Madenci için 10 maddelik teklif

AYSEL ALP/ANKARA
01.12.2014 - 15:28 | Son Güncelleme: 01.12.2014 - 15:48

CHP, milyonlarca işçi ile mimar, mühendis ve doktorları temsil eden Türk-İş, Hak-İş, DİSK ile Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği'nin iş kazalarını önlemek için üzerinde anlaştığı 10 maddelik önerileri 'yasa teklifi' olarak Meclis Başkanlığına sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Kasım'da Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve bunlara bağlı maden işçileri sendikaları ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliğiyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemler görüşülerek on madde üzerinde tarafların tümü ile mutabık kalındı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, iş kazalarının önlenmesi ile maden kazalarının temelinde yatan nedenlerin ortadan kaldırılması için üzerinde anlaşılan 10 maddeyi yasa teklifi haline getirerek, TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Hamzaçebi, yasa teklifinin gerekçesinde ‘Maden kazaları yerin yüzlerce metre altında çalışan emekçilerimizin kaderi değildir’ derken, ülke genelindeki madenlerin adeta patlamaya hazır birer bomba haline geldiğini, her an yeni bir maden kazası/faciası ile karşı karşıya olunduğunu; yüzlerce çalışanın hayatını kaybetme tehlikesi yaşadığına dikkat çekti.

İŞTE, HERKESİN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI O ÖNLEMLER:

İşçi sendikaları ile meslek odalarının üzerinde mutabık kaldığı 10 ana önlem ve alt başlıkları yasa teklifinde şöyle yer aldı:

DENETÇİ BAĞIMSIZ OLACAK!

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu kurulması. İdari ve mali özerkliğe sahip bu kurum işçi, işveren, devlet ve meslek odaları temsilcilerinden oluşurken; çalışma yaşamını iş sağlığı ve güvenliği açısından düzenleme ve denetleme yetkisi verilmesi,

İş yerlerinde denetim zafiyetini ortadan kaldırmak için; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde çalışan iş yeri hekimi ve iş sağlığı uzmanları ile maden işletmelerindeki teknik nezaretçilerin işverenlerden bağımsız çalışmalarının sağlanması; bunlara iş ve ücret garantisi verilmesi,

İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli yatırımların yapılmadığı işletmelere Ulusal Kurum tarafından işletme izni verilmemesi veya verilen izinlerin kaldırılması,

İş yeri hekimi, iş sağlığı uzmanı ve maden işletmelerindeki teknik nezaretçilerin zorunlu gördüğü önlemleri almayan işletmelerin, Ulusal Kurum kararıyla önlemleri alana kadar geçici süreyle kapatılması,

YAŞAM ODALARI ZORUNLU OLACAK

Madenlerde çalışanların en az otuz gün geçirebilecekleri yaşam odaları kurulması,

Yeraltı maden ocaklarında çalışacak işçilerin, Ulusal Kurum’un gözetiminde yapılacak üç aylık uygulamalı eğitimden sonra maden ocaklarında çalıştırılması,

Havza madenciliğine geçilmesi,

- Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün güçlendirilmesi,

KAZADA ÖLENİN AİLESİNE TAZMİNAT

- İşverenlerin kar hırsını dizginlemek için, iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölenlerin mirasçıları ile meslekte kazanma gücünü kaybedenlere en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 10 katı (7.134.- TL) ila 100 katı (73.148.- TL) arasında tazminat ödenmesi ve ödenen tazminatın yarısının Hazine’den, diğer yarısının ise işverenden karşılanması,

KAMUDA TAŞERONA DA RÖDOVANSA DA SON!

Kamu kesiminde taşeron sistemine ve rödovans sözleşmelerine son verilerek; taşeron firmalarda çalışanlar ile kamu kesiminde geçici işçi pozisyonunda çalışanların çalıştıkları kurumların sürekli işçi ve memur kadrolarına atanmalarının sağlanması,

İKİ BUÇUK KAT ÜCRET

Açık maden ocaklarında çalışan işçilere asgari ücretin en az iki katı, kapalı maden ocaklarında çalışan işçilere ise asgari ücretin en az iki buçuk katı tutarında çıplak ücret ödenmesi,

Yeraltı işlerinde çalışanların çalışma süresinin, yolda geçecek süreler dahil haftada 37.5 saat ve günde 7.5 saat olarak belirlenerek; Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olmasının sağlanması ve fazla çalışmanın yasaklanması,

Yeraltı işlerinde zorunlu nedenlerle yapılacak fazla çalışmalar için fazla çalışma ücretinin, normal çalışma ücretinin en az yüzde 150 artırılması suretiyle ödenmesi,

EMEKLİLİK KOLAYLAŞSIN!

Yeraltı maden işlerinde çalışanların emeklilik haklarının yeraltı maden işlerinin insan sağlığını tehdit eden ve iş kazasına açık olan özellikleri gözetilerek; sigortalı olarak en az 20 yıldır çalışma ve en az 4500 gün prim ödeme şartlarına bağlanıp, yaş sınırı şartının kaldırılması ve 8100 prim ödeme günü üzerinden emekli aylığı bağlanması;

İŞ KAZASI GEÇİRİRSE, MESLEK HASTALIĞINA YAKALANIRSA...

İş kazası ve meslek hastalığından dolayı sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalıya iş göremezlik gelirinin, aylık kazancının %70’inden %90’ına, sürekli iş göremez sigortalı bir başkasının yardımına muhtaç ise aylık kazancının %100’ünden %120’sine çıkarılması,

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölenler ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı ise hak sahiplerine bağlanan gelirin, sigortalının aylık kazancının %70’i oranından %90’ı oranına; ölümü iş kazası veya meslek hastalığından başka nedenlere bağlı ise sigortalının aylık kazancının %70’i oranından %80’i oranına çıkarılması;

BEDELSİZ KONUT VERİLSİN

Yaşamını iş kazasında kaybedenlerin mirasçılarına bedelsiz sosyal konut verilmesi;

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin eşi veya çocuklarından birinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birinin Devlet memurluğuna sınavsız alınması;

SOMA'DA, ERMENEK'TE ÖLENLERİN YAKINLARI DEVLETE ALINSIN

Tazminat ödeme, sosyal konut verme ve Devlet memurluğuna sınavsız alma uygulamalarının 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girdiği 10 Haziran 2003 tarihinden başlatılması;

Sendikal özgürlüklerin önündeki ILO Sözleşmeleriyle bağdaşmayan yasal engellerin ortadan kaldırılması,

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı