"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Kütüphaneler neden kültür politikası içinde yer almalıdır

BÜLENT YILMAZ’ın (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi) Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi tarafından yayınlanan "Türkiye’de Kültür Politikası ve Kütüphane: 1980 Sonrası Durum" kitabı, üzerinde durmamız, tartışmamız gereken saptamalarda bulunuyor.

Yılmaz, önce Kültür Politikası’nın tanımını yapıyor:

"Bilindiği gibi kültür politikası, bir ülkede ’kültürel gelişimi sağlama’ genel hedefini gerçekleştirmek için belirlenen strateji ve ilkelerdir. Kültür politikaları, halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların yaratılmasını, bir başka deyişle, yurttaşların kültürel haklarını kullanmalarını sağlamayı amaçlar."

Araştırmacı, "kütüphane kurumu"nun bu politika içindeki yerine değiniyor:

"Kültür politikalarının önemli boyutlarından birisi olarak kabul edilen ’kültürel mirasın korunması’, bu mirasa ilişkin bilgiyi düzenleyip erişilebilir kılma işlevi ile öne çıkar.

Kısaca, bilgiyi taşıyan ve toplumsallaştıran kurumlar olarak kütüphanelerin kültür politikası içinde yer alma zorunlulukları açıktır."

Bu saptamaların, kütüphanenin önemini bilen, işlevini tanıyan herkesçe onaylanacağını söylemeye gerek yok.

Ancak, halihazırdaki durumunu, kadrosuzluktan yersizliğe kadar sorunlarını bildiğimizden, devletin, hükümetin, kurumların kütüphanelere gereken önemi verdiğini söyleyemeyiz.

* * *

1980 öncesi durum incelendiğinde, rakamlar bu dönem konusunda düşünce yürütmemizi mümkün kılmaktadır.

Araştırmacının 1980 sonrası konusunda vardığı sonuçlar, bizim çağdaş kütüphanecilik anlayışıyla münasebetimizi de irdelemektedir:

"1980 sonrası Türkiye gerçeğine bakıldığında hem kültür politikası hem de bu bağlamda kütüphane kurumuna yönelik olarak şu değerlendirmeleri yapmak olanaklıdır:

İstisnai bazı durumlar olmakla birlikte, Türkiye’de kütüphane unsuruna ilişkin olarak yetersiz ve sorunlu algılayışa sahip ve ’devlet politikası’ niteliğinde bir ulusal kültür politikası bulunmaktadır.
Sözü edilen bu ’sürekli’ politika Türkiye’de kütüphane kurum ve hizmetlerini bilgi toplumu, küreselleşme, elektronik bilgi hizmetleri, çok kültürlülük, kültürel gelişme, herkes için bilgi erişim, dijitalleştirme, yerel kültürleri yaşatma ve erişim, kültürel kimlik, bilgilenme hakkı, demokrasi vb. gibi kavramlara dayalı çağdaş içeriği ile kavrayamamakta ve dolayısıyla değerlendirememektedir."

* * *

KÜTÜPHANELERİMİZİN durumu, sorunları ve çözüm önerileri üzerinde duracağız.
X