Kişi başına gelir 12 bin doları aşacak

Hürriyet Haber
14.10.2011 - 00:00 | Son Güncelleme:

Geçen yılki performansıyla 1 trilyon lirayı aşan ekonomik büyüklük ve 10 bin doların üzerine çıkan kişi başına gelirdeki artışın hesaplandığı Orta Vadeli Program (OVP), 3 yılda ekonomide 452 milyar liralık, kişi başına gelirde de 2 bin 49 dolarlık artış öngörüyor.

1.7 trilyon liralık ekonomi
OVP’de cari fiyatlarla GSYH’nın 2011 yılında 1 trilyon 281 milyar TL, 2012’de 1 trilyon 426 milyar TL, 2013’te 1 trilyon 572 milyar TL, 2014’te 1 trilyon 733 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.
Kişi başına 12 bin 412 dolar
OVP’de kişi başına milli gelirin ise 2011’de 10 bin 363 dolar, 2012’de 10 bin 973 dolar, 2013’te’te 11 bin 716 dolar, 2014’te 12 bin 412 dolar olması öngörülüyor.
Özelleştirmeden 12.5 milyar TL
OVP’de kamu finansmanına ilişkin temel büyüklükler arasında toplam kamu özelleştirme gelirlerine de yer verildi. 2011 yılı toplam özelleştirme gelirinin 4.3 milyar TL öngörüldüğü OVP’de, 2012 yılı özelleştirme gelirinin 12.5 milyar dolar, 2013 yılında 12.6 milyar dolar, 2014 yılında 12.8 milyar dolar olması hedeflendi.
Faiz dışı harcamalar azalacak
OVP hedeflerine göre 2011 yılında yüzde 33.9 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı harcamalarının GSYH’ya oranı, program dönemi sonunda yüzde 33.2’ye gerileyecek. 2011 yılında yüzde 36.1 olacağı tahmin edilen özelleştirme gelirleri hariç genel devlet gelirlerinin GSYH’ya oranı, 2014 yılında yüzde 35.4 olacak.
Tüketimdeki denge tasarruf yolu
Öte yandan ekonominin genelinde ve hanehalkı düzeyinde gelirin artırılması, tüketimin dengeli bir şekilde gelişmesi yoluyla tasarruflar artırılacağı belirtilen OVP’de “Dönem içerisinde kamunun tasarruflarının artırılması, bu amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak” denildi. Ancak asıl katkının, özel tasarruflardaki artıştan geleceği vurgulandı.

İşgücü ‘esneyecek’ tarım dışı 1.5 milyon kişiye iş açılacak

OVP’ye göre 3 yıllık Program döneminde, reel olarak yıllık ortalamada, özel tüketim harcamalarının yüzde 3.3, özel sabit sermaye yatırımlarının yüzde 8.7, kamu tüketim harcamalarının yüzde 2.9, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 3.6 artacak.

Kriz döneminde Program dönemi boyunca kamu ve özel kesimin tasarruflarında artış, kamu ve özel kesim tasarruf yatırım açığında ise azalma yaşanacak.

Ekonomik büyümenin yanı sıra, işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek politikaların da uygulanmasıyla program döneminde, tarım dışında 1.5 milyon kişi ilave istihdam yaratılacak.

Bu dönemde tarım istihdamında beklenen sınırlı gerilemenin etkisiyle toplam istihdamdaki artış 1.3 milyon kişi olarak öngörüldü. Hedeflere göre dönem sonunda istihdam oranının yüzde 44.8, işsizlik oranı ise yüzde 9.9 olacak.

‘Kademeli intibak’ OVP’ye girdi

OVP’de “Maliye politikası, programda öngörülen gelir, harcama ve borç stoku büyüklükleri gözetilerek, makroekonomik istikrarın sürdürülmesine, özel sektör öncülüğünde bir büyüme sürecinin desteklenmesine ve cari açıkla mücadele edilmesine yardımcı olacak bir yaklaşımla yürütülecek” denilirken, gündemdeki, emekli maaşlarındaki farkı ortadan kaldırması planlanan çalışmalara yönelik olarak da “Emekliler için adil bir intibak sistemi kademeli bir şekilde hayata geçirilecek” ifadesi yer aldı. Ayrıca, istihdama ilişkin teşvik düzenlemelerinin de sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacağı belirtildi.

İhracat 185 milyar doları geçecek açık 110 milyar dolar olacak

Bu yılın ilk 8 ayı itibariyle 61 milyar 435 milyon dolara ulaşan dış ticaret açığı, 2014 yılı için 110.8 milyar dolar olarak öngörüldü.
OVP’de, Türkiye’nin ticaret ortaklarının büyümesinin 2010 ve 2011 yıllarına göre nispeten daha yüksek olacağı ve ihracatı artırmaya dönük politikaların etkisini göstererek, ihracatın cari fiyatlarla yıllık ortalama olarak yüzde 11.2 oranında artacağı öngörüsüne yer verildi. Buna göre ihracat 2014 yılında 185.1 milyar dolara ulaşacak.
OVP’de büyüme dönemlerinde ithalatta gerçekleşen yüksek artış oranlarının, program döneminde alınacak politika tedbirleriyle yerini daha ılımlı artışlara bırakacağı görüşüne de yer verildi.
Bu doğrultuda ithalatın yıllık ortalama yüzde 7.7 artışla 2014 yılında 295.9 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.
OVP’ye göre 2011 yılı sonunda 49.6 milyar dolar olacağı tahmin edilen yakıt ithalatı (27. Fasıl) dönem sonunda 56.8 milyar dolara ulaşacak. Turizm gelirlerinin GSYH içindeki payı program dönemi boyunca ortalama yüzde 3.3 seviyesinde olacak.


 

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı