Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Matbaacılar ve noterler yaşadı

NİYE Mİ?<br><br>İşlerinde patlama olacak da onun için!

Bu patlama, kuşkusuz gelirlerine de yansıyacak.

MATBAALAR İŞ YETİŞTİREMEYECEK

Çünkü büyük bir iş potansiyeli doğacak.

1. Belgeler ve İşletmede Kullanılan Her Türlü Kağıt Değişecek:

Belge ve kağıtlarda; sicil numarası, ticaret ünvanı, işletmenin merkezi, sermaye şirketlerinde ayrıca; taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilecek.

Anonim ve limited şirketlerin, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyeleri; müdürler ve yöneticilerin adları ve soyadları da yazılacak (Md. 39/2). Hatta minicik yazar kasa fişlerine bile!

2. Mevcut Belgeler Geçersiz Olacak:

- Ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin,

- Limited ve anonim şirketlerin, işletmede kullandıkları “belgeler” ve “her türlü kağıtlar”, yeniden basılacak.

Buna göre;
- Faturalar,
- İrsaliyeler,
- Perakende satış vesikaları,
- Gider pusulaları,
- Müstahsil makbuzları,
- Yolcu ve müşteri listeleri,
- Ücret bordroları,
- Her türlü kağıtlar,
yeniden bastırılacak.

Nedenine gelince, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile belgelere yazılacak “ilave bilgiler” geldi. Mevcut belgelerin 1 Temmuz 2012 tarihine kadar (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihi uzatılmadığı ya da ilgili madde değiştirilmediği takdirde) yeniden bastırılması gerekiyor.

3. Ticari Defter Sayısı Arttı:

Bazı defterler de “ticari defterler” kapsamına alındığı ve “her yıl iki kez tasdik” ettirileceği için basılacak defterlerin sayısı da arttı.

1 Temmuz 2012’ye yaklaşık beş ay kaldı. Matbaaların, milyonlarca mükellefin belgelerini, her türlü kağıtlarını ve ilave ticari defterleri basabilmeleri için aralıksız çalışmaları bile yetmeyeceğe benziyor.

DEFTERLER VE TASDİKLER ARTTI

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile mevcut ticari defterlere; “pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri” gibi işletmenin muhasebesi ile ilgili olmayan üç defter daha ilave edildi (Md.64/4). Böyle olunca, ticari defter sayısı da arttı. Bunlardan birinin dahi açılış ve/veya tasdiklerinin yaptırılmaması da 200 günden başlayan “adli para cezasını”, ödenmediği takdirde de “hapis cezasını” gerektirecek (Md.562/1-c).
Ticari defterlerin “açılış” ve “kapanış” tasdiklerinin notere yaptırılması gerekiyor. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılacak (Md.64/3).

Noterlerin, her yıl tasdik edeceği defter sayısının artması ve açılış tasdikinin yanı sıra, “kapanış tasdikinin de zorunlu kılınması”, noterlerin önce iş yüklerini, devamı olarak da gelirlerini artıracak.

ADI KONMAMIŞ DEFTER

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bir de “adı konmamış defter” var.

Kanun’un 1424/6. maddesine göre; internet sitesinde yer alacak bilgiler, metin haline getirilip, şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek “noterlikçe onaylı bir deftere” sıra numarası altında yazılacak ve yapıştırılacak.

Bu da yeni gelen üç ticari defterin dışında, adı konmamış ayrı bir defter!..

Bir telefon

BÜYÜK bir holdingin yöneticisi aradı:

- Hocam, şirketlerimizde kullanılan bütün faturalara, irsaliyelere ve diğer belgeler ile her türlü kağıda, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerin adını-soyadını yazacakmışız. Bu doğru mu?

- Evet doğru...

- Peki... bizim şirketlerde çok sayıda yönetici var. Zaman zaman değişenler oluyor. Bu gibi durumlarda bütün belgeleri yeniden mi bastıracağız?

X