Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kim öğretti ABC'yi

Bu konuya değinmekten klavyemde yosun, dilimde tüy bitti ama vahim bir yanlıştan dönülünceye, tek bir yanlış örnek kalmayıncaya kadar da yazmaya devam edeceğim.Bilgisayar dergilerinin ‘‘PC Net’’ hariç, takip edebildiğim kadarıyla tümü, İnternet'i bilerek yanlış yazmaktaki anlamsız inatlarını sürdürme azmindeler. Günlük basının ise Hürriyet hariç, takip edebildiğim kadarıyla tümü, İnternet'in yazımı konusunda tam bir kargaşa içinde. İnternet kelimesi, bir bakıyorsunuz aynı gazetenin bir sayfasında yayınlanan yazıda ‘‘İnternet’’ diye, hemen aynı yazının içinde ‘‘Internet’’ diye, bir sayfa sonra başka bir haberde ‘‘internet’’ diye, daha da vahimi bir başka sayfada ‘‘internet'ten’’ diye hem küçük harfle, hem de kesme işaretiyle ekinden ayrılarak yazılmış.İnternet'in doğru yazımını kullanmak için hem İnternet'in ne olduğunu doğru olarak kavramak, hem de Türkçe kurallarına hakim olmak gerekiyor. Bir kez daha özetleyelim.İnternet özel bir isimdir. Dünyayı saran, eşi benzeri olmayan, tek bir bilgisayar ağına verilen addır. Dev bilgisayar ağı İnternet, içerisinde yerel küçük bilgisayar ağları olan internetleri de barındırır. İnternet işte bu nedenlerden dolayı özel bir isimdir ve büyük harfle yazılması gerekir. İnternet'i ‘‘elektrik’’, ‘‘televizyon’’, ‘‘radyo’’ gibi isimlerle karıştırmamak gerekir. Eğer dünyayı saran eşi benzeri olmayan, tek bir elektrik ağı olsaydı ve buna ‘‘Dünya Elektrik Ağı’’ ya da ‘‘Elektrikağı’’ gibi bir isim verilseydi bu kelimelerin de büyük harfle yazılması gerekirdi.İnternet özel isim olmasına rağmen, şirket adı ya da marka değildir. Daha çok coğrafi bir isme benzetilebilir. Ne yazık ki Türkçemize, Türkçe kelimeler kullanılarak türetilen bir isimle girmemiş, İnternet olarak yerleşmiştir. Ancak dikkatinizi çekerim, artık dilimize yerleşmiştir ve Türkçeleşmiştir. Dolayısıyla Türkçe yazılması gerekir. İlelebet ‘‘Internet’’ yazıp, ‘‘İnternet’’ diye okuyamayacağımıza göre, bu inattan vazgeçmenin zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir.Özel isimlerin Türçeleştirilemeyeceği gibi, nereden uydurdukları meçhul nedenlere sığınanların anlayabilmesi için bir iki örnek verelim. İtalya, İrlanda, İsrail birer özel isimdir ve yabancı kökenlidir. Ama Türkçeleştikleri için büyük ‘‘İ’’ ile yazılmaktadırlar. Jüpiter, Neptün, Uranüs, herbiri Türçeleşmiş özel isimlerdir. İngilizce'de ‘‘Jupiter, Neptune ve Uranus’’ olarak yazılmalarına rağmen Türkçe'de okundukları gibi yazılmaktadırlar.‘‘İnadım inat, adım Kör Murat’’ diyenlere duyurulur.yurtsan@hurriyet.com.tr
X