Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır

SGK tarafından işçilere "kıdem tazminatına hak kazanmıştır" yazısının verilmesi tam bir muamma.

Deyim yerinde ise ilgililer kafasına göre takılıyor. SGK Başkanlığı’nın talimatı varmış, 506 sayılı Kanunun 60. ve geçici 81. maddesi varmış, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi varmış, hiç önemi yok!

Emekliliğini dolduranlar kıdem tazminatını hak eder

Öncelikle şunu söyleyelim: Emekliliğini dolduranlar kıdem tazminatı almayı da hak ederler... Bu husus halen yürürlükte olan 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Emeklilik için gerekli olan gün, yıl ve yaş şartlarının üçünü de dolduran kimse emekliliği hak eder ve işvereni de ona kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Yenilik 1999’da yapıldı. 4447 sayılı Kanun ile emeklilik şartlarının zorlaştırılması ve yaş koşuluna da kademeli bir artış getirilmiş olması kıdem tazminatı ödemesinde bir başka çözümü de beraberinde getirmiştir. Buna göre, 1999’dan bu yana emeklilik için gereken şartlardan sigortalılık süresi ile gün sayısını doldurup, yaş koşulunun gerçekleşmesini bekleyenlere de kıdem tazminatı verilmektedir. İşçi, yaş koşulunu çalışmaksızın bekleyecekse SGK’ya başvurduğunda "kıdem tazminatına hak kazanmıştır" yazısının verilmesi gerekecektir.

SGK taşra teşkilatı sorun yaratıyor

Kanuni düzenleme bu şekildeyken ve SGK Başkanlığı’nın yazılı talimatları varken, nedense SGK taşra teşkilatı bu yazıyı vermede gönülsüz davranmaktadır. Oysa, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi oldukça açıktır. Dahası, SGK Başkanlığı Sigortalı Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2008 tarih ve 497130 sayılı yazıları ile özetle emeklilik için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyanlara kıdem tazminatlarını işverenlerinden alabilmeleri için yazı verilmesi talimatlandırılmıştır.

 SGK’nin Türk-İş’e verdiği bilgi

SGK, konu ile ilgili olarak işçi sendikalarını da bilgilendirmiştir. Yukarıdaki yaklaşıma uygun olarak 18.07.2007 tarihli tahsis işlemleri hakkında genel yazının "C-Diğer Hususlar" başlıklı kısmının 1. maddesini de yürürlükten kaldırdıklarını da belirterek, kıdem tazminatı verilmesine ilişkin yazı verilmesindeki tüm tereddütleri gidermiştir.

SGK Başkanlığı gereğini yapmıştır. Artık taşra teşkilatı da özellikle kriz dönemlerinde vatandaşın hakkı olan kıdem tazminatını alabilmesinde bu yaklaşıma uygun hareket etmeli ve zorluk çıkarmamalıdır.
X