Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kız çocuklarının sağlık hakkı iade ediliyor!

Sosyal Güvenlik Reformundan önce, yani 1 Ekim 2008’e kadar, 18 yaşını dolduran, okumayan, çalışmayan ve evlenmemiş olan kız çocukları, anne veya babasının sigortasına bağlı olarak sağlık yardımlarından yararlanabilmekteydi.

Anne ve babaları üzerinden, belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, sağlık yardımı almalarında bir yaş sınırı da yoktu. 18 yaşını doldursa bile çalışmadığı ve evlenmediği müddetçe yaşı diyelim 50 olsa bile sağlık yardımı alabiliyordu.
Dahası, diyelim 30 yaşında evlenince, sağlık hak sahipliği sona eriyorsa, eşinden ayrıldığı vakit başvurduğunda tekrardan anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alabiliyordu. Çalışmaya başlayıp ayrıldığında da aynı durum geçerliydi...
Reformla hak kaybı başlıyor
Ancak, 1 Ekim 2008’den sonra bu durumdaki kız çocukları anne veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasından çıkarılmışlardır. Bu tarihten sonra, 18 yaşını dolduran kız çocuklarına geçici süreli bir hak da verilmişti, ama hepsi o kadar...
Buna göre; 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle, ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları bu Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmış, ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenmeye başlamıştır... Böylece, kendileri sağlık primi ödemek zorunda kalmışlardır.
Mağduriyetler görülmeye başlanıyor
18 yaşını dolduran, okumayan, çalışmayan ve evlenmemiş olan kız çocukların sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları aile ferdi kapsamından çıkartılmış olmaları önemli sıkıntılar ve huzursuzluklar yaratmıştır. Kız çocuklarının, anne veya babasının sigortasına bağlı olarak sağlık yardımlarından yararlanmamaları mağduriyetlere neden olmuştur.
Halbuki 5510 sayılı Kanunun 34. maddesine göre; yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlar, ölüm aylığı bağlanmasında hak sahibi konumunda bulunmakta, ölüm aylığı bağlandığında ise sağlık yardımlarından doğrudan yararlanabilmektedir.
Torba Kanun sorunu çözüyor
Hak kayıplarının ve mağduriyetlerin görülmesi ile kanun koyucunun eski hakları verme kararı aldığı görülüyor. Konu, “Torba Kanun” ile çözüme kavuşuyor... Kanunun yasalaşması ile 18 yaşını doldurmuş, çalışmayan ve evli olmayan kız çocukları yine anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı almaya başlayabilecekler...

Tıp merkezlerinde çalışma modeli değişiyor

Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde mevcut hekim potansiyelinin verimli ve dengeli istihdamını teminen yaptığı bazı çalışmalar var. Hatta bir Planlama ve İstihdam Komisyonu vasıtasıyla önemli kararlar alıp, sağlık tesisi açılması, hekim istihdamı, tıbbi araç gereç alımı vb. konularını düzenliyor...
Özellikle, hekim istihdamının izne bağlanması ve standartların belirlenmesinde, deyim yerinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yerine geçmekte, hatta “sözleşme özgürlüğüne” bile müdahale etmektedir.
Böyle olunca, özel sağlık tesislerinde hekim istihdamı ve çalışma izinleri sürekli değişiklik göstermektedir.

Tıp merkezlerinde kısmi çalışma kalkıyor

Tıp merkezi ve dal merkezi gibi sağlık tesislerinde tam zamanlı çalışan hekimlere kadrolu çalışma deniyor. Kısmi çalışma şekli ise kalkıyor; onun yerine kadro dışı geçici çalışma geliyor.,,

28 Şubat tarihi önemli

Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir Yönetmelik ile 28 Şubat 2011 tarihine kadar bazı başvuruları yapanlara, hekim çalıştırılması açısından kolaylık getirdi. Dolayısıyla bu sürenin geçirilmemesi gerek.
Şöyle; aşağıda belirtilen durumda olanlara, 28 Şubat 2011 tarihine kadar il sağlık müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir:
- 6.1.2011 tarihi itibarıyla sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan tabip/uzmanlardan;
- Sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı olarak çalışanlar,
- 11.3.2009 tarihinden sonra bir sağlık kuruluşunda kadrosu olmadığı için görev yaptığı kuruluştaki kısmi zamanlı çalışma belgesi iptal edilenler,
- Sadece muayenehane işletenler,
Bu çalışma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez.
Bu tabip/uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır.

X