Kimsenin plana programa baktığı yok

Hürriyet Haber
12.04.1998 - 00:00 | Son Güncelleme: 12.04.1998 - 00:01

Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) yaptığı araştırmaya göre, 1997'de ‘‘yapılması acil’’ diye programa konulan 122 düzenlemeden sadece 3'ü yerine getirildi. Yine 1997'de yapılması gereken 267 hukuki ve kurumsal düzenlemeden çoğu için hazırlığa bile girişilmedi.

Hükümetler, uygulanması gereken tedbirleri saptayıp bunları planlarına alıyorlar, ama kendi yaptıkları planları uygulamıyorlar. DPT'nin yaptığı araştırma 1997 yılında yerine getirilmesi gereken hukuki ve kurumsal düzenlemelerin ancak çok küçük bir bölümünün yerine getirildiğini belirledi. Plan ve programları hazırlayıp Hükümetin onayına sunan DPT, 7. Beş yıllık kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen düzenlemelerin yerine getirilip getirilmediğini kontrole başladı. DPT'nin 1997 yılı planı çerçevesinde yaptığı araştırmada bir çok düzenleme için Hükümetin hiçbirşey yapmadığı ortaya çıktı.

DPT'nin belirlemelerine göre 1997 planına alınan 267 hukuki ve kurumsal düzenlemeden çoğu için hazırlık bile yapılmadı. İlk kez 1997 yılında acil ihtiyaç duyulan düzenlemeler belirlenirken, DPT 1997 yılında yapılması acil bulunan 122 düzenlemeden sadece 3'ünün gerçekleştiğini belirledi. Bu kapsamda belirlenen 81 düzenleme için çalışmalar yapıldığı belirlenirken, bu kapsamdaki 19 düzenleme hakkında ise hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıktı.

YAPISAL DEĞİŞİM

DPT'nin Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 1996-2000 yıllarını kapsayan 7. beş yıllık Kalkınma Planı'nın daha öncekilerden farklı bir yaklaşımla hazırlandığı ve 20 yapısal değişim projesine yer verdiği hatırlatıldı.

Bu projeler 5 başlık altında toplanırken, bunlar ‘‘insan kaynaklarının geliştirilmesi‘‘, ‘‘tarım sanayi ve dünya ile bütünleşme’’,‘‘ekonomide etkinliğin artırılması’’,‘‘bölgesel dengelerin sağlanması’’ ve ‘‘çevrenin korunması ve geliştirilmesi’’olarak belirtildi.

Raporda; sürdürülebilir bir büyüme ortamını korumak ve üretim normlarındaki köklü değişim- dönüşüm süreciyle ortaya çıkan bilgi toplumuna ulaşabilmek için, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamında ciddi yapısal değişimler sağlayacak bu projelerin hayata geçirilmesinin gerektiği hatırlatıldı.

7. Beş yıllık kalkınma planının hedeflerine ulaşılmasında, planda ve yıllık programlarda yeralan projelerin gerçekleşmesinde, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin önemli bir araç olacağı belirtilen raporda ‘‘Bu nedenle yıllık programlarda yeralan hukuki ve kurumsal düzenlemelerin etkin bir şekilde izlenmesinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanması gerekmektedir’’ denildi.

Plan ve programda1997 bilançosu

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ:

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi başlığı altında yeralan eğitim reformu, nüfus ve aile planlaması, sağlık reformu ve istihdamı ve işgücü piyasasında etkinliğin artırılması projeleri çerçevesinde 42 adet hukuki ve kurumsal düzenleme bulunuyor. 1997 yılı program dönemi sonu itibariyle bu düzenlemelerin 2'si tamamen, 4'ü kısmen gerçekleşti.

TARIM VE SANAYİLEŞME:

Bu başlık altında yeralan tarımsal politikalar ile ilgili yapısal değişim, sanayileşme yaklaşımı, bilim ve teknolojide atılım, dışa açılma ve dünyaya entegrasyon (AB'ye uyum), devletin düzenleyici ve gözetci fonksiyonlarını geliştirme, finans reformu, mali piyasalarda etkinliğin artırılması, dünya ile entegrasyon ve mülkiyetin tabana yayılması projeleri çerçevesinde 115 hukuki ve kurumsal düzenleme bulunuyor. 1997 yılı program dönemi sonu itibariyle bu düzenlemelerin 8'i tamamen, 7'si de kısmen gerçekleşti. Ayrıca 14 adet düzenleme tasarı olarak TBMM gündeminde yer alıyor.

EKONOMİDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI:

Ekonomide etkinliğin artırılmasına yönelik yapısal değişim projeleri başlığı altında yeralan vergi ile ilgili yapısal düzenlemeler, sosyal güvenlik reformu, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve kamu kesiminde ücret adaletinin sağlanması, mahalli idarelerin güçlendirilmesi reformu, altyapı hizmetlerinde yapısal değişim, özelleştirme ve devlet işletmeciliğinde yapısal değişim projeleri çerçevesinde 86 adet hukuki ve kurumsal düzenleme bulunuyor. 1997 yılı sonu itibariyle bu düzenlemelerin 3'ü tamamen, 11'i kısmen gerçekleşti. 11 düzenleme de tasarı olarak TBMM gündeminde yer alıyor.

BÖLGESEL DENGELERİN SAĞLANMASI:

Bölgesel dengelerin sağlanması başlığı altında yeralan bölgesel gelişme ve fiziki planlama ve metropollerle ilgili düzenlemelere ilişkin projeler çerçevesinde, 15 adet hukuki ve kurumsal düzenleme bulunuyor. 1997 yıl sonu itibariyle bu düzenlemelerin 1'i kısmen gerçekleşti. Ayrıca 3 düzenleme tasarı olarak TBMM gündeminde yer alıyor.

ÇEVRENİN KORUNMASI:

Bu başlık altında yeralan çevre ile ilgili kurumsal düzenleme projesi çerçevesinde 9 adet hukuki ve kurumsal düzenleme bulunuyor. 1997 yıl sonu itibariyle bu hukuki ve kurumsal düzenlemelerin 2'si kısmen gerçekleşti. Ayrıca 1 düzenleme de tasarı olarak TBMM gündeminde bulunuyor.


Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı