KARABÜK HABERLERİ

Murat Orhan’dan Kamuoyuna Çağrı

IHA
23.03.2015 - 15:33 |Son Güncelleme :

KARABÜK ÖZEL SEKTÖR DEMİR ÇELİK HADDECİLERİ DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI MURAT ORHAN, KARDEMİR A.Ş. YÖNETİCİLERİNİN HÂKİM HİSSEDARI OLDUKLARI YOLBULAN, ÇELSANTAŞ VE ÇAĞ ÇELİK FİRMALARINA KARDEMİR İLE TİCARET YAPMA MÜSAADESİNİN YARGITAY KARARIYLA İPTAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.

IHA

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, KARDEMİR A.Ş. yöneticilerinin hâkim hissedarı oldukları Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ çelik firmalarına KARDEMİR ile ticaret yapma müsaadesinin yargıtay kararıyla iptal edildiğini söyledi.
KARDEMİR Hissedarı,SPK ve kamuoyuna çağrıda bulunan Murat Orhan yaptığı açıklamada, küçük yatırımcılar, kapanan Karabük haddehanelerinin işsiz kalan çalışanları, nakliyeci ve haddeci esnafı ve demir tüccarları için yıllardır vermekte olduğum bu insani ve vicdani mücadelemi, 27.03.2015 cuma günü yapılacak olan KARDEMİR A.Ş. olağan genel kurul toplantısının “Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,” şeklindeki 7 numaralı gündem maddesine red oyu vermek suretiyle devam ettireceğini ifade etti.
Kardemir A.Ş yöneticilerinin sahibi oldukları Yolbulan A.Ş,Çelsantaş A.Ş ve Çağ Çelik A.Ş şirketlerinin KARDEMİR A.Ş ile yaptıkları ticaretlerin yasal dayanağını oluşturan 2011 yılı Genel Kurulunun ilgili maddesi T.C Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin Esas No:2014/13078 Karar No:2014/19027 Kararına uyarak Karabük 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2015/25 Esas Nolu 05.03.2015 tarihli kararı ile iptal edildiğini kaydeden Orhan, “ Tamamı halka açık bir anonim ortaklık olan ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetimine tabi olan Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (KAR¬DEMİR) ‘deki hukuka aykırılıklar konusunda Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (KAHDER) ve şahsım tarafından müteaddit ulusal ve yerel gazetelere ilanlar verilerek kamuoyunun bilgilendirildiği ve Devletin yetkili kurumlarının gereğini yapmak üzere göreve çağrıldığı malumdur. Bilindiği gibi, KAHDER tarafından verilen gazete ilanları sonrası Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosyası üzerinden re’sen başlattığı soruşturma kapsamında SPK tarafından KARDEMİR hakkında inceleme başlatılmış ve bu inceleme tamamlanarak konuya ilişkin 29.08.2012 Tarih ve XX-4/42-5 Sayılı SPK Denetleme Raporu tanzim edilmişti. Söz Konusu Denetleme Raporundan sonra SPK Kurul Karar Organının 07.09.2012 Tarihli kararında; aynı zamanda KARDEMİR’in de yöneticileri olan Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ çelik firmalarının yöneticileri tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinin ihlal edildiği, Türk Ticaret Kanunun’nun 54. ve 55. mad¬delerinde düzenlenen haksız rekabet eyleminin hukuki ve cezai sonuçlarının bulunduğu, haksız rekabetin takibi şikayete bağlı bir suç olması nedeniyle kurumuzca yapılacak bir işlemin bulunmadığı hususları dikkate alınarak konu hakkında şikayetçilere bilgi verilmesine karar verilmiştir denilerek; KARDEMİR A.Ş.’nin bağlı olduğu spk haksız rekabetin varlığını tespit etmişti. Bunun üzerine, KAHDER Başkanlığını yaptığım dönemde tarafımızdan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuş, Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucu iliş¬kili şirketlerin 11 tane yönetim kurulu üyesi ve ayrıca, halen KARDEMİR A.Ş.’de görevde bulunan, Kar¬demir’in Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili, 4 tane yönetim kurulu üyesi, eski genel müdürü ve satış müdürü hakkında haksız rekabet düzenlemelerine muhalefet suçlamasıyla ve 2 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açılmıştır. Karabük 1. Asliye ceza mahkemesi’nin 2013/531 esas sayılı dosyası üzerinden sanıkların yargılanmalarına devam edilmekte olup, tamamı hukukçu akademisyenlerden müteşekkil üç kişilik heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporu geçtiğimiz aylarda dava dosyasına sunulmuştur. Daha önce sermaye piyasası kurulu tarafından var¬lığı tespit edilmiş olan suç mahiyetindeki ve hukuka aykırı nitelikteki haksız rekabet eylemleri,bu kez de 27.10.2014 tarihli söz konusu bilirkişi raporunda akademisyen bilirkişiler tarafından saptanmıştır” dedi.
Murat Orhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Tüm KARDEMİR hissedarları şunu bilmelidir ki, KARDEMİR A.Ş. yönetim kurulu üyeleri her yıl yapılan kardemir genel kurullarında ‘Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi’ şek¬linde gündem maddesi koymak suretiyle kendi sahibi oldukları Yolbulan, Çelsantaş ve Çağ Çelik şirketlerinin KARDEMİR A.Ş. ile ticaret yapmasının önünü açmaktaydı. Ne var ki, yukarıda belirttiğim üzere önce spk ve akabinde karabük cumhuriyet başsavcılığı tarafından tespit edi¬len ve halen kardemir a.ş.’de görev yapan yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkan vekilinin, 4 tane yönetim kurulu üyesinin, eski genel müdürünün ve satış müdürünün karabük 1. asliye ceza mahkemesi 2013/531 esas sayılı dosyası üzerinden yargılandığı haksız rekabet fiillerinin başlangıç noktası ve dayanağını teşkil eden 2011 tarihli kardemir genel kurulu’nun “Kardemir A.Ş yönetim kurulu üyelerine Kardemir ile ticaret yapma ve rekabet etme müsaadesi” veren gündem maddesi yargıtay ilamı doğrultusunda yerel mahkemece iptal edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından Kardemir’in 2011 Tarihli Genel Kurulunun iptali talebiyle açılan davada, Esas: 2014/13078, Karar No: 2014/19027 İlamı ile aynen; “ Bu durumda tüm dosya kapsamı ve içeriğindeki bilgiler nazara alındığında, iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirket yönetim kurulu üyelerine 6762 Sayılı TTK’nın 334 ve 335. Maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce alınan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili ol-mayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından davacı vekilinin karar düzeltme istemi yerinde görülmekle Dairemizin onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.” Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 05.05.2014 günlü, 2013/17758 Esas-2014/8455 Karar Sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın davacı yararına bozulmasına 04.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Karabük haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Karabük ilinden Murat Orhan’dan Kamuoyuna Çağrı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mart 2015 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Murat Orhan’dan Kamuoyuna Çağrı haberi güncellenecektir.

KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ

28 Ocak 2020, Salı
 • İmsak
  06:30
 • Güneş
  07:58
 • Öğle
  13:07
 • İkindi
  15:42
 • Akşam
  18:07
 • Yatsı
  19:30
Sayfa Başı