Merkez Bankası 'likidite senetleri' ihracına başlıyor

A.A.
18 Temmuz 2007 - 15:39Son Güncelleme : 18 Temmuz 2007 - 15:39

Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlasını azaltmaya dönük, Likidite senetleri ihracına başlıyor.

Merkez Bankasının duyurusuna göre, İlk likidite senedi, 20 Temmuz 2007 tarihinde 32 gün vadeli ihraç edilecek, vade tarihi ise 21 Ağustos 2007 olacak.

Söz konusu ihracın ihalesi ise yarın yapılacak, ihraç tutarı en fazla nominal 1 milyar YTL olacak.

Likidite yönetiminin etkinliği dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde, likidite senedi ihraç işlemlerine devam edilecek.

8-12 MİLYAR YTL'LİK FAZLA LİKİDİTE ÇEKİLDİ

Merkez Bankasının duyurusunda, piyasadaki fazla likiditenin son günlerde 8-12 milyar YTL aralığına yükseldiği belirtilirken, bunun Merkez Bankasınca bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasındaki YTL depo işlemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Repo-Ters Repo Pazarındaki ters repo işlemleri ile 'gecelik' vadede çekildiği hatırlatıldı.

YENİ PARA POLİTİKASI ARACI DEVREDE

Ancak gecelik vadeli işlemlerle çekilen fazla likiditenin artmasının, likidite yönetiminin esnekliği ve etkinliğini azaltacağı değerlendirilerek, mevcut para politikası araçlarına ilave olarak likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiği bildirilen duyuruya göre, ilk likidite senedi, 20 Temmuz 2007 tarihinde '32 gün vadeli' ihraç edilecek, vade tarihi 21 Ağustos 2007 olacak.
Söz konusu ihracın ihalesi ise yarın yapılacak, ihraç tutarı en fazla nominal 1 milyar YTL olacak.
Likidite yönetiminin etkinliği dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde, likidite senedi ihraç işlemlerine devam edilebilecek.

LİKİDİTE SENETLERİ İHALELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabilecek. İhaleler geleneksel ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek.
Likidite senedi ihraç edilmesine karar verilen günlerde, ihale bilgileri, saat 10.00'da Reuters sisteminin CBTL sayfasında ilan edilecek, ayrıca aynı bilgiler, banka ve aracı kurumlara Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi aracılığı ile gönderilecek. İhale sonuçları Reuters sisteminin CBTM sayfasında ilan edilecek.

İhale teklifleri EFT sistemi aracılığı ile, EFT - Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) Kullanım Kuralları Dokümanına uygun olarak HABR-TKLF mesajı kullanılarak gönderilecek. Mesajın “ihale kodu” ile ilgili veri alanına likidite senetleri için “9” rakamı girilecek. Katılımcıların kendi sistemlerinde ya da EFT merkezinde bir sorun olması ve bunun EFT merkezince teyit edilmesi halinde, teklifler telefon ile alınabilecek.

İHALE TEKLİFLERİ

Öte yandan ihale teklifleri, en son saat 11.00'e kadar verilebilecek. İhale teklifleri, nominal değer olarak 1 milyon Yeni Türk Lirası ve katları şeklinde olacak, fiyat teklif edilecek ve fiyat teklifi noktadan sonra üç hane olacak şekilde (örneğin 98.375) ifade edilecek.

Merkez Bankası, ihaleyi kazanan kuruluşlara işlem bilgilerini “HABR-ACIK” mesajı ile iletecek.
Likidite senetleri için kıymet ve para transferleri, ihraç durumunda Merkez Bankası İstanbul Şubesince, erken itfa durumunda kuruluş tarafından EMKT Sistemi kullanılarak, ödeme karşılığı teslimat (SATS-ISTE mesajı) ilkesi ile gerçekleştirilecek.
İtfa tarihinde, itfa bedellerinin ödeme işlemleri Merkez Bankası tarafından EFT Sistemi kullanılarak MERB-ACI2 mesajı ile yapılacak.
Likidite senetleri, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu senet olarak çıkartılacak, basılan fiziki senet Merkez Bankasında saklanacak, likidite senetlerinin bankalar ve aracı kurumların hesapları arasında aktarım ve mutabakatı, EFT ve EMKT sistemlerinde kaydi olarak gerçekleştirilecek. Likidite senetlerinin borsada işlem görmesi halinde, bu esas, sermaye piyasası mevzuatının borsada işlem görme, takas ve saklama hükümleri ile birlikte uygulanacak.
Merkez Bankası, Devlet İç Borçlanma Senetlerinde olduğu gibi, likidite senetlerinin gösterge niteliğindeki günlük değerlerini de Resmi Gazetede ve internet sitesinde ilan edecek. Likidite senetleri, Merkez Bankası bünyesindeki piyasalarda teminat olarak kabul edilecek, ancak Merkez Bankası bünyesinde ya da İMKB'de Merkez Bankasının taraf olduğu repo-ters repo işlemlerinde kullanılamayacak.

YASAYLA YETKİ ALINDI, HUKUKİ ALT YAPI TAMAMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa göre, Merkez Bankasına, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzı ve ekonominin likiditesinin etkin şekilde düzenlenmesi amacıyla, açık piyasa işlemleri çerçevesinde
kendi nam ve hesabına, vadesi 91 günü aşmayan, ikincil piyasada alınıp satılabilen likidite senetleri ihraç etme yetkisi verilmişti.

Merkez Bankası, bu yetki çerçevesinde, likidite senetlerine ilişkin usul ve esasları,”Likidite Senetleri Hakkında Tebliğ” ile düzenleyerek, likidite senetlerine ilişkin hukuki alt yapıyı tamamladı.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı