Geriİyi Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

"Özel eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimi Metin Sabancı Okulları Okul Müdürü Cem Akköse anlatıyor..."

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara baktığımızda iki temel olgunun öne çıktığını görüyoruz. Eğitim ve öğretimlerini sürdürebilecekleri sınıfların oluşturulması ilk sebep, toplumsal uyum becerileri ise ikinci sebep olarak sıralanabilir.
Son yıllarda engelli bireylerin eğitim ortamlarına dâhil edilme oranlarında artış görülsede, önemli bir kısmı hala eğitim görmemektedir.

Eğitim gören engelli sayılarının eğitim kademelerine göre değişimine baktığımızda ise ortaöğretim düzeyinde eğitim gören birey sayısı İlkokul ve Ortaokul düzeyinde eğitim gören engelli birey sayısından daha az olduğu görülmektedir. Yani ortaöğretim düzeyine geçildiğinde engelli bireylerin büyük bir kısmı eğitim dışında kalmaktadır. Eğitimin sürekliliğinin ve engelli bireyler için eğitimin kritik önemi düşünüldüğünde, engelli bireylerin ilköğretimden orta öğretime geçişte yaşadıkları bu azalma önemli bir sorun teşkil etmekte, özellikle engelli bireylerin meslek sahibi bireyler olarak toplumda yer almalarına engel olmaktadır.

Bu yüzden engelli bireylerin eğitim ortamlarına dâhil edilmeleri için çok daha geniş kapsamlı ve etkili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda toplumun engelli bireylerin eğitim ortamlarına katılımlarının gerekliliği ile ilgili bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Engelli bireylerin örgün eğitim ortamlarında yer almalarının sağlanması için bireyselleştirilmiş eğitimin önemi vurgulanmalı, bu konuda özellikle eğitim kurumları ve personellerinin gelişimleri sağlanmalıdır. Ayrıca çoğunlukla bireysel eğitimin uygulandığı özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine verilen desteğin örgün eğitim ortamlarına da verilerek engelli bireylerin örgün eğitim ortamlarını tercih etmeleri sağlanmalıdır.

Bu konuda uzun yıllardır çalışmalar yapan bir kurum var: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı. Vakıf, özel eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimleri sonucunda Ataşehir’de Metin Sabancı Okulları’nı kurdu. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarda, kendilerine özel düzenlenen sınıflarda sunulan eğitim ile akademik becerilerinin gelişimi ve sosyal hayata entegrasyon hedefleniyor. Metin Sabancı Okulları bünyesinde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde eğitim sunan Hafif Düzey Zihinsel Engelliler İlkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu ) bulunmaktadır.

Eğitimler altışar kişilik sınıflarda; sınıf öğretmeni, yardımcı öğretmen ve bakıcı personelin desteği ile sürdürülüyor. Metin Sabancı Okulları’nda MEB tarafından hazırlanan müfredat ve Okulumuzun Uzman Kadrosunun birlikte hazırladığı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı uygulanmaktadır. Metin Sabancı Okulları’nın bir diğer önemli uygulaması ise programların ailelerle beraber tespit edilerek dönem boyunca öğrenci, öğretmen ve aile işbirliği ile yürütülmesi.
Eğitimin teknoloji ile desteklendiği Metin Sabancı Okulları’nda özel eğitim ve fizyoterapi çalışmaları tablet uygulamaları eşliğinde yapılıyor. Tablet uygulamaları çocukların dikkat sürelerini artmasına, öğrenme ve hareketlilik kazanmalarına destek oluyor. Okulun 2015-2016 dönemi için kayıtlar başladı.

Metin Sabancı Okulları Okul Müdürü Cem Akköse