Kurumlar vergisinde bildirim zorunluluğu

A.A.
17 Ağustos 2006 - 10:35Son Güncelleme : 17 Ağustos 2006 - 10:35

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 30 bin YTL’yi aşan mal ve hizmet alımlarına dair bildirimde bulunacak. Eksik veya yanlış bildirime ceza uygulanacak.

Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'yle bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmelerine ilişkin esasları düzenledi. Tebliğ, 2005 yılı ve sonrası için uygulanacak.

Ba ve Bs bildirim formları takvim yılı itibarıyla düzenlenecek ve izleyen yılın şubat ayı içinde verilecek. 2005 yılına ait bildirim formlarının ise bu yıl eylül ayı içinde verilmesi gerekiyor. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyecekler.

KDV HARİÇ, ÖTV DAHİL

Bir kişi veya kurumdan yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 30 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, Form Ba ile, bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç 30 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları Form Bs ile bildirilecek. Bildirim formları Özel Tüketim Vergisi dahil olarak doldurulacak.

Bildirimlerin ilgili olduğu yılda bilanço esasına göre defter tutan, ancak, bildirimlerin verileceği tarihten önce işlerini terk eden mükellefler de bildirim formlarını verecekler. Bildirimlerin ilgili olduğu yılda Bilanço esasına göre defter tutan, ancak, müteakip yıldan itibaren işletme hesabı esasına geçen mükellefler de bildirim formlarını verecekler. Buna karşın, bildirim formlarının ait olduğu yıl işletme hesabına göre defter tutan, ancak, müteakip yıldan itibaren bilanço esasına geçen mükelleflerin bildirim formu verme zorunlulukları olmayacak.

Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri de bildirimlere dahil edilecek.

FİNANS KURULUŞLARI İSTİSNA

Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek olmayacak. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmayacak. Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorunda olacaklar.

ELEKTRİK, SU, GAZ DA BİLDİRİME TABİ

Öte yandan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini, noterlerin kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek olmayacak. Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar da, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Bakanlığa bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmayacak.

Belirlenen rakamı aşması halinde; elektrik, su, doğalgaz gibi mal veya hizmet teslimlerine de bildirim yapılacak.

YANMIŞ VE EKSİK BEYANA CEZA

Bildirim formlarını belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacak. Ayrıca, bu mükellefler, öncelikli olarak incelemeye sevk edilecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı