« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Murat Sertoğlu: Ediz Hun'un son filmi!

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Murat SERTOĞLU

Sokak hayvanlarının korunmasından yola çıkarak hazırlanan kanun tasarısı, Çevre Bakanlığı'nın evcil ve çiftlik hayvanları (at, koyun, keçi, inek) ve yaban hayvanlarını da tasarıya eklemesi ile tüm hayvanları kapsar bir hale dönüştürüldü ve çevre komisyonunda kabul edilerek, genel kurula gönderildi. Hayvanları koruma dernekleri ile diğer gönüllü kuruluşların, sokak hayvanlarının belediyeler tarafından öldürülmesinin engellenmesi amacıyla destek verdikleri tasarı, belediye yetkilerinin aynen yerinde kalması ile yaşamları, itlaf ekiplerinin vicdanına bırakıldı! Hayvanları Koruma Kanunu olarak isimlendirilen taslak, ‘‘Çevre Bakanlığı Görev ve Yetkileri Kanun Tasarısı’’ haline getirilirken, hayvanları koruma dernekleri de çevrecilerin amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldı!

<ı>YASALARA MÜDAHALE

Tarım ve Köyişleri, Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu ve Yaban Hayatı ile ilgili uluslararası yasalar gözardı edildi. Daha birçok yetki ve görev alanlarına müdahale edilirken, henüz teşkilatı kurulmamış Çevre Bakanlığına, kağıt üzerinde hoş gözükse de boyundan büyük işler verildi. Koruma alanları kurup, doğada yaşayan türleri koruma altına alabilecekler ve diğer ilgili bakanlıkları denetleyebilecekler!

<ı>GÜNAH KEÇİSİ AVCILAR

Elbette ki, evrak üzerinde bu kadar koruması bol icraatı olmayan bir ülkede günah keçisi avcılar ihmal edilemezdi! Nitekim av teskereleri, av silahları ve malzemelerinin yüzde 5'inden az olmamak şartıyla, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'na pay alınacaktır. Bugünkü şartlar altında muhtelif makbuzlar karşılığında avcılardan alınan paraların toplamı neredeyse tüfek fiyatlarının üzerine çıkmış bulunuyor! (50 milyon lira civarında) bir de buna çevre fonu binecek olursa; zaten avcılar teskere almaktan imtina ediyor, böylelikle de kaçak avcılığa çanak tutulacaktır.

<ı>SENARYOYA SANSÜR

Sn.Ediz Hun'un yönetmenliğini yaptığı bu son film, genel kurulda sansür edilir, Tarım ve Köyişleri ile Orman Bakanlığı görev alanına giren bölümler çıkartılır, henüz taşra teşkilatı kurulmamış Çevre Bakanlığı'na, tüm hayvanların korunması ile ilgili yasanın yüklenmesinden önce diğer ilgili bakanlıklarla birlikte alınacak ilke kararları belirlenir, Hayvanları Koruma Kanunu ile paralel bir hale dönüştürülür, en önemlisi belediyelerin ölüm fermanına engel getirilir, biz de bu yasanın iyi niyetine inanırız. Aksi halde hayvanların korunması istenmiyor. Bu amaçla da kargaşa ortamı yaratılmak isteniyor düşüncesine ister istemez kapılırız!
Bunları da Beğenebilirsiniz