GeriKadın Sağlığı Cinsel terapinin amacı nedir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Cinsel terapinin amacı nedir?

Cinsel terapinin amacı nedir?

"Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu nedir? Sorun yaşandığında ilk önce kime başvurulmalıdır?"

Ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizi, her on erkekten yedisi, hayatının belli bir döneminde cinsel sorun yaşıyor. Mevcut sorunlar hayatı çekilmez bir hale getiriyor ve çiftin ilişkisini monotonlaştırıyor. Ve ilişkisinde sorun yaşayan birçok kişi veya çift bu durumda ne yapacaklarını veya nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Peki, cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu nedir? Sorun yaşandığında ilk önce kime başvurulmalıdır? Cinsel terapide nasıl bir süreç yaşanır? Cinsel terapinin amaçları nelerdir?

Bu soruların yanıtı Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistlerinden geldi. “Cinsel sorunda ilk önce cinsel terapiste başvurulmalıdır.” diyen terapistleryakın ilişkilerinde sorun yaşayan kişilere ve çiftlere çok çarpıcı tavsiyelerde bulundular.

İLK ÖNCE CİNSEL TERAPİSTE BAŞVURULMALI

CİSED Onursal Başkanı Dr. Cem Keçe’ye göre cinsel sorun yaşandığında öncelikle ilk görüşme için cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli bir cinsel terapiste başvurulmalı. İlk görüşmenin ardından cinsel terapistin danışanları değerlendirme görüşmelerine aldığını ve vaka analizi yaptığını söyleyen ve ilk değerlendirmelerin sorunun psikolojik, ilişkisel, duruma bağlı ya da fiziksel kaynaklı olup olmadığını ayırma açısından oldukça önemli olduğunu kaydeden Dr. Keçe; “Bu değerlendirme görüşmelerinden sonra cinsel terapist gerekli gördüğünde bir psikiyatri uzmanından, bir üroloji uzmanından, bir jinekologdan veya bir endokrinoloji uzmanından konsültasyon isteyebilir. Gerekli psikolojik testler yapabilir. Çünkü cinsel sağlık bilimi içinmulti-disipliner bir yaklaşım şarttır.” diyor.

 

Cinsel terapinin amacı nedir

 

CİNSEL TERAPİ ÇOK KARMAŞIK DEĞİLDİR!

Hiçbir cinsel terapistin elinde sihirli bir değnek olmadığını ve sorunları bir anda çözmesinin beklenmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Keçe; “Cinsel terapist yalnızca belli bir sorun karşısında olası nedenleri gün ışığına çıkararak ve çözüme ulaşmaya çalışarak kişiye veya çifte yardımcı olmayı hedefleyen bir terapisttir yalnızca. Her dert dermanıyla gelir. Dert ayrıntılı incelendiğinde ve nedenleri saptandığında çözümde bu analizin içinde saklıdır.

Vajinismus, orgazma ulaşma güçlüğü, uyarılma güçlüğü, erken boşalma, iktidarsızlık, partnerle cinsel uzlaşmazlık gibi gerek fiziksel gerekse psikolojik kökenli sorunlarda cinsel terapiste başvurulabilir. Ayrıca, cinsel tedavinin sonuçlarının kısmen cinsel terapistin deneyim ve yeteneğine ama büyük ölçüde de danışanın veya çiftin iyileşme isteğine ve inancına bağlı olduğunu da unutmamak gerekir. Cinsel terapinin çoğu kez ekonomik açıdan pahalı olduğu düşünülse de öyle değildir ve son derece basit, eğlenceli çalışmalardan oluşan ve aşk oyunları adı verilen ev ödevlerini içerir.

Cinsel işlev bozukluklarından dolayı; bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak, için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi diyebiliriz. Bir başka deyişle; cinsel terapi, belli bir amaç ve plan doğrultusunda, belli teknik ve yöntemlerin, cinsel terapistlerce uygulandığı profesyonel bir yardım hizmeti sürecidir.” diyor.

 

Cinsel terapinin amacı nedir

Dr. Keçe; cinsel işlev bozukluklarının kader olmadığını, yüzde yüz tedavisinin olduğuna dikkat çekiyor ve “Yalnızca danışanların içinde iyileşmek için güçlü bir istek ve inanç varsa, cinsel terapistin durumu değiştirmek yönünde harcayacağı çabaya gerçekten katkıda bulunabileceklerinden eminseler, tedavileri gerçekten başarılı olacaktır. Yani inanıldığında başarı gelir. Ayrıca tedavinin başarısında danışanların ve yaşam koşullarının terapi için hazır olması çok ama çok önemlidir.” diyor.

CİNSEL TERAPİST SEÇİMİNE GELİNCE…

İşte cinsel terapist ve cinsel terapiyle ilgili CİSED Genel Başkanı Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cebrail Kısa’nın yorumları:“Cinsel terapist; cinsel terapi yapan; bireylerle, gruplarla, çiftlerle ya da ailelerle onların ruhsal sıkıntılarına çözüm getirmeleri içinişbirliği içinde çalışan kişidir.

