Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Kuşdili Çayırı'na yapılacak projeye iptal

  A.A
  04 Şubat 2011 - 15:00Son Güncelleme : 04 Şubat 2011 - 16:36

  Kadıköy Kuşdili Çayırı'nda (Salıpazarı) imar planları ile gerçekleştirilecek projenin iptaline ilişkin İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen kararın, Danıştay tarafından onandığı bildirildi.

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesiden yapılan yazılı açıklamada, Kadıköy Kuşdili Çayırı'na (Salıpazarı) ilişkin “Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları” ile bu planlara bağlı olarak Taşyapı AŞ tarafından geliştirilen “Kuşdili Çayırı Kentsel Tasarım Projesi”ne karşı açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 13 Ekim 2009 tarihinde iptal kararı aldığı hatırlatıldı.

  Davalıların itirazı üzerine kararı inceleyen Danıştay 6. Dairesinin, mahkemenin iptal kararını onadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
  “3. derece doğal sit alanı olan ve tarihi öneme sahip Kadıköy Kuşdili Çayırı'nda gerçekleştirilmek istenen proje, kamuoyuna 'rekreasyon alanı' olarak tanıtılmış, ancak yasa ve yönetmeliklere aykırı yürütülen planlama sürecinde doğal sit alanının gerekliliklerine zıt plan kararları ile hazırlanmış bir 'taşyapı'dan ibaret olduğu gerçeği ile odamız tarafından yargıya taşınmıştı. Marmara Denizi ile Kurbağalıdere'nin birleştiği noktada, ilçenin tek açık alanı olan Kuşdili Çayırı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından nitelikli dinlenme alanı ve yeşil alan olarak ilçe halkına kazandırılması gerekirken, belediye bu mülkünü rant değerini arttırarak satmayı tercih etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkü olan bu araziye satılacak bir kent parçası olarak bakarak üzerinde imar planı değişikliği yapmış, ancak odamızın müdahilliği ile kamunun hakkı kamuda kalmıştır.”

  Kamu mülkü alanların, kentlilerin ortak malı olduğu ve devlet kurumları tarafından mutlaka korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, kamuya ait ve kentsel donatı olarak kullanılan alanların, belediyelerce plan değişikliği yapılarak satılmasının şehircilik ilkeleri ve planlama bilimi açısından kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığı ifade edildi.

  Bu amaçla yapılan imar planı değişiklikleri, planlama disiplininin özüne, yasal tanımına ve usullerine açıkça aykırı olduğu belirtilen açılamada şu görüşlere yer verildi:
  “Umarız ki, Kuşdili Çayırı'nda kamu adına elde ettiğimiz bu olumlu sonuç, emsal teşkil edecek olup, kamu arazilerinin usulsüz satışlarına, yasalara aykırı yapılan plan değişikliklerine ve kamu mülkü alanlara rant mekanı olarak bakılmasına bir son verecektir. Kent yöneticilerine bir kez daha hatırlatmak gerekir ki, İstanbul'un yeni rant alanlarına değil, nefes alınacak yeşil alanlara, deprem riskine karşı açık alanlara, halkı bir araya getirecek kamusal mekanlara ihtiyacı vardır. TMMOB Şehir Plancıları Odası, temel sorumlulukları gereği Kuşdili Çayırı'nda olduğu gibi, kamu yararına aykırı gerçekleşecek her uygulamada kamu adına gereken duyarlılığı göstermeye devam edecektir.”

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı