Muhasebeci, mali müşavir olmanın şartları değişti

Hürriyet Haber
19 Mayıs 2011 - 11:28Son Güncelleme : 19 Mayıs 2011 - 11:28

Anayasa Mahkemesi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilmek için milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından mahkum olmamak şartını getiren kanun hükmünü iptal etti.

CHP, 5786 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, kanunun; serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilmek için “... milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk...” suçlarından mahkum olmamak şartını getiren düzenlemesini iptal etti. Heyet, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanuna eklenen geçici 9. maddedeki, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan kanunda belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamamış bulunanlar, usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Bakanlıkça yapılacak özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için 10 yıllık süreyi tamamlamaları şarttır” hükmü ile geçici 10. maddesindeki, “1 Nisan 2008 tarihinden sonra yapılan seçimlerden itibaren üst üste iki seçim döneminde iki defa oda veya birlik yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe yönetim kurulu üyesi olarak seçilemezler” ibaresini de iptal etti.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı