Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kim kimi affediyor ya?

Yavuz GÖKMEN

İşte bu kafa, insanı devlete kurban olmaya aday bir koyun gibi gören ‘‘kutsal devlet’’ kafasıdır. İşte bu kafadır ki, devleti bir avuç azınlığın çıkarlarına göre kurar ve yönetir. İşte bu kafadır ki, halkı koyun sürüsü gibi görür ve ateşin içine sürekli halkın çocuklarını yollar.

Halkın alın terini bu kafa emer. Halkın hak ve özgürlüklerini bu kafa ezer. Halkın umutlarını bu kafa yok eder.

Bu kafa, devleti halkın tepesine kasap satırı gibi asar.

Bu kafaya göre ‘‘insan’’ diye bir kavram yoktur. Bu kafaya göre tek kavram ‘‘devlet’’tir ve devlet, halkı ezmekle görevli bir azınlıklar koalisyonudur. Bu koalisyon asla tartışılamaz ve eleştirilemez.

Bu koalisyon sürekli yüceltilir. Bu koalisyonun egemenliği uğruna nutuklar, sloganlar atılır. Bu koalisyonun kurallarına karşı çıkmak ve yerlerine halk yararına yenilerini önermek suçtur.

Aksini yapmaya kalkışanlar görüldükleri yerde ezilirler. Sonra halka kurt masalları anlatılır ve devletin haklılığının onanması istenir.

Ne var ki haksızlık zulüme dönüştüğünde halk da bunu kabul edemez olur.

Acı bir suskunluğa girer ve bekler.

* * *

Bu kafa, neyi ne için yaptığını gayet iyi bilmektedir. Bu kafa için vicdan gibi kavramlar da önemli değildir. Bu kafa, on sekiz-yirmi yaşlarındaki gençleri TBMM'de pankart açtılar diye yıllar boyu hapislere yollar. Bu çocukların başka nerede pankart açacaklarını düşünmez ve istemlerini duyurmanın bu en masum yolunu ‘‘terör suçu’’ addeder.

Bu kafa, Manisa'da daha lise çağındaki öğrencilere işkence ile imzalatılan ifadeleri geçerli sayacak yasalar yapar ve bu yasalara göre mahkemeler kurar. Çünkü bu kafa, önce halkından sonra da gençlerinden korkmaktadır. Bu kafa, yargıçlarına bağımsızlığı çok görür ve onları da denetimi altına almaya çabalar.

Bu kafa için önemli olan silahlı güçleridir; çünkü bunlar kutsal devletin bekasını sağlamakla görevlidirler.

Bu kafa asla düşünemez ki, devletin bekasını özgür düşünceye dayanan bilim, kültür ve sanat sağlayacaktır. Özgür düşünemeyen bir topluma dayanmış devletin asla ve asla geleceği yoktur.

Bu kafa bunları da inkâr eder. Dediği dediktir.

* * *

Bu kafa, zorda olduğu zaman yargılamak durumunda kaldığı işkenceci polisleri mahkemeye getirmez, ama gözleri görmeyen düşünce adamlarını hunharca içeri tıkmakta tereddüt etmez. Bu kafanın yaptığı yasalar düşünmeye ve sevmeye karşıdır. Bu kafa indinde en büyük suç düşünebilmek ve sevebilmektir. Bu kafa ülkesinin geleceğini yok eden kafadır.

Ve şimdi bu kafalar bileşkesi, Eşber Yağmurdereli'nin içeri tıkılmasına gösterilen halk vicdanı tepkisinden ürkmüş, onu ‘‘affetmekten’’ söz etmektedir.

Bir yanda, kardeşlik, barış, hak, özgürlük ve demokrasi isteyen halkın savunucuları, diğer yanda bunların tekine ve tümüne karşı kafalar vardır.

Bunlardan hangisi hangisini affedecektir?

X