Ege Haberleri

EGE

  Manisa'da Çevre kirliligi isyanı

  Mehmed Hakkı ÖZBAYIR
  09 Ekim 2008 - 00:00Son Güncelleme : 08 Ekim 2008 - 20:32

  Kentin bugünkü sorunlarını, şehirleşme, trafik, çevre yolu şeklinde sıralamak mümkün. Manisa'nın büyük bir tehdit unsuru olan Gediz Nehri’nin kirliliği önemli sorunların başında geliyor. Yetkililer kol kola verip, sorunların üzerine gidecek.

  MANİSA'daki sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri kentin sorunlarını, çözüm önerilerini tartıştı. Organize sanayi bölgesinin getirileri, sorunları, hava ve çevre kirliliği, tarım sektöründe yaşanan sorunlar, özellikle üniversite öğrencilerinin yurt sorunları, çevre yolu gibi başlıkları tartışan sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcilerinin görüşleri şöyle:

  Marka kent olma yolunda

  Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Koşar: "İlimiz hatta bölgemizin geleceği için büyük bir tehdit unsuru olan Gediz Nehri’nin kirliliği önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Özellikle tarımsal amaçlı sulamada kullandığımız Gediz Nehri'nin kirliliği çevre için ölümcül sonuçlar yaratabilecek duruma doğru gidiyor. Aynı şekilde sahip olduğumuz yeraltı sularını da iyi değerlendiremiyoruz. Son yıllarda büyük bir atılım içine giren ve marka kent olmak konusunda hızla ilerleyen ilimizde özellikle binaların dış cephelerinin özensizliği şehrin genel görünümünü olumsuz etkilemekte ve görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Manisa’daki öğrencilere gerekli hizmet verilemiyor. Öğrenciler kalacak, barınacak yer bulamadığı için İzmir'de kalıyor. Bu durum ekonomik anlamda kayba yol açıyor. Hızla göç alan Manisa'nın merkezi çok sıkışmış bir durumda. Gediz Nehri’nin kirlenmesinin önüne geçilmesi için Gediz’den faydalanan tüm il ve ilçelerin içine alındığı bir platform kurulmalı. Gerekli maddi destek eğer devletten sağlanamıyorsa söz konusu platform üyeleri ile bir havuz oluşturulmalı, çevreyi korumak için alt ve üstyapı için gerekli olan tüm şartların yerine getirilmesi konusunda gerekirse cezai müeyyideler hiçbir tavize yer vermeden kararlılıkla uygulanmalıdır. Şehrin görünümünü oldukça olumsuz etkileyen binaların dış cepheleri için ilimiz belediyesince bir komisyon oluşturularak belirli standartlar belirlenmeli ve bu standartların dışında kalan yapılara kesinlikle ruhsat verilmemelidir. İzmir'e yakın olmanın dezavantajını yaşayan Manisa’mızın bu dezavantajı kırmak için ilin kendine özgü yapısını ön plana çıkarması ve özellikle alışveriş merkezleri, spor alanları ve desteklenen aktiviteleri, kültür ve sanat alanlarının hızla yaygınlaştırılması, bu cazibe merkezlerinin yapılması için girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Sıkışmış olan Manisa merkezinin batıya doğru açılması gerekmektedir. Bunun için zaten belli çalışmalar başladı. Manisa’nın çehresi değişecek, marka kent olmak için büyük adımlar atılacak."

