MENÜ

Obezite hakkında herkesin bilmesi gereken 5 nokta

KAYDIR6657A1DD-6E78-429E-89FB-338B6D446723Created with sketchtool.

katkılarıyla...

11 Ekim: Dünya Obezite Günü!

Günümüzde obezite hala, gereğinden fazla gıda tüketimi sonucu ortaya çıkan bir durum olarak görülüyor. Obezitenin kozmetik bir konu değil, tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık olduğu bilinmiyor. Oysa obezite; anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan, yan etkileri ile beraber düşünülünce sağlığa ciddi ölçüde zarar verebilen kronik bir hastalık.

Peki, kimler böyle tanımlanabilir?

Vücut kütle indeksi (VKİ), yetişkinlerde fazla kilolu ve obezite hastalığına sahip kişileri sınıflandırmak için en yaygın olarak kullanılan basit bir endekstir. Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg); vücut uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Dünya sağlık örgütüne göre; VKİ oranı 25 veya 25 ile 30 arasında olan kişiler fazla kilolu; VKİ oranı 30 ve üzerinde olan kişiler ise obez olarak tanımlanmaktadır. (1)

Obezite birçok “eşlik eden hastalığa” sebep oluyor!

Bu hastalıklardan bazıları ; çeşitli kanser türleri, diyabet, uyku apnesi ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, kardiyovasküler hastalıklar, kronik bel ağrısı ve depresyon. (2)

Obezite, eşlik eden hastalıklar ve bu eşlik eden hastalıkların tedavileri düşünüldüğünde ciddi ve maliyetli bir hastalık yükü oluşturmaktadır. (3)

Kilo vermenin eşlik eden hastalıklar üzerinde bir etkisi var mıdır?

Obezite hastalarının mevcut kilosunun %5 - %10’u arasında kilo kaybetmesi, hem eşlik eden hastalıklarının seyrinde hem de genel sağlık durumunda anlamlı derecede iyileşme sağlayabilir. (4)

Hangi hastalarda ilaç tedavisi (farmakoterapi) gerekmektedir?

Avrupa Yetişkin Obezite Tedavi Kılavuzu’na göre; Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 30’dan büyük olan veya VKİ’si 27’den büyük olan aynı zamanda obezite kaynaklı eşlik eden hastalıkları olan hastalarada yaşam tarzı değişikliğine tamamlayıcı olarak ilaç tedavisi (farmakoterapi) gerekebilmektedir. (5)

Obezite hakkında bilmedikleriniz

 Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Tabipler Birliği, Dünya Obezite Federasyonu gibi sağlık otoriteleri obeziteyi ciddi bir kronik hastalık olarak kabul ediyorlar. Dünyada 600 milyon’dan fazla obezite hastası bulunmaktadır.
1980 yılından bu yana obezite oranları tüm dünyada iki katından fazla artmıştır. Tüm dünyada 5 yaş ve altı çocuklara bakıldığında; 41 milyon çocuk fazla kilolu veya obez hasta sınıfına girmektedir. (1)

Türkiye’de obezite oranı %30’lar seviyesindedir. Bir başka değişle, ülkemizde her 3 kişiden 1’i obezite hastasıdır. (6)

Bu sayfadaki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

Kaynaklar


1. World Health Organization, Fact Sheet, June 2016, Obesity and Overweight, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/)
2. Guh et al. BMC Public Health. 2009:9-88
3. William T. Cefalu et all, Advances in the Science, Treatment, and Prevention of the Disease of Obesity: Ref lections From a Diabetes Care Editors’ Expert Forum Diabetes Care 2015;38:1567–1582.
4. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society
5. Volkan Yumuk et all, European Guidelines for Obesity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402–424)
6. İlhan Satman et all. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol (2013) 28:169–180)