Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kendim ettim kendim buldum!

DÜN aynen şöyle yazdım: "Tüm dünyada hiçbir iktidarın karşı koyamadığı bir muhalefet var: Yolsuzluk!

Yolsuzluğun, tıpkı rüşvet gibi, belgesi olmuyor ama etkin olabilmesi için basit bir kriter var:

Yolsuzluk genel kabul görmeye başladığı andan itibaren etkin oluyor!"

* * *


Dünkü yazımda hüküm cümlesi ise şöyle idi:

"...Şu andan itibaren mal varlığını açıklasa da açıklamasa da; yolsuzluk iddiaları genel kabul görme seviyesine yükselmiş olacak!

Açıklamazsa ’gerçeklerden kaçtığı’ düşünülecek, açıklamayacağını ilan ettikten sonra açıklarsa bu sefer de ’korktuğu için gizleyerek/saklayarak’ açıkladığı iddialarından artık bir daha kurtulamayacak!

Her iki durumda da ’yolsuzluk’ kelimesi AKP’ye yapışacak!"

* * *

Beklendiği üzere Başbakan dün "mal varlığını" açıklamadı ve kendi eliyle "yolsuzluk" kelimesini kendi partisine ve hükümete yapıştırdı.

Başbakan halk tabiriyle "minderden kaçtı" ve partisi ile ilgili bundan böyle yapılacak "yolsuzluk" tartışmalarını "meşrulaştırdı".

Tekrar ediyorum, maalesef:

Yolsuzluk genel kabul görmeye başladığı andan itibaren etkin oluyor!

* * *


Başbakan dün lafı dolaştırarak konuyu sulandırmaya çalıştı ama sanırım tersine partisine yapıştırılmak istenen yaftayı üstüne yüklendi.

AKP tabanı; ulusalcı-Kemalist kesimlerin zırva seviyesinde yürüttüğü muhalefete tepki olarak bugüne dek sadece saflarını pekiştiriyordu.

AKP, kendi üzerinde yürütülen sığ ve bıktırıcı "laik mi, değil mi?" tartışmaları çerçevesinde tabanının kendisine daha fazla sarıldığını görüyordu.

* * *

Başbakan dün muazzam bir hata yaptı. Şöyle ki:

Başbakan dünkü konuşması ile kendi tabanında kalıcı bir delik açılması için ilk kez zemin hazırladı.

Taban, olguları genellikle dini hassasiyet merceğinden kavrasa da, siyaseti dünyevi algılıyor ve iki kelimeye büyük ve haklı tepki veriyor:

Yolsuzluk ve yoksulluk!

Recep Tayyip Erdoğan
mal varlığını açıklamadığı için tabanı tarafından hemen hüküm altına alınmayacak ama taban bundan böyle Başbakan’ın mal varlığı ile ilgili iddiaları daha dikkatli izleyecek.

Tabanda soru işaretleri giderek büyüyecek ve galiba Kemal Unakıtan bugünden itibaren tabanın da günah keçisi haline gelecek.

Başbakan da Kemal Unakıtan ile ilgili olarak "ne yardan, ne de serden geçemeyeceği" için Unakıtan’ın darbe yediği her olayda kendisi de yara alacak.

* * *

Samimi olarak ifade ediyorum, AKP’nin ortak aklının ve önemle Recep Tayyip Erdoğan’ın keskin zekásının böyle basit bir hata yapacağını beklemiyordum.

Bir kurumun birlikte davranarak kendi kalesine gol attığı olgular çok azdır.

Başbakan dünkü konuşması ile bana yolsuzluk girdabından kurtulamayan tüm siyasi liderlerin zamanında yaptıkları sığ ve anlamsız konuşmaları hatırlattı.

Dünkü konuşma erken seçimi beter tetikleyecektir!
X