Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kira veya kazancını gizleyen yüzde 5 ödeyip kurtulacak

2004, 2005, 2006 ve 2007 yılları ile ilgili gizlediğiniz bir gelir ya da kazanç varsa, gizlediğinizin yüzde 5’ini ödediğinizde, ileride yüklü bir vergi ve ceza ödemekten kurtulacaksınız.

NASIL KURTULACAKSINIZ?

- Kira geliriniz var, ama yıllardır beyan etmiyor ya da eksik beyan ediyorsunuz.

Örneğin; 2004-2007 döneminde beyan etmediğiniz kira tutarı 120 bin TL’dir.

ÇÖZÜM: Önce 30 Eylül 2009 akşamına kadar, bankaya bir günlüğüne dahi olsa, 120 bin TL yatıracak, ardından, vergi dairesine bir beyanname ile bu 120 bin TL’yi (banka dekontunu ekleyerek)  beyan edeceksiniz. Vergi dairesi de bunun yüzde 5’i oranında yani 6 bin TL vergi hesaplayacak. Bu vergiyi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar (örneğin Temmuz’da beyan ederseniz, Ağustos ayı sonuna kadar) öderseniz, size “2004-2007 yıllarında elde ettiğin kira gelirlerini beyan etmemişsin. Şimdi cezalı olarak vergisini ödeyeceksin” denemeyecek.

- Gayrimenkul Satış Kazancı: Ev, arsa, işyeri ya da arazilerin, satın alma tarihinden itibaren 4 yıl (1 Ocak 2007’den itibaren edinilenlerin 5 yıl) içinde elden çıkartılmasından doğan kazanç, “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi (Bkz. GVK Mük. Md.80/6).

Buna göre, 2004-2007 yıllarında, gayrimenkulünü satan ve bu satıştan elde ettiği “değer artışı kazancını” vergi dairesine beyan etmeyenler elde ettikleri kazancı bir günlüğüne dahi olsa bankaya bloke ettikten sonra vergi dairesine 30 Eylül 2009’a kadar “Varlık Barışı Kanunu” hükümlerine göre beyan edip, yüzde 5’ini vergi olarak öderlerse; ileride gelebilecek gelir vergisi, vergi ziyaı ve gecikme faizinden kurtulacaklar. Hemen belirtelim, gayrimenkul satışında kazanç saptanırken, gayrimenkulün iktisap (edinme) bedeli TEFE’ye (1.1.2006’dan itibaren ÜFE’ye) göre yükseltiliyor.

- 2004-2007 yıllarında elde edildiği halde beyan edilmeyen; Off-shore hesap faiz geliri, beyanı gereken Hazine Bonosu, Devlet Tahvili faiz geliri, Eurobond faiz geliri ya da bunların alım-satım kazancı, yurt dışından elde edilen bir gelir ya da burada ismini sıralamadığımız, vergiye tabi başka bir geliriniz varsa ve siz de bunu beyan etmemişseniz, 30 Eylül 2009 akşamına kadar bankaya bir günlüğüne dahi olsa yatırın ve vergi dairesine beyan edip, yüzde 5’ini ödeyin. Olay kapanır.

Yukarıda yapılan açıklamaların dayanağı olan 5811 sayılı Kanun, bunda değişiklik yapıp süreyi uzatan kanun ve uygulama esaslarını açıklayan tebliğler ile beyanname örnekleri için Bkz. www.yaklasim.com http://www.yaklasim.com.

ESNAF, TÜCCAR  VE ŞİRKETLER

Yukarıdaki avantaj; esnaf, tüccar, serbest meslek kazancı elde edenler ve şirketler için de geçerli.

Onlar da vergi dairesine, belli bir tutar (örneğin 500 bin TL ya da 2 milyon TL) beyan edip, yüzde 5 vergisini ödeyecekler. İleride defterleri incelendiği zaman, örneğin 2006 yılı için 400 bin TL gizlenen gelir bulunduğunda, bildirdikleri 500 bin liradan, bu 400 bin TL mahsup edilecek ve bir kuruş gelir veya kurumlar vergisi ile KDV istenemeyecek.

İncelemede, 540 bin TL gizlenen gelir bulunursa, 500 bin lira mahsup edilip, kalan 40 bin lira üzerinden gelir veya kurumlar vergisi ile KDV alınacak.

Beyan edilen tutarın, defter tutan mükelleflerce sermayeye eklenmesi, yurt dışındaki paraların ve diğer servet unsurlarının yüzde 2 vergi ödeyerek getirilmesi gibi başka ayrıntılar da var. Bunun için yasa ve tebliğleri okumakta yarar var.

X