MENÜ

5 adımda çocuğunuz için İtalya’ya uzanan bir eğitimin kapılarını açın!

KAYDIR6657A1DD-6E78-429E-89FB-338B6D446723Created with sketchtool.

katkılarıyla...

Değişen yaşam koşulları, iş dünyasının gelecekten beklentileri, eğitimde de yeni metotların ortaya çıkmasını, yeni bir eğitim felsefesinin gelişmesini zorunlu kılıyor. Her anne baba, çocuklarının geleceğini garanti altına almanın en etkili yolunun iyi bir akademik eğitimden geçtiğinin farkında. Bu farkındalık doğal olarak ilk önce okul seçimine yansıyor. Çünkü sadece sınav odaklı olmayan, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran, meraklı, gelişime her daim açık, hayata karşı bir duruşu olan ve sorumluluk sahibi, dünya vatandaşı çocuklar yetiştirmek ancak seçtiğiniz okulun eğitim anlayışı ve sunduğu imkanlar ölçüsünde hayata geçebiliyor.

 

İşte bu noktada sizlere farklı bir eğitim anlayışından bahsedeceğiz. Anaokulunda başlayıp İtalya’nın en seçkin okullarına uzayan bir eğitim yolculuğunda çocuklarınızın yanında yer almak ister misiniz? Peki böyle bir eğitim anlayışı çocuklarınızın hayatına ne gibi ayrıcalıklar katıyor? İşte detaylar…

İki yabancı dilde eğitim ile dünya vatandaşı olsun!

Bu tip bir eğitim anlayışında dil eğitimine büyük bir önem veriliyor. Yıl boyunca ele alınması planlanan temanın hedeflerine yönelik oluşturulan çalışmalar Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dillerinde eş zamanlı olarak ele alınıyor. Bu yöntemle çocuğunuzun Türkçe olarak anlamlandırdığı bilgiyi, İtalyanca ve İngilizce dillerinde de  anlamlandırması sağlanıyor. Her sınıf için seviyesine göre farklı dil eğitim programları planlanıyor ve sınıfın dinamiğine göre etkinlikler uygulanıyor. Başlangıç seviyesinde çocuklar ağırlıklı olarak oyun faaliyetleri (Oyna ve Öğren tekniği) aracılığıyla dil öğrenimine başlıyor. Çocuğunuz böylelikle, eğitim-öğretim sürecinin sonunda okuma, anlama, konuşma ve yazma alanlarına hakim oluyor.

Teknoloji ve inovasyonu hayatın merkezine koysun!

Sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulayan okullarda, Akademik programın temelini ünite planlama ve programlama yaklaşımı olan ‘Tasarım Yolu ile Anlama’ (Understanding by Design-UbD) oluşturuyor. Bu program öğretim ve ölçme-değerlendirme tasarımı hakkında bir düşünme biçimini temsil ediyor ve hem araştırma hem de sınıfta uygulama yoluyla sınanmış pek çok fikri ve süreci bir araya getiriyor.

‘Tasarım Yoluyla Öğrenme’yi geleneksel eğitim uygulamalarından ayıran en önemli özellik, geriye dönük planlama sürecinin kullanılmasını vurgulamasıdır. Planlama sürecine etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile başlamak yerine, bireyin sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanıyor.

Merak eden ve keşfederek öğrenen bir birey olsun!

Beyin ve öğrenme konusunda yapılan araştırmalar, birbirleri ile bağlantılı konuların entegre edilerek öğretilmesinin, anlamanın daha kalıcı hale gelmesini sağladığını gösteriyor. Bu nedenle, bu anlayışı benimseyen okullarda anaokulundan ortaokul son sınıfa kadar konular sarmal bir yapıda işleniyor. Kalıcı anlama oluşturmak için özel olarak tasarlanmış bu öğrenme ortamlarında, keşfederek öğrenmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Hayatı sanatla ve yaratıcılıkla harmanlasın!

Bu okullarda eğitim ve öğretim programında kulüp çalışmaları, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutuyor. Kulüp çalışmalarının amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek ve bunun yanında kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmak…

Bu hedef doğrultusunda çocuklarınız Astronomi, Bale, Basketbol, Drama, Eskrim, Giotto Görsel Sanatlar, Leonardo Maker Lab, Mutfak Sanatları, Lego ve City X, Piyano & Solfej, Satranç, Sosyal Sorumluluk, Yaratıcı El Becerileri (Origami, taş ve cam boyama, kukla ve takı yapımı, keçe çalışmaları) gibi kulüplere katılarak bir yanda hayatı sanat ve yaratıcılık ile keşfederken diğer yanda kişiliklerinin oluşumunda yine sanatın, sporun ve diğer yaratıcı faaliyetlerin etkisini hissediyor.

Dilerse eğitimine Avrupa’da devam etsin!

Çocuklarınızın böyle bir okulda eğitim almasının en önemli avantajlarından birine geldi sıra… Çocuğunuzun eğitimine haftada 10 saat İtalyanca ve 8 saat İngilizce ile Türkiye'de başlayıp, dilerse Lise ve Üniversite eğitimine İtalya'da devam etmesini ister misiniz? Çocuğunuz, böyle bir okulda temel eğitimini aldıktan sonra CELI Akreditasyonu sayesinde İstanbul ve dünyadaki İtalyan Liselerine geçiş imkanı elde ediyor. Ayrıca, yine CELI Akreditasyonu sayesinde İtalyan Devlet Üniversitelerinin bir çoğuna merkezi sınava girmeden kaydolma imkanı elde ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM SÜRECİ
İTA OKULLARI'NDA!

2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan İTA Okulları, eğitim alanında kökleri uzun yıllara dayanan bir mirasla, modern hayatın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımları aynı çatı altında birleştiren bir eğitim kurumu.

İTA Okulları temel vizyonu kendine güvenen, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, yaratıcı, çözüm odaklı, farklılıklara ve insan haklarına saygılı dünya vatandaşları yetiştirmek. Diğer bir deyişle İTA Okulları, kendini çekinmeden ifade edebilen, yerel değerlere bağlı olduğu kadar farklı kültür ve deneyimlere açık, bilimsel çalışmalar yapabilecek, birden fazla yabancı dile hakim bireylerin yetişmesine rehberlik ediyor. Bu vizyon doğrultusunda çocuklarınızın kendini sınavlarla değil, sahip oldukları yeteneklerle, düşünceleri ve birikimleri ile ifade eden bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yola çıktı.

Detaylı bilgi almak için burayı tıklayın!