Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kira alıp hiç vergi ödememenin yöntemi

GAYRİMENKULÜNÜ kiraya verenler, “konut” ya da “işyeri” kira geliri elde ediyorlar.

2012 yılında, “konut kira geliri” elde edenlerin, yıllık beyan eşiği 3.000 TL olduğundan,
konut kiralarının tamamına yakın kısmı beyana tabi. İşyeri kira gelirinde ise, beyan eşiği 25 bin lira olduğu için, önemli bir kısmı beyana tabi değil.
Kira gelirlerini beyan edenler açısından, hangi durumlarda vergi ödenmediği, aşağıda açıklanmıştır.

KONUT KİRASINI BEYAN EDİP HİÇ VERGİ ÖDEMEMENİN YOLU

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan “yasal haklar” var.
Bu haklardan yararlananlar, konut kira gelirini beyan ettikleri halde, “gerçek gider” yöntemini seçmek suretiyle hiç vergi ödemeyebilirler.

YENİ ALINAN EVİN YÜZDE 7’Sİ KADAR GİDER İNDİRİMİ

Kiraya verdikleri evi yeni almış olanlar (ikinci el ev alanlar dahil);
a) Evin satın alma bedelinin yüzde 5’ini, beş yıl süre ile kira gelirinden indirebilirler (GVK Md.74/4).
b) Evin satın alma bedelinin yüzde 2’sini “amortisman” olarak, kira gelirinden indirebilirler (GVK Md.74/6).
ÖRNEK: Sertaç Bey, 2012 yılında 400 bin liraya aldığı evi kiraya vermiştir. Yıllık kira geliri 24 bin liradır.
Bu durumda Sertaç Bey, kira geliri beyan ederken “gerçek gider” yöntemini seçmek suretiyle;
a) 400 bin TL X % 5 = 20 bin TL
b) 400 bin TL X % 2 = 8 bin TL (Amortisman)
Toplam: 28 bin TL’yi kira gelirinden indirip, hiç vergi ödemeyebilecek.

KİRAYA VERİLEN EV VEYA İŞYERİNİN ALIMI NEDENİYLE ÖDENEN BANKA KREDİ FAİZLERİ

Kira geliri elde edilen konut veya için banka kredisi kullanılmışsa, ödenen “kredi faizleri”, kira gelirinden indirilebiliyor (GVK Md.74/4).
ÖRNEK: Yunus Bey, kiraya verdiği gayrimenkulün alımı nedeniyle kullandığı banka kredisi için 2012 yılında 23 bin lira faiz ödemiştir.
Bu durumda Yunus Bey, 2012 yılında ödediği banka kredi faizini, 2012 yılı kira gelirinden indirebilecek.

KONUT KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN KİRADA OTURMALARI

Sahibi bulunduğu konutu kiraya verenlerin, bir başka konutta kirada oturmaları halinde, ödedikleri kirayı aldıkları kiradan indirmeleri mümkün olabiliyor (GVK Md.74/10).
Kira geliri kadının, kiracı oldukları konutun kira sözleşmesinin de kocasının adına olması, “aile birliğinde müşterek bir gider olması nedeniyle” kadının kira ödemesini indirmesine engel değil (Gelir İd. Bşk. İst. V.D.Bşk.’nın 13.7.2011 Tarih ve GVK-74-962 sayılı Özelgesi).

KİRADAN YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER

Kiraya verilen gayrimenkulün, kiraya veren tarafından ödenen; emlak vergisi, onarım gideri, bakım ve idame giderleri, belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, sözleşmeye, yasaya veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar da “gerçek gider” olarak indirilebilecek.
Tekrar belirtelim, yukarıdaki giderlerin indirilebilmesi için beyanname verilirken, “gerçek gider” yönteminin tercih edilmesi gerekiyor. Daha önce “götürü gider” yöntemini seçenler, iki yıl geçmeden gerçek gider yöntemini uygulayamazlar.

Emekli aylığı ve ücret geliri

KİRA geliri elde edenin SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) veya TC Emekli Sandığı’ndan (4/c), emekli aylığı alması halinde, kira gelirini beyan ederken, emekli aylığı gelirini de beyan etmesine gerek yok.
Kira geliri olanların, ayrıca tek işverenden alınmış ve tek işveren tarafından vergilendirilmiş ücret gelirinin de olması halinde, tutarı ne olursa olsun ücret gelirleri beyan edilmeyecek.

GURBETÇİNİN İŞYERİ KİRASINA BEYAN DA YOK VERGİ DE

Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız, Türkiye’de elde ettikleri stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini, tutarı ne olursa olsun Türkiye’de beyan etmeyecek.
Örnek: Almanya’da yerleşik olan Mahmut Bey, Türkiye’deki iki mağazasından, yılda toplam 900 bin TL kira tahsil etmiştir.
Bu durumda, Mahmut Bey, 900 bin TL işyeri kira geliri nedeniyle Türkiye’de beyanname vermeyecek.

Konut da işyeri olur mu?

Konutunu, bir şirkete ya da şahsa, “büro” olarak kiraya verenler, “işyeri kirası” elde etmiş sayılıyorlar.
Bu durumda, yıllık kira tutarı 2012’de 25 bin lirayı aşmıyorsa gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

İşyerlerinde beyan sınırı

- 2012 yılında stopaja (yüzde 20 vergi kesintisine) tabi tutulan işyeri kira gelirlerinin brüt (stopaj öncesi) tutarı 25 bin TL’yi aşmayanlar, beyanname vermeyecekler.
- 25 bin lirayı aşanlar ise, tamamını beyan edecekler.

HEM İŞYERİ HEM KONUT KİRASI

2012 yılı konut kirasının, istisna tutarını (3.000 TL’yi) aşan kısmı ile işyeri kirasının brüt tutarı, 25 bin lirayı aşıyorsa hem konut hem de işyeri kiraları beyan edilecek.
Toplam kira, 25 bin lirayı aşmıyorsa, sadece konut kira gelirleri beyan edilecek.

PAZARTESİ: GAYRİMENKUL VERGİLERİ İLE İLGİLİ SORULARINIZ VE YANITLARI
e-mail:
skizilot@yaklasim.com
Faks: 0 (312) 439 59 00

X