MENÜ
R

Fen Bilimlerinde başarılı bir kariyer için
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN 4 OLMAZSA OLMAZI!

KAYDIR6657A1DD-6E78-429E-89FB-338B6D446723Created with sketchtool.

Teknoloji odaklı, rekabetçi ve üretken ekonomilerin ayakta durabildiği bir çağda yaşıyoruz. İşletmelerin varlıklarını günümüz koşulları altında sürdürebilmeleri doğru bir şekilde tasarlanmalarına, sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerine ve bütüncül bir yapı ve yaklaşımla yönetilmelerine bağlıdır. Bu durum gerek üretim, gerekse hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için geçerlidir. Başarıyı getirecek olan yaklaşımların uygulanabilmesi için de gerekli analitik becerilere sahip ve konusunda uzman bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle, Fen Bilimleri alanında bir lisansüstü eğitimi seçerken özellikle dikkat etmeniz gereken kritik konuları sizin için masaya yatırdık. İşte kariyerinizde fark yaratacak bir lisansüstü eğitiminin olmazsa olmazları…

Küresel gelişmeleri takip eden, sorunlara çözüm üreten…

21. yüzyıl iş dünyasının çalışanlardan beklentisi çok yüksek. Pek çok sektör, hızlı değişimden etkileniyor ve ortaya çıkan yeni problemler çözüm bekliyor. Çağdaş bir lisansüstü eğitim anlayışı, bireyleri kendi alanlarında uzmanlaştırmanın yanında, problem çözme becerisini dekazandırmaya odaklanmak zorunda. Son yıllarda öne çıkan lisansüstü eğitim programlarının başında Endüstri Mühendisliği geliyor. Eğer siz de bu alanda yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız, küresel dünyada yaşanan en son gelişmeleri yansıtan, araştırmaları takip eden ve iş dünyasının sorunlarına getirdiği çözümlerle ulusal ekonomiye katkı veren bir eğitim anlayışını tercih etmelisiniz. Bilimsel gelişmelere katkıda bulunan araştırmalara öncülük etmek, elde edilen bilimsel sonuçların ulusal ekonomiye uygulanmasına imkan sağlamak ve bu amaçlara hizmet edebilecek rekabetçi ve sosyal sorumluluğa sahip endüstri mühendisleri yetiştirmenin yolu böyle bir eğitim anlayışından geçiyor.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı hakkında detaylı bilgi almak için burayı tıklayın!

Bilişim teknolojilerini etkin kullanan…

Günümüzde ön plana çıkan bir başka alan ise ‘Bilişim Teknolojileri’dir. İşletmelerin, bireylerin başarısı ve verimliliği bilişim teknolojilerini etkin kullanmalarıyla doğru orantılıdır. Bu ifade ışığında bireyleri ve işletmeleri bilişim teknolojileri konularında eğiterek; hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline dönüştürmek lisansüstü eğitim programının ana felsefesi olmalıdır. Bu alanda alacağınız etkin bir lisansüstü eğitim programı ile, bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artıran, iş dünyasına değer katan, endüstriyel ve profesyonel anlamda kendini yetiştirmiş bir birey olarak kariyerinize birkaç adım önde başlayabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı hakkında detaylı bilgi almak için burayı tıklayın!

İleri düzeyde araştırma odaklı eğitim…

Bilimin temelinde araştırma yatar. Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitimin olmazsa olmazı, ileri düzeyde araştırma odaklı bir eğitim anlayışıdır. Özellikle Elektrik ve Bilgisayar gibi iş dünyasının yoğun talep gösterdiği alanlarda araştırmaya yapılan yatırım çok değerlidir. Bu alanlarda bir lisansüstü programında yeni bilgi üreten, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmeyi kendisine hedef olarak benimseyen, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunan,  küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlanan bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin endüstride veya akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanarak, ulusal ve uluslararası ölçekte sorumluluk bilinci ile toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üreterek insanlığa hizmet etmesi hedeflenmelidir.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı hakkında detaylı bilgi almak için burayı tıklayın!

Mesleğini uluslararası seviyede yapabilecek bir altyapı…

Çağdaş bir lisansüstü eğitim anlayışı, size mesleğinizde uluslararası bir kariyer için gerekli olan altyapı ve donanımı sağlamalı, başka bir ifadeyle sizi her anlamda küresel dünyaya hazırlamalıdır. Küresel alanda bilgi ve birikimin paylaşımı ilk aşamada akademik düzeyde gerçekleşir. Farklı ülke ve kültürlerden lisansüstü eğitim almak için ülkemize gelen öğrencilerle bir arada bulunmak, uluslararası bir kariyer hazırlığında önemli bir adımdır. Fen Bilimleri alanında öne çıkan ve uluslararası iş imkanı en yaygın olan bölümlerden biri de Makine mühendisliğidir. Bu bağlamda, Makine mühendisliği yüksek lisans programının misyonu, makine mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış bireylerin, mesleklerini uluslararası seviyede yapabilecek, üretken yüksek makine mühendisleri olarak yetiştirmek; akışkanlar mekaniği, ısı transferi, otomasyon, otomotiv, enerji ve imalat gibi makine mühendisliği alanlarında çalışan mühendislere uzmanlık kazandırmak olmalıdır.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı hakkında detaylı bilgi almak için burayı tıklayın!

Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları ile kariyerinizde fark yaratın!

Farklı yerleşke ve zaman seçenekleri, alanında uzman akademik kadrosu, sektör öncülerinin bilgi ve deneyimlerinin de katılımıyla zengin ders içerikleri ile iş hayatında bir adım daha öne geçin!

Özgür tartışma ortamında, yurtdışı ve sektör deneyimli saygın akademisyenlerle çalışarak, mesleki birikimini arttırmak isteyen mezunları yüksek lisans programlarımızla tanışmaya davet ediyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları hakkında detaylı bilgi almak ve hemen başvurmak için burayı tıklayın!