Gündem Haberleri

  Kimliğini kaybedene ceza yolda

  ANKA
  24.02.2006 - 14:29 | Son Güncelleme:

  Nüfus kayıtlarının yeniden düzenlenmesini ve ülke genelinde adres bilgilerinin kaydedileceği veri tabanının oluşturulmasını öngören yasa tasarısı TBMM’ye gönderildi. Tasarıya göre, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere 50 YTL, ikamet adreslerini bildirmeyenlere 250 YTL ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilecek.

  "Nüfus Hizmetleri Yasa Tasarısı" ile, Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların ikamet adreslerinin nüfus kütüklerine elektronik ortamda tescili getiriliyor. Hükümetin tasarısıyla, Türkiye’de en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların bağımsız bir kütüğe kaydedilmesi ve bu kayıtların güncelliklerinin sağlanması için nüfus olaylarının bildirilmesi zorunluluğu uygulanacak.

  FOTOĞRAFLI OLACAK

  Tasarıya göre, nüfus olayları, iletişim ağı kullanılarak nüfus müdürlüklerindeki aile kütüklerine ve merkezi veri tabanına tescil edilecek. Her mahalle veya köy için aile kütüğü tutulacak. Aile kütüklerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ikamet adresi ve sahteciliğin önlenmesi için kişinin fotoğrafı da olacak. Elektronik ortama yansıyan aile kütüklerinde, sadece kimlik numarası, ikamet adresi ve fotoğrafı yer alacak. Kişinin kayıtlı bulunduğu yer, il, ilçe, dini ve medeni hali gibi bilgiler elektronik ortamda yer almayacak.

  Nüfus kayıtlarına kişilerin özel bilgilerini işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler gizlilik kuralına göre çalışacaklar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam edecek.

  İçişleri Bakanlığı, yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında da dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi verebilecek.

  Nüfus kütüklerindeki kayıtlar mahkeme kararı olmadıkça düzeltilemeyecek, olayların aile kütüklerine tescili sırasında yapılan maddi hatalar ise nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun düzeltilebilecek.

  DİN HANESİ BOŞ BIRAKILABİLİR

  Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilecek, değiştirilecek, boş bırakılacak veya silinecek.

  Tasarıyla, aile kütüklerinde yazılı hicri veya rumi tarihlerin miladi yıla çevrilmesi için de Nüfus Genel Müdürlüğü’ne yetki veriliyor. Eksik kalan doğum tarihleri de idarece tamamlanacak.

  Nüfus ve aile cüzdanını kaybedenlere yeniden nüfus ve aile cüzdanı verilebilmesi için Bakanlıkça hazırlanarak bastırılan "cüzdan talep belgesi" nin kullanılması zorunlu hale getiriliyor.

  ADRES BİLDİRME ZORUNLU

  Tasarıyla, ergin kişilere adreslerini bildirme, muhtarlara ise bu bilgileri incelemek, ikamet bilgilerini karşılaştırmak ve bildirilmemiş olan değişiklikleri ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirme zorunluluğu getiriliyor.

  Tasarıyla, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi ile veri tabanlarında tutulan bilgiler kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılıyor.

  Tasarıya göre, il özel idareleri ve belediyeler sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp bunlara sabit tanıtım numarası vererek mahallindeki bütün adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü tutulacak. Herhangi bir nedenle sabit tanıtım numarası dışında adres bileşenlerinde yapılan değişikliklerin takip edilerek ulusal adres veri tabanına işlermesi görevi de bu kurumlara verildi.

  PARA CEZALARI GELİYOR

  Tasarıya göre, nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerine 25 YTL para cezası verilecek. Bu yasaya göre, nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü belirtiler süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin dolmasından itibaren iki ay içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyenlere 50 YTL para vezası verilecek.

  Tasarı, kişilere ikamet adreslerini bildirme yükümlülüğü getirirken, bu yükümlülüklerine yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilecek.

  MUHTARA HAPİS

  Tasarıya göre, gerçeğe aykırı ikametgah veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı