Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Memurların sağlık giderini kim karşılıyor

YÜRÜRLÜĞE giren 5510 sayılı kanun ile memurların ve bakmakla yükümlü olan kimselerin sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanacağı beklenirken, SGK uygulama tebliği bunları istisna tuttu.

Yani daha bir süre memurların sağlık giderlerini SGK karşılamayacak.

Şöyle ki; 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun uyarınca iştirakçi olup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların çalıştıkları kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, 2008 yılı Ekim ayı başından başlamak üzere en geç üç yıl içinde Kurum tarafından devralınacaktır. Devir tarihine kadar bu sigortalıların sağlık provizyon sistemi içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarına devam edilecek, devir tarihinden itibaren, kamu idarelerince, bu sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının %12’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenecektir.

Yani daha devir tarihine kadar eski devlet memurlarının ücretlerinden sağlık sigortası primi de kesilmeyecek. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmaya başlayanlar(yeni devlet memuru olanlar), çalışmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacaklarından bunlar adına genel sağlık sigortası primi çalıştıkları kurumlarından tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, memurların sağlık giderleri 2008 SUT’a göre değil, halen yürürlükte olan Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımı Uygulama Tebliği’ne göre yapılacaktır.

İsteğe bağlı olanlar ne kadar sağlık primi ödeyecek?

İsteğe bağlı sigortalılar Ekim/2008 ayına ilişkin olarak %32 oranında prim ödeyecekler. Bunun %20’si emeklilik primi, %12’si de genel sağlık sigortası primidir. Örneğin; matrahı asgari ücret seçer ise 638,70 x %32 = 204,38 YTL prim ödeyecektir. Bu sigortalı, 638,70 x %20 = 127,74 YTL malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ve 638,70 x %1 2= 76,64 YTL genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam 204.38 YTL. İsteğe bağlı sigorta primi ödemiş olacaktır. Öte yandan, genel sağlık sigortasına 30 gün prim ödemek zorunlu olduğundan, ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar, 30 güne tamamlayacak şekilde noksan genel sağlık sigortası primlerini isteğe bağlı sigortaya devam ederek tamamlayabileceklerdir. Örneğin; her ay adına 15 günlük çalışma bildirileceğini beyan ederek isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyen sigortalı (A), Ekim/2008 için kazanç olarak 638,70 YTL beyan etmiştir. Bu sigortalının genel sağlık sigortasına 30 günlük prim ödemesi zorunlu olduğundan, isteğe bağlı sigortaya ödeyeceği 15 günlük prim; 638,70 / 30 x %20 x 15 = 63,87 YTL malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ve 638,70 / 30 x %12 x 15 = 38.32 YTL genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam 102,19 YTL olacaktır.

Part-time çalışanlar sağlık primlerini 30 güne tamamlamak zorunda

Aslolan sosyal sigorta primlerinin aylık 30 gün üzerinden SGK ye bildirilmesidir. Ancak, çeşitli sebeplerle ay içinde 30 günden az çalışılması da mümkündür. Bunlardan, kısmi süreli ve çağrı üzerine iş sözleşmesi ile ev hizmetlerinde 30 günün altında bildirimi yapılanların sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunludur. Aksi halde sağlık yardımı alamayacaklardır. Örneğin, bir süpermarkette ya da dersane de kısmi süreli çalıştığı için aylık 20 gün sigortalı gösterilen birisi, sağlık tesisine başvurduğu tarihten önceki bir yıllık sürede değil 30 günü, 130 günü olsa bile sağlık yardımı alamayacaktır. Sağlık sigortası gün sayısını 30’a tamamlamak zorundadır. Yani kalan 10 günlük sağlık sigortası primini cebinden ödemek zorundadır.

Öte yandan, diğer sebeplerle örneğin, ücretsiz izinli, puantaj kaydı, istirahatli olması sebepleriyle 30 günün altında bildirilenler için böyle bir zorunluluk yoktur. Yani, bunlar eksik bildirilse bile sağlık tesisine başvurdukları tarihten bir yıl önceki devrede 30 günleri var ise sağlık yardımı alabileceklerdir.

Düzenlemenin bu haliyle özellikle kısmi çalışanlar ile işverenleri arasında kimi anlaşmazlıkları da beraberinde getirebileceği beklenebilir.
X