Hekim, psikolojik danışman veya psikolog gibi ruh sağlığı profesyonelleri, lisans eğitimlerinin üstüne, belli bir psikoloji eğitimi ve süpervizyon aldıktan ve belli sayıda terapi yapmış olduktan sonra cinsel terapistolabilirler. Bu eğitim süreci bir süpervizör denetiminde olmalıdır. Ayrıca çok sayıda terapi uygulamasını da izlemiş olmasıdeneyim kazanma açısından önemlidir. İster doktor olsun, ister psikolog olsun, cinsel terapi ile ilgilenen bir cinsel terapistin cinsel sağlık bilimi ve psikolojik danışma konusunda mutlaka özel bir formasyonu olması gerekir.

Doğal olarak başvurduğunuz cinsel terapistin deneyimli olmasının yanı sıra, ciddiyeti ve güvenilirliği çok önemlidir. Bu durumu da genellikle hastadan daha iyi hiç kimse değerlendiremez. Hasta daha ilk görüşmede cinsel terapistin bilgi, deneyim ve güvenilirliğini değerlendirebilir. Bu konuda duygusal düzeyde bile olsa ikna olmadıysanız, hemen değiştirmekte ve yeni bir cinsel terapist aramakta fayda vardır.”

Cinsel terapinin amacı nedir

 

CİNSEL TERAPİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

Dr. Kısa, cinsel terapist ve danışanlar arasındaki diyalog temelinde gelişen cinsel terapinin amaçları şu şekilde sıralıyor:

—Danışanlara özel bir tedavi planı hazırlamak.

—Danışanların beden ve zihnin iç içe hareket ederek duygu, düşünce, fantezi ve heyecan yarattıkları mekanizmaları tanıtmalarını sağlamak.

—Danışanların yaşamlarında kendi cinselliklerine yer ayırmalarını öğretmek ve bunu da onların kendilerini en rahat ve en özgür hissedecekleri biçimde yapmalarını sağlamak.

—Danışanların cinsel yaşamlarını iyileştirmek ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla, partnerleriyle iletişim kurmalarının kaçınılmaz olduğunu (tercihleri, istekleri, gereksinmeleri, duyguları veya heyecanları anlatmak) öğretmek.

—Danışanların belli cinsel tercihleri ya da tersi bir gelişmeyle belli tabuları varsa, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak.

—Danışanların eğitimlerini incelemek, cinsel mitlerini keşfetmek ve bazı koşulların bir şekilde cinsel yaşamlarını etkileyip etkilemediğini araştırmak.

—Danışanlara cinsel eğitim vermek.

—Cinselliği engelleyen ya da frenleyen olası psikolojik yaraları fark ettirmek, çözümlemek ya da en azından bugünlerine olan etkilerini azaltmak.

—Danışanların yaşamlarında mevcut olan ve her iki partnerin cinsel yaşamını da ağır biçimde etkileyen olası uzlaşmazlıkları çözümlemek ya da en azından azaltmak.

Cinsel terapinin amacı nedir

 

ÖZGÜRCE KONUŞMAK GEREKİYOR

Cinsel terapistin istenilen sonuçları elde etmek için danışanları genelde seks, özelde de kendi cinsellikleri konusunda özgürce konuşmaya yönlendirdiğini ifade eden CİSED Genel Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Yasemin Yıldız; “Bunun sonucunda da mutlu ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürülmesini önleyen, engel, önyargı ve tabuları ayrıştırabilir. Böylece danışanların geçmişlerine ve yaşamlarındaki dönüm noktalarına giderek, mevcut cinsel sorunun olası nedenleri ortaya çıkarılabilir. Cinsel terapist bunun dışında danışanların yaşamını inceler, partnerlerinin rollerini araştırır ve danışanındaki rahatsızlıkta partnerinin etkisini değerlendirir ve her danışana özel bir vaka analizi yaparak danışana özel bir tedavi planını uygular.” diyor.

HAYAT ÇEKİLMEZ BİR HAL ALABİLİR!

Cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilmediğinde danışanların yaşam kalitelerinin düşmeye başladığını, önemli ruhsal travmatik etken olarak algılandığını ve kendilik değerinin azalmasına neden olduğunu söyleyen; CİSED Genel Sekreteri Psikolog Serap Güngör; “Cinsel sorunun süreğenleşmesiyle birlikte, ikincil depresif belirtiler ortaya çıkabilir ve sorun zamanla daha da karmaşık hale gelebilir. Uyku düzeni bozulur, dikkat ve konsantrasyon yetisi azalır, genel olarak yaşamdan zevk alma oranı düşer, günlük yaşamın diğer gereklerine karşı da bir ilgisizlik ve isteksizlik hali ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, cinsel alandaki sorun yaşamın diğer alanlarına da yansır ve hayat çekilmez bir hal alır.” diyor.

 

Cinsel terapinin amacı nedir