"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Kütüphaneciler için önemli bir sorun

HALK kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusu, bütün kütüphanecileri birinci derecede ilgilendiren bir konu.

Bu işin uygulayıcıları olan ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin ne düşündükleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile Özden Demircioğlu’nun yaptığı yüksek lisans çalışmasında netlik kazanıyor.

Halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesinde kütüphanecilerin genel onayı alınıyor mu?

Durum düzelir mi?

Çalışmada elde edilen verilerden çıkan sonuç şu:

"Halk kütüphanecileri, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini ilke olarak kabul etmekte ve istemekte ancak bunun uygun koşullar sağlanarak yapılmasının doğru olacağını düşünmektedirler. Onlar, bugünkü koşullarda devrin doğru olmadığına inanmaktadırlar."

Soruşturma oranlarından bir bölümünü yazıma alacağım, bu itirazlardan bazılarının çok önemli olduğu kanısındayım.

* * *

Yüzde 69.6’sı gerekli koşullar sağlanarak halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesinden yana.

Yüzde 81.6’sı halk kütüphanelerinin belediyelere değil de il özel idarelerine bağlanmasını uygun görüyor.

Yüzde 50’ye yakını bürokrasinin azalması, halk kütüphanelerinin yerel niteliklerinin güçlenmesi ve derme (koleksiyon) gelişimi açısından yerel yönetimlere bağlanmanın olumlu olacağını düşünmekte.

Aşağıdaki oran dikkate alınması gereken bir anımsatma, uyarma.

Yüzde 88’i kütüphanelerarası gelişme farklarının olacağı kanısında.

Gerçekten de bu fark, kütüphaneler arasındaki haksız bir eyleme dönüşecektir. Eşitlik ilkesini de bozacaktır.

Aşağıda sözünü edeceğim konulardaki oranların da yüzde 50’nin üstünde olduğunu belirtmeliyim.

Kütüphanenin yerel yöneticinin inisiyatifine terk edilmesi.

Kütüphane olanaklarının başka amaçlarla kullanılması.

Kütüphaneciye daha az sahip çıkılacak olması.

Sansür kaygısı.

Günlük politikadan etkilenecekleri.

Bu tabloya baktığınızda, kütüphanecilerin birleşmeye şüpheyle bakmalarını doğru buluyorum.

Devri güven verici bulmayanlar da çoğunlukta.

Devir yapılacaksa, mutlaka bir deneme süreci geçirilmeli.

* * *

DEVİR kararı için bakanlık mutlaka bu görüşlere itibar etmeli. Halk kütüphanelerinin işlevini yok etmemeli.
X