  Çok göç alan bir kent

  Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 2. Başkanı Mehmet Yılmaz: "Manisa’nın merkezde yaşadığı öncelikli sorunlarının başında çevre yolunun ve bağlantılarının yapılmaması gelmektedir. Bu sorun ilimiz için çözümlenmesi gereken birinci derecede önem taşıyan bir yara haline gelmiştir. Bu yol ve bağlantıları tamamlandığı takdirde, merkezde büyük bir trafik rahatlığı olacak. Bunun yanı sıra da şehir içerisindeki ağır taşıtların getirmiş olduğu trafik yükü ortadan kalkacaktır. Çevre ilçelerimize baktığımızda, yaşanan en büyük problemin ilçeler arasındaki kalkınmışlık farkıdır. Bugün Manisa ilçeleri arasında büyük bir gelir uçurumu vardır. Bu uçurumda öncelikle göç sorununu doğurmaktadır. Bazı ilçelerde nüfus azalırken, Manisa merkez başta olmak üzere yoğun bir şekilde göç almaktadır. Öncelikle konuyu popülizimden uzak bir mecraya taşımak gerekli. Sorunu bireysel görüşlerden uzak, toplum bilinci içerisinde tartışmak bizleri çözüme ulaştırır. Çevre yolunun çözümü, yerel ve merkezi hükümetin işbirliği ile çözüme ulaşabileceğini düşünüyoruz. Her kurum bu konuda üzerine düşen görevi takip eder ve yerine getirirse Manisa çevre yolu süratli bir şekilde yapımı tamamlanabilir. İlçelerimiz arasında geri kalmış olanları teşvik kapsamı içine alınırsa, bölgeler arası kalkınmışlık farkı ortadan kalkar. Sarıgöl, Selendi, Demirci, Gördes gibi ilçelerimiz daha ferah bir seviyeye ulaşır. Bununla beraber bu bölgelerdeki göç sorunu ortadan kalkmış olur."

  Kentsel dönüşüm projeleri

  Manisa Mimarlar Odası Başkanı Atilla Efendioğlu: "Hepimizin bildiği gibi İlimiz sahip olduğu özellikleri nedeni ile ülkemizin en iyi sanayi bölgelerinden birine sahiptir. Bu niteliği gereğince ilimizdeki sanayi alanları yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu tercih edilirlik ilimize yeni yatırımları çekerken ülkedeki ortalama yoğunluğun üzerinde bir nüfus yoğunluğunu oluşturmakta ve bu artış hızla devam etmektedir. Maalesef oluşan bu yoğunluk ile paralel olarak şehircilik anlayışımızın gelişmediğini düşünüyorum. Kayıtlara göre 290.000 civarındaki nüfusun yaklaşık 10 yıl içerisinde 2 katından fazla olması beklenen bir ilde yeni planlı yerleşim alanlarının şu günlerde hazırlanması gerekliliğine inanıyorum. Yeni yerleşim alanlarının yanında şehrimizde kentsel dönüşüm ihtiyacının hissedildiği alanlara el atılması gerekliliğine inanıyorum. Maalesef coğrafyası, konumu ve üzerinde bulunduğu toprakların verimliliği nedeni ile yeni planlı yerleşim alanları üretmek çok kolay olmasa da imkansız değil. Üretilecek olan yeni alanların şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda mevcut yerleşim alanı içerisinde gerekli bölgelerin kentsel dönüşüm projelerinin üretilerek hayata geçirilmesi şehrimiz adına gerekli ve bir o kadar da önemlidir. Yine bu kapsamda değerlendirebileceğimiz planlı olarak üretilmiş şehir merkezinde bulunan sosyal donatı alanı olarak adlandırdığımız alanlardaki sorunların ortadan kaldırılması da gerekmektedir."

  Ticari sıkıntı var

  Manisa Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Sadık İrier: "Manisa’nın en önemli sorunları göçün meydana getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar, kent merkezinde üretilen gelirin çevre il ve ilçelerde tasarruf tüketim ve yatırım enstrümanlarına kanalize edilmesinden oluşan ticari sızıntı, tarım kesiminin gelir kaybı gibi sorunlardır. Otopark konusu ile ilgili görüşlerimiz de belirli bir konut sayısını aşan yeni inşaat gruplarında ada içi otopark zorunluluğunun getirilmesi, şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakların motorlu araç trafiğine kapatılarak yeraltı otopark yapımının özendirilmesi, petrol fiyatlarındaki artışın teşvik ettiği bisiklet motosiklet gibi araçların kullanımı için yol veya şerit ayrılmasıdır.

