MENÜ

katkılarıyla...

Okul seçiminde nelere dikkat etmelisiniz, en doğru kararı vermek için hangi noktalara özen göstermelisiniz, pek çok alternatif arasından en iyi olanı nasıl bulabilirsiniz? Tüm soruların cevapları bu yazıda...

Seçtiğiniz okulun hedefi sizi 21.yüzyılın yetişmiş insandan beklentilerine göre eğitmek olmalı

 Seçtiğiniz okulun hedefi sizi 21.yüzyılın yetişmiş insandan beklentilerine göre eğitmek olmalı. 21.yüzyılın yetişmiş insandan beklentileri "başarı" anlayışını değiştirdi. Yeni başarı anlayışı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerinde ileri yeterlilik düzeyinde bilgi birikimine ulaşmış olmayı temel akademik yeterlilik olarak kabul ediyor. Öğrencilerin 21.yüzyılın başarı anlayışına göre yetiştirmek , disiplinler arası öğretim de dediğimiz temel akademik bilgilerin, tek potada eritildiği, öğrencilere var olan bilgiyi genişletme veya bilgiden yeni bilgi üretme becerisi kazandıracak öğretim yöntemleri uygulamayı gerektirmektedir.

Seçeceğiniz okul sizi akademik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal donanım vermenin yanı sıra dış desteğe ihtiyaç duyurmadan merkezi sınavlara hazırlama deneyimine sahip olmalı

Seçeceğiniz okul sizi dış desteğe ihtiyaç duyurmadan merkezi sınavlara hazırlama deneyimine sahip olmalı.

Öğrencilerin okul sistemi içinde kendilerini hem akademik hem de ilgi ve yetenekleri ile tanıyan ve yönlendiren profesyonel bir ekip tarafından, LGS, TYT, AYT gibi liseye veya üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanması gerçek bir ayrıcalıktır. Haftalık ders program içine dağıtılmış, sınav hazırlık konusunda deneyimli öğretmenlerin girdiği sınav hazırlık dersleri öğrencilerin başarılarına başarı katar. Yerleştirme sisteminin değişmiş olması nedeniyle özellikle bu yıl 8.sınıf bitirecek öğrenicilerin lise seçimi konusunda daha erken karar vermeleri gerekecektir.

Seçeceğiniz okul sizi 21.yüzyıl insanının sahip olması gereken beceri ve yetkinliklere donatmalı

 E-STEM Eğitimi ve Kodlama Robotik

 Bilim insanlarının hazırladığı bir çalışmaya göre önümüzdeki 25 yılda mesleklerin %47'si robotlara teslim edilecek. Öğrencilerin 21.yüzyıl ve yetkinliklere sahip olabilmesi için temel akademik yeterliliklerini E-Stem ve kodlama -Robotik becerileri ile zenginleştirmeleri bir zorunluluktur. E-STEM Eğitimi sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme, disiplinleri(Temel Akademik Dersler) bir araya getirerek kaliteli öğrenme, öğrencilerin bilgiyi geliştirme ve bilgiden bilgi üretme becerilerini geliştirme ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme olarak özetlenebilir. Anaokulundan aşlayan kodlama robotik eğitimi ile lise bitinceye kadar öğrencilerin bilgisayar programlarında robot tasarımı, web tasarımı ve 3D tasarım yapacak düzeye ulaşmaları çağımız eğitiminden beklenen donanımlardır.

Seçeceğiniz okul sizi başarıya giden yolda yalnız bırakmamalı

Okulunuz sizi akademik alanda olduğu kadar sosyal, sportif, kültürel, sanatsal, sosyal ve psikolojik yönlerinizle de yakından tanıyıp hangi alanda nasıl destekleyeceğini bilmeli. Başarıya giden yolda öğrencisine eşlik eden koç öğretmen ve öğrencinin başarı yolundaki engellerini kaldırmasını sağlayan rehber öğretmen en güçlü destekleyiciler olmalıdır.

Seçeceğiniz okul sizi kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda da desteklemeli

Okul sistemi içinde doğru etkili ve kaliteli eğitimden söz edebilmek için akademik öğretimin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinliklere de yer verilmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Eğitim etkinlikleri kapsamında yapılan kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler öğrencinin fiziksel gelişimi kadar farklı zeka alanlarının gelişimini de desteklediğinden öğrenme becerilerini güçlendiren etkinliklerdir.

 

26 yıllık eğitimin haklı gururu Oğuzkaan Koleji...