Gündem Haberleri

  Liderler AB yasalarını görüşecek

  Hürriyet Haber
  23.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Liderler, Anayasa değişikliklerine uyum için bazı yasalarda yapılacak değişiklikleri görüşmek üzere yarın biraraya gelecek.DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, MHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, ANAP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz`ın Başbakanlık Merkez Binası`nda gerçekleştirecekleri toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan da katılacak.  Toplantıda, Başbakanlık AB Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı`nca son şekli verilen "Demokrasi Paketi" ele alınacak.       TASARI NELERİ İÇERİYOR?     ``Demokrasi Paketi``, düşünce ve ifade özgürlüğü için Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu, gözaltı süreleri konusunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri`nin (DGM) Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunda değişiklik öngörüyor.  Tasarı ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi`nden Türkiye aleyhine karar çıkması halinde, davacının mağduriyeti verilen tazminatla giderilemeyecek ağırlıkta ise yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunma hakkı tanıyor.       TCK`NIN 159 VE 312. MADDELERİ     TCK`nın 159. maddesinde öngörülen değişiklikle, devlet kuvvetleri aleyhindeki cürümler içinde sayılan ``Cumhuriyet`` ve ``Hükümetin manevi şahsiyetine`` ibaresi çıkarılarak, yerine ``Türk Milleti``, ``Türkiye Devleti`` ve ``Bakanlar Kurulu`` ibaresi getiriliyor.  Sayılan suçlara verilecek cezaların üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indiriliyor.  Türklüğü, Türk Milleti`ni ve Türk Devleti`ni tahkir ve tezyif yabancı memlekette bir Türk vatandaşı tarafından işlenirse verilecek cezanın 3`te 1 oranında artırılması öngörülüyor.   TCK`nın 312. maddesinden ``halkı kanuna itaatsizliğe`` ibaresi çıkarılarak yerine ``kişileri kanuna uymamaya`` ibaresi getiriliyor.  Tasarıda asıl değişiklik, en çok uygulanan 312. maddenin ikinci fıkrasında yapılıyor. Tasarıda, fıkranın yeni hali şöyle:  ``Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, insanları birbirlerine karşı kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.``  312. maddeye eklenen 3. fıkrayla ``halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyici şekilde tahrik`` de suç oluyor.    Bu maddeye ilişkin suçların kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi durumunda cezaların bir katı oranında artırılması teklif ediliyor.       TERÖRLE MÜCADELE KANUNU     Tasarı, Terörle Mücadele Kanunu`nun (TMY) 7. ve 8. maddelerinde de değişiklik getiriyor.  Buna göre, TMY`nin 7. maddesinde yapılan değişiklikle terör örgütlerine yardım suçunda, ``terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde örgütle ilgili propaganda yapma`` koşulu aranacak. Yasanın, ``devletin bölünmezliği aleyhine propaganda`` başlıklı 8.maddesindeki değişiklik ise şöyle:  ``Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında, fiilleri daha ağırbir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Bu suçun terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde işlenmesi halinde verilecek hapis cezaları paraya çevrilemez.``         GÖZALTI SÜRELERİ     DGM`lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun`da yapılan değişiklikle, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde savcının talebi ve hakim kararı ile gözaltı süresinin 7 güne kadar uzatılabilecek.  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu`ndaki değişiklikle de tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye hakimin kararı ile haber verilecek.       AİHM KARARLARI     Tasarı, ilk kez AİHM`in Türkiye aleyhinde verdiği kararların yenilenmesi talebinde bulunma hakkı getiriyor.  Buna göre, AİHM`ce ceza hükmünün, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme`nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiği saptanırsa, ihlalin niteliği ve ağırlığı bakımından hükmedilen tazminatla giderilmeyecek sonuçlar doğurduğunun anlaşılması durumunda, muhakemenin iadesi talebinde bulunulacak. Bu talebin AİHM kararından itibaren bir yıl içinde yapılması gerekecek. Ayrıca yargılamanın yenilenmesi hakkı, yasa yürürlüğe girdikten sonra AİHM`e yapılan başvurularla sınırlı tutulacak. Bu hak, ceza, hukuk ve idari davalar açısından da kullanılabilecek. 
  Etiketler:

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı