Gündem Haberleri

GÜNDEM

  MEB intiharlara el attı

  Hürriyet Haber
  29.01.2002 - 15:42 | Son Güncelleme: 29.01.2002 - 15:42

  Öğrenci intiharları Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Öğrencilere destek amacıyla 'Psikososyal Müdahale Birimi' oluşturuldu.

  Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, yayınladığı genelgede, öğrencilerin, milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda ''mutlu, başarılı, çevresiyle uyumlu, insan sevgisiyle dolu, sosyal becerileri gelişmiş, kişilik sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın'' tüm eğitimi personelinin görevi olduğunu vurguladı. Bostancıoğlu, genelgede şunları kaydetti:

  ''Çocukların örselenmesi bugün her toplumda yaygın olarak görülmekte, fizik ve ruh sağlığı zedelenmiş bir neslin yetişmesine yolaçmaktadır. Toplum sağlığı açısından bu konuya acil çözüm getirilmesi gerekmektedir. Yaşamın travmatik/zorlu olaylarına destek sağlamak amacıyla, Bakanlığımızda Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Psikososyal Müdahale Birimi' oluşturulmuştur.

  Bu birimle, tüm doğal afetler, yangın, istismar, intihar, ihmal, şiddet gibi yaşamın travmatik / zorlu olaylarına psikososyal destek sağlamak, bu olaylar karşısında merkezi ve yerel düzeyde kapasiteyi güçlendirmek amaçlanmaktadır. Çalışmalarda bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak, eğitimsistemine uygun planlamaların ve okul eylem planlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.''

  Bakan Bostancıoğlu, eğitim personelinin görev ve sorumluluklarını bu anlayışa uygun olarak yerine getirmesinin, çalışmaları verimli kılacağını belirtti.

  OKULLARIN YAPACAKLARI ÇALIŞMALAR

  Bakan Bostancıoğlu, genelgede, okul yönetimlerince şu önlemlerin alınması talimatını verdi:

   Okuldaki psikososyal müdahale hizmetlerine yönelik çalışmaları kolaylaştırıcı ve zenginleştirici önlemlerin alınması yönünde tüm olanakların harekete geçirilmesi,

   Olası travmatik/zorlu yaşam olaylarına karşı okul genelinde alınması gereken psikososyal müdahaleler konularında alınacak önlemlerve sunulacak hizmetler açısından okul eylem planlarının yapılması,

   Okul eylem planları yapılırken, oluşturulacak okul ekiplerinde okul müdürü ya da belirleyeceği bir müdür yardımcısı, bir öğretmen, bir veli ve öğrenci temsilcisi ile psikolojik danışmanın yer almasınınsağlanması,

   Okul ortamında öğrencilerin travmatik/zorlu, yaşam olaylarıyla (İstismar, ihmal, fiziksel ve duygusal şiddet gibi) karşı karşıya kalmamaları için gereken her türlü özenin gösterilmesi,

   Yaşanan travmatik/zorlu yaşam olayları sırasında rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliğine geçilerek ortak hareket edilmesi ve bu yaşantıyla karşı karşıya kalmış kişilerin durumlarının izlenerek, gereken önlemlerin alınması ve yönlendirilmesi,

   Travmatik/zorlu yaşam olaylarından sonra gerekli bilgilerin aktarılmasında ne kadar ve nasıl açıklama yapılacağı konusunda rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle birlikte hareket edilmesi,

   Okulda güven ortamının sağlanması açısından rehberlik ve psikolojik danışma servisinin çalışma etiğine sadık kalınması ve servisin çalışma odası ve fiziksel donanımına gerekli özenin gösterilmesi,

   Öğrenci devamsızlık durumlarında derhal velilerle bağlantı kurularak, gerekli işbirliğinin sağlanması.

  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ

  Bostancıoğlu, il milli eğitim müdürlüklerinden şu çalışmaları yapmalarını istedi:

   İldeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik çalışmaları kolaylaştırıcı ve zenginleştirici önlemlerin alınması,

   Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde görevlendirilecek müdür yardımcısı veya şube müdürünün, varsa alanla ilgili, yoksa bu konuda hizmetiçi eğitim almış olanların görevlendirilmesine özen gösterilmesi,

   İlde psikososyal müdahale hizmetlerinin yürütülmesinde etkin rol üstlenecek rehberlik ve araştırma merkezlerine ve okul rehberlik servislerine uygun çalışma ortamlarının sağlanması,

   Rehberlik araştırma merkezlerine hizmet verdikleri bölgenin ve okul rehberlik servislerinin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu tür çalışmaları yürütebilecek, gereken desteği ve eşgüdümü sağlayacak, alanında yeterli psikolojik danışmanların gerekirse görevlendirme yoluyla sağlanması,

   İlde yaşanan travmatik/zorlu yaşam olaylarına karşı il genelinde alınması gereken psikososyal müdahaleler konularında alınacak önlemlerve sunulacak hizmetler açısından il eylem planlarının rehberlik ve araştırma merkeziyle birlikte hazırlanması, bunların raporlaştırılarakBakanlığa üçer aylık dönemler halinde gönderilmesi,

   Öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının, emniyet ve adli makamlara intikal eden travmatik/zorlu yaşantılarında ilgili personel ile işbirliği yaparak, izleme ve değerlendirme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gereken her türlü önlemin alınması,

   Bakanlığımızla ilgili açıklamalarda, özellikle medyanın ilgi odağını oluşturan travmatik/zorlu yaşam olaylarından sonra, ne kadar ve nasıl açıklama yapılacağı konusunda uzman görüşünün alınması, gerekirse uzmanlarla birlikte açıklama yapılması.

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSLERİ

  Metin Bostancıoğlu, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yapacağı çalışmaları da şöyle sıraladı:

   Okul yönetimi ve ailelerle yapılan eğitim çalışmalarında, onlara gerekli anlayış ve bilginin kazandırılması,

   Okul eylem planı doğrultusunda yürütülen psikososyal müdahale hizmetinde okul ortamını ve öğrencilerin ailelerinin yanı sıra ilişkiye girdikleri yakın çevreyi de içine alan (kantin işletmecisi, servis şoförü, çevre esnafı...) bütünsel bir yaklaşımla olumlu bir psikolojik atmosfer oluşturulması,

   Psikososyal müdahale hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere zaman yönetimi, olumlu benlik gelişimi, problem çözme becerileri, olumlu serbest zaman etkinlikleri konularını da içeren geniş bir perspektiflebilgilendirmeye veya beceri kazandırmaya yönelik grup çalışmalarına öncelik verilmesi,

   Okulda olası travmatik/zorlu yaşam olaylarına karşı okul genelinde alınması gereken psikososyal müdahaleler konularında alınacak önlemler ve sunulacak hizmetler açısından, rehberlik ve araştırma merkezi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak okul eylem planlarının hazırlanması.

  ACİL TELEFON HATTI

  Bostancıoğlu'nun genelgesine göre, rehberlik ve araştırma merkezleri de psikososyal müdahale hizmetleri konusunda tüm öğretmenler ile diğer personeli bilgilendirecek. Bakan Bostancıoğlu, bu merkezlerden şu çalışmaları yapmalarını istedi:

   Travmatik/zorlu yaşam olaylarında iletişim ve bilgi ağını oluşturmak ve zamanında müdahale etmek için telefon danışma hattı oluşturulması,

   Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde oluşturulacak danışma hattına ilişkin broşür ve afişlerin tüm okullar, sağlık kurumları, emniyet müdürlükleri, üniversiteler, adli kurumlar, belediyeler gibi ortak kullanım alanlarına asılarak, hedef kitleye ulaşılmasının sağlanması,

   Doğal afetler, yangın, intihar, kayıplar, ihmal, istismar, şiddetgibi zorlu yaşam olaylarına maruz kalan bireylere götürülecek ileri psikososyal müdahale yöntemleri konularında, Psikososyal Müdahale Birimi'nden görüş ve destek alınması,

   Travmatik/zorlu yaşantıyla karşı karşıya kalmış bireylerin gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk edilmesi, durumlarının izlenerek gereken işbirliğin sağlanması.

  İLLERDE SEMİNERLER DÜZENLENECEK

  Öte yandan travmatik olaylara karşı çocukları, gençleri, aileleri ve öğretmenleri bilinçlendirmek, travmatik olaylar karşısında psikolojik danışmanların kapasitelerini güçlendirmek amacıyla yaygınlaştırma eğitim planı hazırlandı.

  Bu çerçevede, İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Aksaray, Sinop ve Erzurum'da, çevre illerden gelecek uzmanların, rehber öğretmenlerinve rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinin katılacağı seminerler düzenlenecek.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı