Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

‘Kötü şeker’ açıklaması!

PAZARTESİ günkü yazımda, piyasada çok bol miktarda kullanılan “nişasta bazlı şeker”in zararlarından bahsetmiştim. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) mısır, patates, buğday ve benzerlerinden elde edilen bir şeker türüdür. Bir başka adı da “kötü şeker”dir.

Uzmanlar, NBŞ’nin insan sağlığına zararlı olduğu iddia ediyor.
Bu konudaki yazım üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanı adına I. Hukuk Müşaviri Erdal Celal Sumaytaoğlu’ndan bir açıklama geldi. Açıklama şöyle:

“31 Ocak 2011 tarihli yazıda ‘Mısır şekerinin kullanımı Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yasaklandı, Türkiye’de ise serbest. Dışarıda sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanan tatlandırıcılar, her yıl yüzde 50 oranında kota artışıyla ülkemize sokuluyor. Piyasadaki tatlandırıcılar, ucuz olan GDO’lu mısır şekerinden yapılıyor’ iddiaları yer alıyor.
Öncelikle Türkiye’de 3 bakanlığın pancardan yapılan şeker üretimini kıstıkları, kota koydukları ve azaltmaya çalıştıkları, diğer yandan nişasta bazlı şeker üretimini alabildiğine artırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.”

“2000-2003 pazarlama dönemi içerisinde, toplam şeker kotası 230 bin ton idi. Buna göre toplam kota içinde şekerpancarı kotası oranı yüzde 85-90 iken, nişasta bazlı şeker kotası oranı yüzde 14 idi. 2009-2010 pazarlama dönemi itibarıyla toplam şeker kotası 2 milyon 831 bin tona çıkarılmış ve bunun 2 milyon 560 bin tonu şekerpancarı şekerine, 271 bin tonu nişasta bazlı şekere tahsis edilmiştir.
Görüleceği üzere 2000-2010 dönemindeki kota oranlarının yüzde 90.43’ü pancar şekeri, yüzde 9.57’si nişasta bazlı şekerdir.
2000-2003 dönemi ile 2009-2010 dönemi kıyaslandığı zaman pancar şekeri kotasının yüzde 19.13 arttığı, buna karşın, nişasta bazlı şekerin artış oranının yüzde 15.81’de kaldığı, dolaysıyla şekerpancarı şekerinin artış oranının nişasta bazlı şekerin artış oranından yaklaşık yüzde 4 daha fazla olduğu görülmektedir.”

Sonuç olarak 2003 yılından 2010 yılına kadar olan zaman içinde nişasta bazlı şeker kota oranı yüzde 14.04’ten yüzde 9.57’ye düşürülmüştür.
Ayrıca, Türkiye’de 2003 yılında nişasta bazlı şeker ithalatı 51 bin 700 ton iken, 2009 yılında bu miktar 8 bin 200 tona kadar düşürülmüştür.
Bilindiği üzere 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu 18.09.2010 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamış olup, gıda amaçlı kullanılmak üzere hiçbir şekilde Türkiye’ye GDO’lu mısır girişine izin verilmemiştir.
Yazıda yer alan iddiaların aksine GDO’lu mısırın Türkiye’ye ithali yasak olduğu gibi yurtiçinde üretimi de yasaktır.
Nişasta bazlı şeker olarak bilinen mısır, patates, buğday ve benzerlerinden elde edilen glukoz, fruktoz şuruplarının, şekerpancarı veya şekerkamışından elde edilen şekerden fazla insan sağlığına daha zararlı olduğuna dair kesinleşmiş bir bilimsel görüş bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca yapılan uygulamalarda halk sağlığını ilgilendiren konularda Dünya Sağlık Örgütü, sağlık ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Konu, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, temasa geçilen Sağlık Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucunda insan sağlığını tehdit eden bir tespite varıldığı takdirde Bakanlığımız da gelen öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak iç düzenlemeleri yapacaktır.”
(Tarım ve Köyişleri Bakanı adına Erdal Celal Sumaytaoğlu I. Hukuk Müşaviri)
YARIN: CHP, Nişasta bazlı “kötü şeker” için Meclis araştırması istedi!
X