  Şehir planlaması gerekli

  Manisa Baro Başkanı Avukat Remzi Demirkol: "Manisa’nın en büyük orunu göç ve göçün getirdiği sosyal patlamalardır. İkincisi Çevre Kirliliği, üçüncüsü de Tarımsal planlamanın olmayışıdır. Ben Manisa’ya 1974 yılında vergi Dairesi Müdürü olarak geldiğimde nüfus 74 bindi. Organize Sanayi Bölgesi'nin büyümesiyle bugün 300 binlere geldi. Bunun için ileriye dönük bir şehir planlaması olmalıdır. Belediyelere çok iş düşmektedir. Çok çok ilerileri görmeliyiz. İkincisi çevre kirliliğidir. Bu gerek kışın hava kirliliği gerekse Gediz nehri kirliliğidir. Gediz için önlemler gecikmeden alınmalıdır. Bir yandan da tarım şehri olan Manisa’da ürün planlaması yoktur. Devletin artık üreticiyi ihtiyaç duyulan ve para kazanacağı ürünlere teşvik etmesi gerekir. Çevre kirliliği önlendiğinde Manisa Türkiye’nin gerek sanayi gerekse tarım açısından en ileri şehirleri arasına girecektir."

  Gediz temiz tutulsun

  Manisa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Semin Ayhan: "Birinci sırada Manisa’nın çevre kirliliği gelmektedir. Kış aylarında görülen hava kirliliği yanı sıra Gediz Nehri'nin sanayi atıklarıyla kirlenmesi de bugün çok ciddi bir sorundur. Hava kirliliğine yönelik, doğalgaz kullanımı ile çözüm üretilmeye çalışılsa da büyük sanayi işletmelerini bulunduğu Manisa’da sık sık hava kirliliğine yönelik ölçümlerin ve kontrollerin yapılması, her tesisin hava filtrelerinin denetlenmesi gereklidir. Yine kömür sobası ile ısınan evler için de baca filtreleri takılması, her yıl bacaların temizlenmesi gibi önlemlere ağırlık verilmelidir. Gediz Nehri’nde de sanayi atıkları yüzünden oluşan kirlilik, artık tarımsal sulamayı engelleyecek boyuta gelmiştir. İçme ve tarımsal sulama açısından bölgemiz için çok değerli olan bu su kaynağının temiz tutulması çok önemlidir. Sanayideki tüm tesislerin ve fabrikaların atıklarının Gediz’den uzaklaştırılması, bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve denetlemelerin sıkı tutulması gereklidir. Manisa ilinin en önemli sorunlarından birisi de park yeri sorunu ve buna bağlı olarak trafik sorunudur. Üçüncü konu, sosyal ve kültürel etkinliklerin eksikliği ve bunların yapılabileceği salonların bulunmamasıdır. Eğer konser, tiyatro, söyleşi gibi kültürel etkinliklerin yapılabileceği modern ve büyük salonlar, kültür siteleri yapılabilirse, kentimiz bu tür etkinlikler açısından zenginleşecek, sanatsal gösteriler Manisa halkının ayağına gelmiş olacaktır."

  Üretici fakirler arasında

  Manisa Ziraat Odası Başkanı Nuri Sorman: "Tarım şehri olan Manisa bu kimliğinden çıkartılmak istenmektedir. Oysa toprak verimliliği, iklimi gibi tarım için ön plana çıkması gereken Manisa’da üretici bu güne kadar birçok hükümetin girişimi ile adeta yok edilmek istenmekte, üretici en fakirler arasında yer almaktadır. Türkiye’de tarımsal üretim planlaması yoktur. Üreticiye yönlendirecek yetkili sivil toplum örgütleri ve üretici birliklerinin olmamasından dolayı Manisa ve Türkiye ekonomisi zarara uğramaktadır. Arık tarımsal su kaynakları de eskiye oranla dörtte bire düşmüştür. Az su harcayan Damlalama sulama için devlet üreticiye ucuz kredi veya hibe kredi vermelidir."

