Kurumlar Vergisi’nde KOBİ’lere özel tarife

Hürriyet Haber
19.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanlığı’nın 1 Ocak 2006’dan itibaren yürürlüğe sokmayı hedeflediği yeni vergi kanunu konusundaki çalışmalar sürüyor. Yeni vergi düzenlemeleri sırasında vergi oranlarında da indirime gidilecek. Bu çerçevede kurumlar vergisinde halen yüzde 30 olarak uygulanan vergi oranı da aşağı çekilecek.Çalışmalarda, ‘KOBİ’ler için bir tanımlamaya gidilsin ve kurumlar vergisi oranı, KOBİ’ler için yüzde 15, büyük işletmeler için de yüzde 30 olsun’ önerisi geldi. KURUMLAR Vergisi’nde yüzde 30’luk oranın 2006 yılı başından itibaren aşağı çekilmesi ve kurumlar için ‘ikili’ bir tarifeye geçilmesi düşünülüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Konseyi’nin Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunlarının yeniden yazımına dönük çalışmaları sürüyor. Temel vergi kanunlarının yeniden düzenlenerek, daha basit ve güncel hale getirilmesini amaçlayan bu çalışmalarda önce Kurumlar Vergisi Kanunu değişecek. Halen üzerinde çalışılan Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağının ay sonuna kadar tamamlanması ve ilgili kuruluşların görüşünün alınmasının ardından yeniden gözden geçirilerek, Başbakanlığa sevkedilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı, yeni Kurumlar Vergisi Kanununun yıl sonuna kadar yasalaştırılarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmesini hedefliyor.ORANLAR İNECEK: Yürütülen çalışmalara göre, yeni vergi düzenlemeleri sırasında vergi oranlarında da indirime gidilecek. Bu çerçevede kurum vergisinde halen yüzde 30 olarak uygulanan vergi oranı da aşağı çekilecek. Taslağın yazımı sırasında Vergi Konseyi, gelir vergisinde olduğu gibi kurumlar vergisinde de iki oranlı tarife önerdi. Konseyin önerisinde, vergi matrahı 1 milyon YTL’ye kadar olan kurumlardan yüzde 15, bunun üzerindekilerden de yüzde 30 vergi alınması istendi. Bu öneri yapılan toplantılarda, ‘KOBİ’ler için bir tanımlamaya gidilsin ve kurumlar vergisi oranı, KOBİ’ler için yüzde 15, büyük işletmeler için de yüzde 30 olsun’ şeklinde değiştirildi. Çalışmalarda, kurumlar vergisindeki üst oranın da yüzde 30’dan 27’ye kadar çekilmesi gündeme geldi. İKİLİ TARİFEYE İTİRAZ: Gelir İdaresi Başkanlığı ise vergi kaybına yol açacağı gerekçesiyle kurumlar vergisinde ikili tarifeye önce itiraz etti. Ardından da ‘ikili tarife olacaksa bunun 100 bin YTL’ye kadar olan kurum kazançları için yüzde 15, üstündeki kurum kazançları için de yüzde 30 ya da yüzde 27 olarak uygulanması’ alternatifini sundu. Vergi Konseyi de ilk orana uygulanacak 100 milyar lirayı kabul edilemeyecek kadar düşük buldu. Vergi Konseyi, son olarak kurumlar vergisinde yüzde 18-19 gibi temel bir oran belirlenmesi seçeneğini gündeme getirdi. Bu seçenekte 2006 yılı başında ikili tarifeye geçilmesi, ancak 3-4 yıllık süreçte üst vergi oranının her yıl 2’şer 3’er puan indirilerek alt ve üst vergi oranının dönem sonunda yüzde 18-19’da birleşmesi ve yeniden tek oranlı tarifeye dönülmesi istendi. Kurumlar vergisinde tarife yapısı ile bunlara ilişkin oran ve matrahın ay sonuna doğru kesinleşeceği belirtildi. Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazımını üstlenen komisyonların çalışmalarının da 2006 yılı içinde tamamlanacağı ve bu Kanunun da yeni haliyle 2007 başında uygulamaya konulabileceği bildiriliyor. Maliye Bakanlığı yetkilileri, her 3 kanunun yeniden yazılmış ve güncellenmiş haliyle yasalaşmasıyla halinde Türk Vergi Sisteminin yepyeni bir yapıya kavuşturulacağını savunuyorlar. Gelir Vergisi’nde çifte tarife sürecekGELİR İdaresi ile Vergi Konseyi, Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazımı için de çalışıyor. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun çok kapsamlı olması, ticari, zirai ve mesleki kazançların yanı sıra faiz gelirleri, kira gelirleri gibi değişik gelir unsurlarını içermesi yüzünden çalışmaların yıl sonuna yetişmeyebileceği kaydediliyor. Yürütülen çalışmalarda oran indirimi, Gelir Vergisi Kanunu’nda da temel değişikliklerden birisini oluşturacak. Gelir vergisinde ilk oran ücretliler için yüzde 15’den, diğer mükellefler için de yüzde 20’den başlıyor. Daha önce gelir vergisinde tek tarifenin uygulamaya konulacağını açıklayan Maliye Bakanlığı, şimdi bunun için formül arıyor. Gelir vergisinde ilk oranın yüzde 15’in üstüne çıkarılmasının ücretlilerin tepkisine yol açacağı düşünülüyor. Diğer mükelleflere uygulanan yüzde 20’lik oranın yüzde 15’e indirilmesinin ise büyük vergi kaybına yol açacağı hesaplanıyor. Çift tarife uygulamasının bu nedenle bir süre daha devam edebileceğini söyleyen Maliye yetkilileri, tek tarifeye geçilmesi halinde de ücretlinin vergi yükünü düşürecek asgari geçim indirimi benzeri bir müesseseye gerek olduğuna dikkat çekiyorlar.Bölge ve sektörlere göre yatırım indirimiYENİ Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte yatırım indirimi de yeni esaslara bağlanacak. Vergi Konseyi, halen yüzde 40 olarak uygulanan yatırım indiriminde standart oran yerine, bölgeler ve sektörler için farklı yatırım indirimi önerdi. Konsey, 500 milyon doları aşan büyük yatırımlara ise anlaşmalı mükellefiyet benzeri ek bir yatırım indirimi verilmesini talep etti. Büyük yatırımlara ayrıcalıklı yatırım indiriminin vergi kaybı yaratacağını düşünen Gelir İdaresi, yatırım indiriminin bölge ve sektörler itibariyle farklı uygulanması önerisine ise sıcak bakıyor. KOBİ Zirvesi’nde AB için eylem planı istendi 3’üncü KOBİ Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, ‘Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, AB’nin sektörel tercihleri göz önüne alınarak, KOBİ stratejisi ve eylem planı güncellenmeli ve uygulamaya geçirilmelidir’ önerisine yer verildi. İstanbul’da 16-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen III. KOBİ Zirvesi’nin sonuç bildirgesi, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Hilmi Develi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Vekili Halim Mete ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Erkan Gürkan’ın katıldığı Hilton Oteli’ndeki bir toplantıyla açıklandı. Bildirgede, AB ile bütünleşme yolunda KOBİ’lerin AB ve küresel pazarda en uygun yere gelmelerinin temel hedef olduğu vurgulandı. ‘AB uyum sürecinde, AB’nin sektörel tercihleri göz önüne alınarak, KOBİ stratejisi ve eylem planı güncellenmeli ve uygulamaya geçirilmelidir’ önerisinin yer aldığı bildirgede, bu süreçte KOBİ’lere, proje üretebilmeleri ve sunabilmeleri için sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından proje uzmanı yetiştirmek üzere eğitim verilmesi gerektiği dile getirildi.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı