir başka düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığındaki üst düzey bürokratların atanma şekli de değiştiriliyor.

Anayasa Mahkemesinin, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarının, Bakan onayı ile atanmasını Anayasaya aykırı bularak, iptal etmesinden sonra, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve Vergi Dairesi Başkanlarının 3'lü kararname ile atanması öngörülüyor.
Taslağa göre, yeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mevcut Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları, havuza alınacak. Daha sonra bu görevlere 3'lü kararname ile atama yapılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığında halen 5 Başkan Yardımcılığı, 12 Daire Başkanlığı, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ile birlikte 30 Vergi Dairesi Başkanlığı kadrosu bulunuyor.

Taslak ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı da güçlendiriliyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önceki açıklamalarına paralel, vergi tahsilatı yüksek olan illerin ödenek artışıyla bir anlamda ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı