"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Mogan ve Eymir gölleri

ODTÜ, bulunduğu kent ile kampusunun ekosistemine duyduğu sorumluluk, bilimsel yaklaşım ve bütünsel havza bakış açısı ile 1997 yılında başlattığı “Mogan ve Eymir Gölleri ve Havzaları Ekolojik İzleme Programı”nı kesintisiz 15 yıldır kendi maddi olanakları ile sürdürmektedir.

Program, ülkemizdeki tek ekolojik izleme programıdır ve tüm Türkiye’de herhangi bir havzaya ait en uzun izleme verilerine sahiptir.
“Mogan ve Eymir Gölleri ve Havzaları Ekolojik İzleme Programı” kapsamında 15 günde bir, Eymir ve Mogan göllerinin su toplama havzalarında göllere kaynak olan girdiler, çıktılar ve göllerden toplam 11 istasyondan alınan örneklerde, bu iki göl ekosistemi ve havzalarının yapı ve etkisini tanımlayabilmek için gerekli fiziksel, kimyasal ve biyolojik örnekler analiz edilmektedir. Yaklaşık bir hesapla, şimdiye kadar bu göller ve havzalarından toplam 3960 su örneği alınmış ve su örneklerinde 12 farklı fiziksel ve kimyasal değişkene ait analizler ile dört ayrı canlı grubunun (fitoplankton, zooplankton, bitki, balık) tanımlaması ve diğer analizleri yapılmıştır.
Ekosistemlerden alınıp laboratuvarda analiz edilip mikroskop altında incelenen örneklerden elde edilen bulgularla sadece yerel değil, küresel iklim değişiminin etkilerinin anlaşılmasına da yönelik çok sayıda bilimsel hipotezi sınayan ve uluslararası saygın dergilerde yayımlanan 15 bilimsel makale üretilmiş ve 11 yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır.
Öte yandan su toplama havzalarında ağaç dikilir. Eymir Gölü ağaçlandırma bölgesi, gölü hidrolojik olarak besleyen ana bölgede değildir. Eymir Gölü’nü hidrolojik olarak besleyen Mogan Gölü ve İmrahor vadisinden gelen Kışlakçı dereleridir. Eymir Gölü eğimli bir arazidedir, arazi eğimi göle doğru çok dik ve serttir. Bu nedenle göle erozyonla sediman taşınımı Mogan Gölü ile kıyaslandığında çok yüksektir. Bu nedenle Eymir Gölü yakın havzasında ağaçlandırma yapılması gereklidir. Rüzgar erozyonuna izin vermeyecek ağaç türlerinin dikimi, göllerin rüzgar kaynaklı madde ile dolmasını engellemede çok başarılıdır.
ODTÜ olarak Eymir Gölü’nü, kurucu rektörümüz Sayın Kemal Kurdaş’ın da vizyonunu paylaşarak bilim, araştırma, eğitim, sportif ve rekreasyonel faaliyetler için Ankara’da ekolojik vaha olarak görüyoruz ve bu özelliklerini korumak elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Ekosistem korumasının temelini popülist yaklaşımlardan uzak, sağlam bilimsel temellere dayalı uzun dönemli araştırma ve değerlendirmeler oluşturur ve biz ODTÜ olarak bu yaklaşımla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU- ODTÜ Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı Tatlısu Ekologu

Susuzlukta isyan

RAMAZAN ayını geçirmek üzere 4 yıldır Ankara’ya çocuğumuzun yanına geliriz. Çankaya ilçesine bağlı İleri mahallesi Kımız sokakta oturuyoruz. Bu yıl yaşadığımız susuzluk insanı isyan ettirecek boyutlarda... Zamanı belirsiz, düzensiz su kesintileri canımızdan bezdirdi. Başka semtlerde su kesintisi olmadığını duyuyoruz. ASKİ’ye sorduğumuzda basınç sorunu olduğundan bahsediyorlar. Açıkça ve düzenli olarak belirli saatlerde sular kesilse, Başkent’te yakışmasa da kabulleneceğiz. Şu sıcak günlerde kokuşmadan Ramazan’ı geçirip Ankara’dan kurtulabilirsek mutlu olacağız. Sesimizi duyuracak başka merci bulamadığımız için size yazmak zorunluluğunu hissettim.
M. Celal PERDAHLI

X