  Trafik ve çevre yolu büyük sorun

  Manisa Esnaf Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter: "Manisa’nın bugünkü sorunlarını, şehirleşme, trafik, çevre yolu şeklinde sıralamak mümkün. Ama bununla sadece bugünkü problemi görmüş olursunuz. Manisa’nın gerçek sorunu geleceğinde saklıdır ve maalesef sağlıklı bir gelecek planlaması da yoktur. Mesela, Manisa için nasıl bir gelecek öngörüyoruz? Manisa’yı tarım kenti mi yapacağız, sanayi şehri mi? Hangi ürünleri öne çıkaracağız? Nüfusu nasıl eğiteceğiz ve nerelerde istihdam edeceğiz? Küreselleşmeden nasıl etkileneceğiz ve küreselleşmenin getirdiği avantajlardan nasıl yararlanacağız? Manisa’nın bütün bu sorulara verilmiş bir cevabı yok. Manisa geleceğe hazırlıksız ve geleceğin müthiş sorunlarını bugünün kucağında büyütüyoruz. Bu gidişle geleceğin Manisa’sında toprak ve su tükenmiş, havası kirlenmiş, aşırı bir nüfus yığılması altında ezilmiş, trafik sorunu içinden çıkılmaz bir hal almış, düşük gelir düzeyine sahip insan yığılmaları sebebiyle ve çarpık kentleşmenin de etkisiyle sosyal sorunlarla baş edemeyen, emniyet ve asayişi bozulmuş bir kentle karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki beş yıl içinde organizede çalışanların 50 bine ulaşacağı öngörülmektedir. Spil, şehzadeler, Tarzan, Niobe antik kültür kentleri, Tarzan, lale, mesir, Gediz ve Yunt Dağı gibi markaları acilen ürüne dönüştüren projeler geliştirip uygulamaya konulmalıdır.."

  Kentteki cazibe merkezleri artmalı

  Manisa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Musa Aynuru: "Manisa Osmanlı İmparatorluğu zamanında Şehzadeler Şehri olmakla bilinir. Dolayısıyla yerleşimi çok eskidir. Bunun bir çok avantajı olduğu halde dezavantajı da vardır. Dezavantajı şuanki imarın bu yapı üzerine devam etmesi, cadde ve sokakların dar olarak kalmasıdır. Cadde ve sokaklar genişleyemezken binaların tek katlı veya iki katlıdan beştlı ve yedi katlı olarak artması yoğunluğu çok arttırmıştır. Yerleşim bitişik nizamdır. Merkezin yoğunluğunun çok artmış olması paralelinde trafik ve otopark problemlerini getirmiştir. Son 10 yılda belediye tarafından 4 adet otopark yapılmasına rağmen yetersiz kalmıştır. Otopark problemi şehrin ilk ve en acil problemidir. Otopark probleminin çözülmesi için çevre yolların biran önce tamamlanması, şehrin cazibe ve çekirdek merkezlerinin sayısını artırmak, yapılan mevcut otoparkların tam kapasite çalışmasını sağlanmalıdır. Gecekondu ve ruhsatsız yapılara kesinlikle göz yumulmaması gereklidir. Şehrimizin çöplerinin toplandığı yer ve Gediz'in gün geçtikçe kirlenmesi çok önemli diğer bir problemdir."

  Eğitimciler için sosyal tesis yok

  Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık: "Manisa’nın en büyük sorunu kışın hava kirliliği ve çevre yolunun bir türlü tamamlanamaması nedeniyle şehir içinde trafik sorunudur. Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Gediz Nehri şimdi tam bir çevre felaketi. Üniversite öğrencilerini ve Öğretim üyelerini oyalayacak sosyal tesislerin olmayışı ve öğrenci ile öğretim üyelerinin çoğunun İzmir’de kalması Manisa adına düşündürücü. En kısa zamanda şehrin İzmir’e yakınlığından dolayı hareketlenemeyen sosyal yapıyı hareketlendirip şehrin ekonomisini de bu sayede düzeltmek gerekir."

  Yarın: Dalga Muğla’yı da vurdu
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı