Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Muayenehane açmak ruhsata bağlandı

  Hürriyet Haber
  06.01.2011 - 14:30 | Son Güncelleme: 06.01.2011 - 14:30

  Sağlık Bakanlığı muayenehane açılmasını ruhsata bağladı. Daha önce İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunmak yetiyordu.

  Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te "kapsam"ı belirten 2. madde, “Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar” şeklinde değiştirildi.

  Ayrıca yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bendi değiştirilerek bu fıkraya (j) bendi eklendi. Değişiklik ve eklenti şöyle:

  “f) Ruhsatname: Sağlık kuruluşunun bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,”
  “ğ) Sağlık kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneleri,”
  “j) Uzman: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman ve uzman tabip unvanını haiz kişileri,” ifade ediyor.
  Yönetmelikteki değişikliklerle laboratuvarların yapılandırılmaları ile tıp merkezlerinin kadroları ve kadro devri konularında da yeni düzenlemelere gidildi.
  Yönetmelikte, yapılan düzenlemelere göre, sağlık kuruluşlarının hazırlamak zorunda oldukları belgeler de belirtildi.
  Yeni düzenlemeler getiren Yönetmelik bugünkü 27807 sayılı Resmi Gazete'nin Yönetmelikler Bölümünün ikinci sırasında yayımlandı.
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı