MANİSA HABERLERİ

Manisa Vali Yardımcılarının Görevleri Yeniden Düzenlendi

IHA
29.12.2015 - 17:15Son Güncelleme :

MANİSA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMADA VALİ YARDIMCILARININ GÖREV DAĞILIMLARININ YENİDEN DÜZENLENDİĞİ VE YENİ DÜZENLEMENİN 28 ARALIK İTİBARİYLE UYGULAMAYA BAŞLANDIĞI AÇIKLANDI.

IHA

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada vali yardımcılarının görev dağılımlarının yeniden düzenlendiği ve yeni düzenlemenin 28 Aralık itibariyle uygulamaya başlandığı bildirildi.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni görev dağılımının uygulamaya geçmesiyle 23 Kasım tarihinde düzenlenen görev dağılımının da yürürlükten kalkmış olduğu bildirildi. Açıklamada, 11 vali yardımcısından Ahmet Mesut Demirkol ile Abdurrahman Koçoğlu’nun valinin vereceği görevlerle ilgilenecekleri belirtilirken, diğer vali yardımcılarının görev dağılımları ise şöyle:
“Vali Yardımcısı Ali Osman İşen: İçişleri Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan; a) İl Jandarma Komutanlığı, b) İl Emniyet Müdürlüğü, c) Polis İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, ç) İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanı, 2- Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Sağlık Müdürlüğü, b) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, c) İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ç) İl Hıfzı Sıhha Kurulu Başkanlığı, 3- Kızılay Manisa Şubesi ile ilişkiler, 4- Başkonsolosluklar, Konsolosluklar ve Fahri Konsolosluklar ile ilgili iş ve işlemler, 5- Garnizon Komutanlığı ve Askeri Makamlarla ilişkiler, 6- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Mesut Eser: 1-Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Defterdarlığı, b) Vergi Dairesi Başkanlığı, 2-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, b) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı, 3- Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili işler, 4- Kamu Bankaları ve Özel Bankalarla ilgili iş ve işlemler, 5- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy: 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, b) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, c) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili iş ve işlemler, 2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Gümrük Müdürlüğü, b) Ticaret İl Müdürlüğü, c) Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile ilgili iş ve işlemler, 3- Milli Savunma Bakanlığı, a) Askerlik Şubesi Başkanlığı, 4- Mesleki Kuruluşlardan; a) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, b) Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ilişkiler, 5- Sendikalar ile ilgili iş ve işlemler, 6- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Şerafettin Tuğ: 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile ilgili İşlemler, b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İlgili İşlemler, c) Mikrokredi Uygulaması ile ilgili işler, 2-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, b) Organize Sanayi Bölgeleri İşlemleri, c) Küçük Sanayi Siteleri İşlemleri, ç) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili iş ve işlemler, d) Küçük ve Orta Ölç. İşl. Gel. ve Des. İda Bşk. (KOSGEB) ile ilgili iş ve işlemler, e) TSE Manisa İl Temsilciliği, 3- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Mehmet Yüce: 1- Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Müftülüğü, b) Vakıflar İrtibat Bürosu, c) Manisa Diyanet Eğitim Merkezi, 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) MİGEM, TEİAŞ, BOTAŞ, TKİ, TTK ile ilgili iş ve işlemler, b) İlgili Kuruluşlardan EPDK, GEDAŞ ile ilgili iş ve işlemler, c) Aydınlatma Komisyonu Başkanlığı, ç) Enerji verimliliği projesi ile ilgili iş ve işlemler, 3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, b) TMO Ajans Müdürlüğü, c) Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ç) Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, d) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, 4- Mesleki Kuruluşlardan; a) Manisa Ticaret Borsası ile ilişkiler, 5- Özel proje: Organik tarım ve organik tarım ürünleri fuar düzenlemelerle ilgili iş ve işlemler, 6- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Muhammet Kırılmaz: 1- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğü, b) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 2- Özel proje: a)Dyned ile ilgili işlerin takibi, b)Manisa Kodlama Projesi ile İlgili İşler, 3- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı: 1-Başbakanlığa bağlı Kurumlardan; a) İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, 2-Başbakan Yardımcısına bağlı Kurumlardan; a) Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler, b) Anadolu Ajansı ve TRT ile ilgili iş ve işlemler, 3- İçişleri Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan; a) Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, b) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, c) İl İdare Kurulu Müdürlüğü, ç) İl Dernekler Müdürlüğü, d) İl Göç İdaresi Müdürlüğü, e) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, f) Protokol Şube Müdürlüğü, g) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, h) Mevzuat takibi ve geliştirilmesi, ı) Adli ve İdari Yargı İş ve İşlemleri, i) Apostil Şerhi verilen evrakların onaylanması, 4- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, b) Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü, 5- Tören ve Protokol işleri, 6- Mesir Şenlikleri ile ilgili iş ve işlemler, 7- Mevzuatla Hukuk İşleri Müdürüne verilen görevler, 8- Valilik Seçim İş ve İşlemleri, 9- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Yakup Tat: 1- Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden, a) Avrupa Birliği Projeleri ile AB ile ilgili İş ve İşlemler, 2- Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Zafer Kalkınma Ajansı ile ilgili iş ve işlemler, b) Manisa Yatırım Destek Ofisi ile ilgili iş ve işlemler, c)Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, 3- İçişleri Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan; a) Özel Kalem Müdürlüğü, b) İl Yazı İşleri Müdürlüğü, c) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, ç) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, e) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve ilgili iş ve işlemler, f) 112 Acil Çağrı Merkezi Şube Müdürlüğü, 5- Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, b) İl Afet Yönetim Merkezi, c) Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili iş ve işlemler, 6- Ekonomi Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden, a) Dış ticaret, teşvik uygulama ve destek programları ile ilgili iş ve işlemler, 7- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, b) TCDD Gar Müdürlüğü, c) Türk Telekom İl Müdürlüğü, ç) PTT Başmüdürlüğü, d) Karayolları 23. Şube Şefliği, 8- Özel Proje: Manisa’da Sanayi Kalıpçılığı Kümelenme ve Geliştirme Projesi ile İlgili İşler, Manisa Turizm Odakları Projesinin yürütümü ile ilgili işler, 9- Valilik Hesabı ile İlgili İşler, 10- Valinin vereceği diğer görevler.
Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin: 1- İçişleri Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan; a) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, 2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, b) Kadastro Müdürlüğü, c) Çevre ve Atıksu, 3- Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğü, b) Orman İşletme Müdürlükleri, c) İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, ç) Muradiye Fidanlık Müdürlüğü, d) Doğa Koruma ve Milli Parklar ile ilgili iş ve işlemler, e) Gediz Havzası Eylem Planı Uygulaması ve Takibi İşleri, f) İl Meteoroloji Müdürlüğü, g) DSİ 22. Şube Müdürlüğü, 4- Özel proje: İl genelinde sıvı atıkların, jeotermal enerji faaliyetlerinin çevreye etkileri açısından takibi ve kontrolü ile ilgili işlemler. 5- Valinin vereceği diğer görevler.”
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada izinli olan Vali yardımcılarının yerine bakacak olan vali yardımcıları eşleştirmeleri de şöyle açıklandı: Ünal Çakıcı-Sıdkı Zehin, Muhammet Kırılmaz-Yakup Tat, Mehmet Yüce-Şerafettin Tuğ, Mesut Eser-Ali Osman İşsen, Abdurrahman Koçoğlu-İsmail Hakkı Çınarsoy.” Açıklamada, eşleştirme yapılan vali yardımcılarından her ikisinin de olmaması durumunda ise bir sonraki sırada bulunan vali yardımcılarının vekalet edeceği bildirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Manisa haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Manisa ilinden Manisa Vali Yardımcılarının Görevleri Yeniden Düzenlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2015 tarihinde saat 17 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Manisa Vali Yardımcılarının Görevleri Yeniden Düzenlendi haberi güncellenecektir.

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

13 Temmuz 2019, Cumartesi
 • İmsak
  04:03
 • Güneş
  05:49
 • Öğle
  13:21
 • İkindi
  17:15
 • Akşam
  20:43
 • Yatsı
  22:22
Sayfa Başı