MENÜ

Okul seçerken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken 5 önemli kriter!

KAYDIR6657A1DD-6E78-429E-89FB-338B6D446723Created with sketchtool.

 ERA Okulları katkılarıyla...

Günümüzde okul çağında çocukları olan ebeveynlerin durumu gerçekten kolay değil! Çünkü ilgi alanlarıyla, yaratıcılıklarıyla, kendilerini ifade ediş biçimleriyle gümbür gümbür bir yeni nesil sahneye çıkmış durumda! Veliler çocuklarının bu gelişimlerini ve potansiyellerini gördükçe okul seçimi konusunda çok daha hassas oluyorlar. Haksız da sayılmazlar... Zaman çok çabuk değişiyor ve eğtim kurumlarının yeni yaklaşımlar geliştirerek değişime ayak uydurmaları ve uyguladıkları programlar ile bu gelişimi bir adım daha ileri taşımaları gerekiyor. Çocuklarınızın zamanın ruhuna uygun, kaliteli bir eğitim almaları için olmazsa olmaz 5 önemli kriteri masaya yatırdık...

Derse katılımı arttıracak yeni eğitim metodları

Yerinde ve zamanında öğrenme, bir öğrenciyi kalıcı başarıya götüren en önemli koşullardan biridir. Bu nedenle çocuklarınızın okullarında dersleri ilgiyle takip etmeleri ve derse katılım göstermeleri çok önemli. Burada okula düşen sorumluluk, öğrencilerin MEB müfredatları doğrultusundaki kazanımları tam öğrenme modeliyle birlikte tematik yaklaşımlar metodu kullanılarak uygulamasıdır. Bu yaklaşım ile çocuklarınızın keyifle öğrenebilecekleri bir ortam oluşur ve düşünme becerileri ve derslere olan ilgilerini arttırarak derse katılımları sağlanır.

Standartın üzerine çıkan, sonuç odaklı yabancı dil eğitimi

Dil eğitimini tam anlamıyla okulda tamamlayan bir çocuk, tüm eğitim hayatında ve sonrasında büyük bir yükten kurtulur. Bu nedenle okulda alacağı dil eğitimi klasik bir dil eğitiminden öte, sonuç odaklı olmalıdır. Bu nedenle okulda CEFR (Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesi) esas alarak hazırlanan yabancı bir dil programının olması önemlidir. Bu sayede çocuklarınıza dil becerilerinin en etkin şekilde kazandırılması hedeflenir. Communicative Approach metodu sayesinde de çocuklarınız okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 4 aşamada geliştirerek, donanımlı ve vizyoner, tam bir dünya vatandaşı olarak eğitimlerini tamamlarlar.

İlgi ve yetenekleri besleyen, iletişim becerilerini geliştiren etkinlikler

Okullarda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetlerin kalitesi de yine çocuğunuzun genel başarısı için önemli bir kriterdir. Çünkü iyi hazırlanmış sanatsal ve sportif etkinlikler programı ile çocuklarınızın yaşam becerileri, üç boyutlu düşünme becerileri, duygusal ve sosyal zekalarının gelişimi, iletişim ve ifade becerileri, kişisel gelişim ve öz disiplin becerilerinin gelişimi ve sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması hedeflenir. Okuldaki sanatsal ve sosyal etkinlikler programı, çocukların yaratıcı tarafının ortaya çıkartılmasına yarayan önemli bir süreçtir.

Özgüvenlerini arttıracak, sosyal becerileri geliştirecek projeler

Bir diğer kriter, okulda psikolojik gelişim ve evrensel değerler programının uygulanıyor olmasıdır. Bu programla çocuklarınızın eleştirel düşünme becerileri, sosyal gelişimleri, takım çalışması yeteneği, öz güven, iletişim ve ikna becerileri ile evrensel ve toplumsal değer yargılarının gelişimi hedeflenir. Kampüs içi ve dışı etkinliklerle çocuklarınızın beden ve ruh sağlıklarının dengeli bir şekilde gelişimi için çeşitli test ve envanterlerle raporlamalar yapılır. Program dahilinde çocuklar, sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımseverlik, demokrasi ve özgürlük, inovasyon, empati ve çevre bilincini kapsayan birbirinden farklı sosyal sorumluluk projelerini bir arada planlama ve hayata aktarma şansı elde ederler.

Bütünsel gelişimlerine katkı sağlayacak test ve uygulamalar

Her bir çocuğun kendi gelişim süreci ve hızı farklı olduğu için okulunuzun özel bir program ile öğrencilerini bu doğrultuda destekliyor olması çok önemlidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış bir eğitim programı, çocuklarınızın çok yönlü bütünsel gelişimini bilimsel test ve uygulamalarla analiz ederek, potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için tüm engelleri ortadan kaldırır. Eğitimde temel ilkelerden biri olan gelişim ilkesini, fiziksel, psikomotor, sosyal ve zihinsel açıdan destekleyen bu program ile fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve akademik olarak performanslarını özel tasarlanmış stüdyo ortamında en iyi şekilde gösterebilirler. Çocuklarınız bu program yardımıyla, dikkat ve odaklanma becerilerinin yanında görsel, işitsel, duygusal işlevlerini artırmaya yönelik egzersizlerle beyinlerinde yeni yapılar oluştururlar.

YENİ ÇAĞIN ÇOCUKLARI İÇİN HARİKA BİR BAŞLANGIÇ: ERA OKULLARI

Era Okulları, çocuklarınızın gelişimlerine uygun olarak hazırlanan özel eğitim programları ve destek uygulamaları sayesinde çocuklarınızın en iyi eğitimi alabilmesi eğitimde rasyonel gelişim çağını başlatıyor. Çocuklarınızın zihinsel, fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimlerini ayrı ayrı ele alan ve bu yönde çağdaş eğitim metodları geliştiren Era Okulları'nın eğitim sistemini detaylı olarak incelemek ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için burayı tıklayın!