GeriKadın Sağlığı TTB: Hükümet ve özel hastaneler doktorları sömürecek
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TTB: Hükümet ve özel hastaneler doktorları sömürecek

"İtirazlar şöyle: Kamu hastaneleri "özerk" olacak; genel bütçe katkısı kalkacak, işletme gibi çalışmak zorunda kalacak."

Birlik, Meclis'e sevk edilen iki tasarının doktorları güvencesiz ve düşük ücretle çalışmaya iteceğini; hastanelerin işletme olacağını, üniversite hastanelerinin araştırma yapamayacağını söyledi.Türk Tabipler Birliği (TTB) hükümetin gündeme getirdiği yasa teklifleriyle kamu hastanelerini kar amaçlı çalıştırmaya ve özel sağlık kurumları için ucuz işgücü sağlamaya çalıştığını belirtti.Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı ile Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun tasarısı 27 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edildi.Sağlık çalışanları bu yöndeki çalışmalara uzun zamandır karşı çıkıyor. Son olarak, farklı tıp alanlarında çalışan örgütlerini bir araya getiren Uzmanlık Dernekleri Platformu, 13 tabip odası ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) gazetelere verdikleri ilanda tasarının gündemden çekilmesi çağrısında bulundu.İtirazlarTTB'nin tasarılara itirazları kısaca şöyle:Kamu hastaneleri "özerk" olacak; genel bütçe katkısı kalkacak, işletme gibi çalışmak zorunda kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hizmet satın almak için anlaşma yapmadığı özel işletmeler batacak. Doktorlar güvencesiz, düşük ücretle çalışmak üzere ayakta kalan özel hastane zincirleriyle kamu arasında seçim yapmaya zorlanacak. Tıp fakültesi hastaneleri gelire ve performansa odaklanacak; araştırma işlevi geri düşecek.EylemTTB'nin talebiyse tasarıların gündemden kaldırılması; çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi. Birlik, bu ay boyunca bir dizi etkinlik ve hükümet üyeleriyle görüşmeyi planlıyor. 12 Haziran'da, Ankara'da "Hükümet, YÖK ve Tıp Fakülteleri: Güncel Gelişmeler ve Ne Yapmalıyız? başlıklı bir forum düzenleniyor.Birlik, benzer bir yasanın 31 yıl önce çıkarıldığını ancak işlemediği için üç sene sonra kaldırıldığını anımsattı.Bakanlığın gerekçeleriSağlık Bakanlığı'ysa, tasarının gerekçelerini açıklarken doktorların hem kamuda hem kendi muayenehanelerinde çalışmalarının hastaların "özel sektöre yönlendirilmesine yol açtığını" öne sürdü.Gün içinde kamu kurumunda çalıştıktan sonra doktorun hasta bakmaya devam etmesinin hasta güvenliğinin tehlikeye atacağını da ekledi. Bakanlık, öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinde "özel hasta" bakmasını da eleştirdi. Bakanlık, SGK'nin özel kurumlardan hizmet satın alması nedeniyle, doktorlar için özelde çalışmanın seçenek haline geldiğini de söyledi.Bakanlık, sigorta sisteminin de, doğan zararların karşılanması için gerekli olduğunu, bunun hasta hakları açısından kaçınılmaz olduğunu iddia etti.Bianet.org