Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Milyonlarca mükellef için son iki gün

BUGÜN ve yarın, milyonlarca vergi mükellefi için çok önemli.

Bazı bildirimler ve ödemeler için yarın son gün.

ÖDEME YAPILMAZSA

Milyonlarca borçlunun, Torba Yasa’dan yararlandıkları vergi, prim ve diğer borçları için yarın mesai bitimine kadar ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Vergilerle ilgili ikinci taksitin de (Mayıs’ta ödenecek ilk taksitin Haziran sonuna kadar uzatılması nedeniyle) Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemenin bu süre içinde yapılmadığı durumlarda;

1. Geciken her ay için, “aylık yüzde 1.40” oranında “gecikme zammı” istenecek.

2. Bu yılın sonuna kadar, ikiden fazla taksiti vadesinde ödemeyenler, Torba Yasa’dan yararlanma hakkını kaybedecekler.
Matrah artırımı olayında, durum farklı. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi durumunda, mükellefler matrah artırımından yine yararlanabilecekler.

Başka bir anlatımla, matrah artırımı yaptığı yıllar ve vergi türleri yönünden, vergi incelemesi yoluyla vergi ve cezaya muhatap olmaktan kurtulacaklar. Ancak geciken taksit ödemeleri için aylık yüzde 2,80 faiz istenecek.

HAYALİ PARA VE STOKLAR


Kurumlar vergisi mükellefi işletmelerde;

- Kasada gözüken hayali paralar,

- Ortaklardan alacak olarak gözüken hayali alacaklar,
yarın akşama kadar beyan edilip, aynı süre içinde yüzde 3 vergisi ödendiğinde, söz konusu hayali paralar, defter kayıtlarında sıfırlanabilecek (Ayrıntı için Bkz. 15 Haziran tarihli yazımız).

Stoklarda yer aldığı halde defter kayıtlarında gözükmeyen mal, demirbaş ve makinaları beyan etmeleri veya satıldığı halde stoklarda gözüken mallar için fatura düzenleyip çıkışını yapmaları için yarın akşama kadar süreleri var (Ayrıntı için Bkz. 16 Haziran tarihli yazımız).

Levhayı değiştirdiniz mi?

HAYIR kapının üzerindekini değil.

İşyerinizdeki vergi levhasını...

Yeni levha çıktı haberiniz var mı?

Torba Yasa ile toplamda 2 milyonu aşan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve şirkette,  vergi levhası asmayı kaldırdılar.

Bunları vergi dairesine tasdik ettirmeyi de kaldırdılar.

Levha asma ve tasdik ettirme kalktı ama işyerinizde vergi levhasını bulundurma zorunluluğu devam ediyor.

“Eee.. ne yapalım, bizde bulundururuz” demeyin, devamı var:

Levha değişti!

Yeni “vergi levhası” almanız gerekiyor.

Değişen levhayı yani yeni vergi levhası olan “barkodlu vergi levhasını” almak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi sisteminden yararlanarak işlemlerini yaptırabilirler (Ayrıntıları açıklayan 408 No.lu tebliğ için Bkz. www.yaklasim.com).

En iyisi siz muhasebecinize hatırlatın yeter. Devamını o bilir.

Yarın akşama kadar yeni levhayı almazsanız 170 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Acele edin!...

X