Merkez'de 5 Kasım operasyonu

Hürriyet Haber
05.11.2001 - 12:51 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'nın portföyünde bulunan 15.8 katrilyon liralık devlet iç borçlanma senetleri, birikmiş faizleriyle birlikte 18.8 katrilyon liralık uzun vadeli devlet tahvileriyle değiştirildi.

Merkez Bankası, kamu bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankaların gecelik borçlanma ihtiyaçlarının azaltılması operasyonu çerçevesinde, Merkez Bankası açık piyasa işlemleri portföyüne alınan nominal 15,8 katrilyon lira tutarındaki Devlet İç Borçlanma Senedinin (DİBS), birikmiş faizleri ile birlikte 30 Ekim 2001 ve 1 Kasım 2001 tarihlerinde, nominal 18,8 katrilyon lira tutarındaki uzun vadeli DİBS'ler ile değiştirildiğini bildirdi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, bugün yürürlüğe giren Merkez Bankası kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun nedeniyle izlenecek yönteme açıklık getirildi.

Buna göre, bu kıymet değişimi ile Hazine'nin borç yönetimi etkinliğinin artırılması amaçlandı, ayrıca Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama temel amacı da gözetildi.

Açık piyasa işlemleri portföyündeki DİBS'lerin, yeni DİBS'lerle değiştirilmesi sonucu herhangi bir parasal genişleme olmadı.

Söz konusu işlemlerle, Analitik Bilanço'da Net İç Varlıklar'ın alt kalemi olan Kamu Sektörüne Açılan Nakit Krediler içinde yer alan açık piyasa işlemleri portföyü, işlemiş faier nedeniyle, 2,5 katrilyon lira arttı.

Karlardaki artıştan dolayı Net İç Varlıklar'ın alt kalemi olan Diğer Kalemler aynı miktarda azaldı. Dolayısıyla Net İç Varlıklar değişmedi.

Yeni alınan DİBS'ler, yılda bir kupon ödemeli olup, vadeleri 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına gelecek şekilde düzenlendi.

DİBS'lerin kupon faizleri, kupon dönemleri içinde Tüketici Fiyatları İndeksinde gerçekleşen değişim oranlarına indeksli olacak.

Söz konusu DİBS'lerin anapara ve faiz ödemeleri, Merkez Bankası Kanunu'nun 60. Maddesi gereğince yıllık karın Hazine'ye aktarılması gereken kısmından karşılanacak, faiz ve anapara ödemelerinin Hazine'ye aktarılacak tutarı aşması halinde, fark Hazine tarafından nakit olarak ödenecek.

Hazine'ye aktarılacak tutarın anapara ve faiz ödemelerinden fazla olması halinde ise söz konusu fazla tutar Hazine'ye nakit olarak aktarılmayıp, açık piyasa işlemleri portföyünde kalan DİBS'lerin anapara ve/veya kuponlarının erken itfası için kullanılacak.

Bir başka ifadeyle, alınan DİBS'lerin tamamı itfa olana kadar, Merkez Bankası karından Hazine'ye nakit kar aktarımı söz konusu olmayacak.

Dolayısıyla, değişim işlemi sonucu açık piyasa işlemleri portföyüne alınan uzun vadeli DİBS'ler nedeniyle, gelecek dönemlerde herhangi bir parasal genişleme ya da para politikasının olumsuz etkilenmesi söz konusu olmayacak,

IMF KREDİLERİNİN KULLANDIRILMASI

Bu arada Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde, 2001 yılı Mayıs ayında IMF ile yapılan yeni Stand-by anlaşmasında, bu kuruluştan Merkez Bankası'na sağlanan kredilerin toplam 9,6 milyar ABD dolarlık kısmının, 2001 bütçesinin finansmanında kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılması öngörüldü.

Bu kapsamda, bugüne kadar IMF'den Merkez Bankası'na verilen krediden 6,4 milyar dolarlık kısımının karşılığında IMF kredisinin aynı vade ve faiz koşullarını taşıyan menkul kıymet alınarak, Hazine hesaplarına aktarıldı.

Öte yandan 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu'nu değiştiren 25 Nisan 2001 tarih, 4651 Sayılı Kanun'un geçici 2. Maddesi dikkate alınarak, Stand-by anlaşması uyarınca, IMF kredisinden Hazine'ye bütçe finansmanı amacıyla kullandırılması gereken 3,2 milyar dolarlık bakiye kısım da, Hazine hesaplarına 2 Kasım 2001 tarihi itibariyle aktarıldı.

Hazine'ye aktarılan bu son kredi dilimi karşılığında, Hazine'den, diğer aktarımlarda olduğu gibi, IMF kredisi ile benzer vade ve faiz koşullarını taşıyan menkul kıymet alındı.


Böylece, anlaşma uyarınca Hazine'ye aktarılması gereken 9,6 milyar ABD dolarlık kredinin kullandırılması tamamlandı.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı