Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Milli gelir gerçekte kaç dolar

Türkiye’nin, 2002 Kasım ayında 221 milyar dolar olan toplam borcunun, yüzde 85 artarak 408 milyar dolara ulaştığını, kişi başına düşen borcun da 4,5 yılda 3.195 dolardan 5.534 dolara çıktığını geçtiğimiz Çarşamba yazmıştık.

Bu arada, borçların yalnızca tutarına değil, GSMH’ye olan oranına da bakılması gerektiğini belirttikten sonra, GSMH’nin dolardaki gerileme nedeniyle artan tutarına da dikkati çekmiştik.

GSMH VE DOLARDAKİ DÜŞÜŞ

2002’den bu yana, büyüme hızı ve GSMH ile kişi başına düşen milli gelir Tablo-I’de gösterilmiştir.

Dolar cinsinden açıklandığında;

2003’te büyüme 5.9, milli gelirde gözüken artış yüzde 30.

- 2004’te büyüme yüzde 9.9. Milli gelirde gözüken artış yüzde 23

- 2005’te büyüme yüzde 7.6. Milli gelirde gözüken artış yüzde 20

- 2006’da büyüme yüzde 6.0. Milli gelirde gözüken artış yüzde 9.

Rakamlar doğru ama olayın gerçeği çok farklı.

TABLO-I                             BÜYÜME HIZI VE MİLLİ GELİR

Yıllar

Büyüme Hızı (%)

GSMH (milyar $)

Kişi başına milli gelir ($)

2002

7.9

180.8

2.598

2003

5.9

239.2

3.383

2004

9.9

299.4

4.172

2005

7.6

360.8

5.008

2006

6.0

399.7

5.477En basit anlatımıyla, 2002 sonunda dolar kuru 1.660 YTL, milli gelir de 180.8 milyar dolar yani 300 milyar YTL idi. Bugün dolar 1.290 YTL. Aynı 300 milyar YTL’nin dolar karşılığı da 234 milyar dolar. Görüldüğü gibi 2002’deki YTL ile bugün yüzde 30 daha fazla dolar alınıyor.

Bu konuda, teknik hesaplama yapıldığında, çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.

Düşük kur-yüksek faiz politikası nedeniyle, doların değeri olması gerekenden de düşük gözüktüğü için, milli gelir rakamları daha yüksek çıkmaktadır.

Tabloya göre, cari kurla son dört yılda kişi başına milli gelir 5.477 Dolar.

Oysa, sabit kurla yapılan hesaplamaya göre 3.286 dolar.

Ortada, döviz kurunun baskılanmış olmasından kaynaklanan bir milli gelir artışı var. Tablo II ve III’te de görüldüğü gibi tek başına YTL’nin değerlenmesi kişi başına geliri 2.191 dolar, GSMH’yi ise 146 milyar dolar artırıyor.

İLGİNÇ BİR BÜYÜME

Türkiye büyüyor ancak işsizlik azalmıyor.

- Vergi mükellefi sayısı artmıyor aksine azalıyor.

- İşçinin ve memurun reel ücreti, hala 2001 yılı seviyesini yakalayamıyor.

- Cari açık (döviz açığı) 2002’ye kıyasla 20 kat artıyor ve 2006’da 31 milyar dolara fırlıyor.

- İhracat artıyor ama ithalattan söz eden yok. 2002’de 15 milyar dolar olan dış ticaret açığı (ihracat-ithalat farkı), yüzde 253 artışla 2006 sonunda 53 milyar dolara çıktı. Yani ihracattan gelen dövizin üstüne 53 milyar dolar daha koyup, mal ithal etmişiz. Bilindiği gibi, dış ticaret açığı; kırılganlık riski ve üretimde ithalata bağımlılığın göstergesi oluyor.

Burada bilerek ya da bilmeyerek, ekonomik büyüme ile ekonomik kalkınma (Yani, yeni üretim ve yeni iş alanlarının yaratılması ve gelir dağılımının düzelmesi) birbirine karıştırılıyor.

Milli gelir gerçekte kaç dolar

Milli gelir gerçekte kaç dolar

X